BCDboot

From EIK wiki

Sissejuhatus

BCDboot on käsureatööriist, mis võimaldab kiiresti luua või parandada alglaadimissektorit süsteemi partitsioonil. BCDboot kopeerib Windowsi kujutisfailist vajalikud alglaadimissektori failid süsteemi partitsioonile. Ühtlasi loob BCDboot ketta partitsioonile ka BCD andmehoidla, kuhu luuakse uus alglaadimis sissekanne, mis võimaldab Windowsi kujutist alglaadida.

Mis see BCD üldse on?

Know-how ja ajalugu

Kui arvuti käivitub, tuleb esmajoones laadida operatisoonisüsteem. Tavajuhul (BIOS-il põhinev PC) toimub alglaadimine kõvakettalt, kus BIOS loeb puutsektorit (MBR) ja annab kontrolli üle puutsektori koodile. Puutsektor omakorda annab kontrolli üle koodile, mis laeb operatsioonisüsteemi. Vanasti vastutas Windowsi op-süsteemide laadimise eest NTLDR, kus alglaadimiseks vajalikke sätteid sai seadistada boot.ini tekstifaili muutes. Nüüd on vastutuse üle võtnud BCD.

BCD võimalustest

Windows Vista tulekuga tutvustati maailmale BCD ehk Boot Configuration Data. BCD on uut tüüpi andmehoidla, mis põhimõtteliselt täidab sama ülesannet, mida täitis boot.ini, koos mõnede uuendustega:

  • Püsivarast sõltumatu metoodika alglaadimis sektori haldamiseks
  • Vista ja uuemad versioonid kasutavad seda op-süsteemide alglaadimiseks või alglaadimisrakenduste (N: mälu diagnostika) jooksutamiseks
  • Toetab nii PC-BIOS kui ka EFI süsteeme
  • Kättesaadav nii süsteemi jooksmise kui ka alglaadimise ajal
  • Suudab hallata mitme Windowsi versiooniga süsteeme (s.h. ka Vistast vanemaid versioone) ja saab hakkama ka mitte Windoswi op-süsteemidega

Kus asub ja kuhu läheb?

Asukoht

BCDboot rakendus on kättesaadav mitmelt Windowsi versioonilt. Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ja Windows PE puhul asub rakendus kaustas:

%WINDIR%\System32

Samuti on BCDboot kättesaadav ka OEM Preinstallation Kitis (OPK) ja Windows Automated Intallation Kitis (WAIK) kataloogirajaga:

%Program Files%\<versioon>\Tools, kus versioon on kas Windows OPK või Windows AIK

BCD andmehoidla asukoht

BCDboot loob kettale BCD andmehoidla ja see salvestatakse erinevate süsteemide puhul erinevatesse asukohtadesse:

  • BIOS põhistel süsteemidel on asukohaks aktiivne partitsioon, mis kasutab MBR ketta formaati. BCDboot loob \Boot kausta ja kopeerib BCD andmehoidla koos vajalike alglaadimisfailidega sinna
  • UEFI põhistel süsteemidel loetakse süsteemi partitsiooniks GUID Partition Table (GPT) formaadis ketast. BCDboot loob kataloogitee \Efi\Microsoft\Boot ja kopeerib sinna vajalikud alglaadimisfailid.

Käivitamine ja käsurea valikud

NB! BCDboot saab käsitleda ainult aktiivseid primaarseid partitsioone (active primary partition),
millele on määratud (assign) ketta täht.

Selleks, et BCDbooti kasutada tuleb siseneda Command Prompti:

1) Vajutada Windows nupp + R, avanenud Run rakendusse kirjutada cmd ja vajutada Enter

2) Start -> All Programs -> Accessories -> Command Prompt (kui soovite käsurida käivitada administratiivõigustes tuleb siinkohal Commad Prompti peal teha parem-klikk ja valida "Run as Administrator")

Käsu üldkuju

BCDBOOT source /l [locale] /s [volume-letter] /v /m [{OS Loader GUID}]

Valik Kirjeldus
source Täpsustab Windowsi kataloogitee, kust kopeeritakse alglaadimisfailid.
/l Valikuline. Täpsustab kasutaja keele ja asukoha parameetrid. Vaikimisi on US English.
/s Valikuline. Partitsiooni tähe täpsustamine kuhu kopeeritakse BCD. Vaikimisi on op-süsteemi partitsioon.
/v Valikuline. Verbose mode lubamine.
/m Valikuline. Ühendab omavahel uue BCD ja OS Loader GUID määratud BCD. Vaikimisi ühendab ainult globaalseid objekte.


Käskude näited:

See näide initsialiseerib BCDbooti vaikimisi C: kettal, kopeerides vajalikud BCD failid asukohast C:\Windows

bcdboot C:\Windows

See näide määrab keelesätted Jaapani versiooni ja kopeerib BCD failid eelnevalt loodud S: kettale

bcdboot C:\Windows /l ja-jp /s S:

See näide ühendab enda vahel vana BCD andmehoidla uuega, identifitseerides vana antud GUID-ga

bcdboot c:\windows /m {d58d10c6-df53-11dc-878f-00064f4f4e08}

Autor

Meelis Tamm

IT süsteemide administreerimine, rühm A21

Kasutatud kirjandus ja lingid

BCDboot Command-Line Options

Wikipedia: Boot Configuration Data

Technet: BCD.docx