Bash quests 2014

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Quest 0 - Näide (0p)

Teha skript, mis ei tee midagi asjalikku, kuid väljasta sõna BÖÖÖ

Lahendus: User:Mernits

Quest lukus (tehtud) Mernits 13:37, 18 February 2014 (EET)

Quest 1 (5p)

Loo skript, mis paigaldab ntp teenuse ja seab serveriks ntp.eenet.ee


Lahendus : https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:Mmattise#QUEST_1

Lahendus: https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:ILebedev

Lahendus: https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:Jtammeka


Quest lukus ja tehtud. Esimene töötav lahendus oli Jtammeka oma. Teised saavad ka punkte, kuna tegid lahenduse vaem.

Quest 2 (5p)

Loo skript, mis kontrollib, kas ntp server lubab kasutada käsku monlist

Lahendus: https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:Kkarlson

Lahendus: Gvaikre

Quest lukus ja tehtud. Kuna esimene ja teine lahendus on erinevad ja teine lahendus on väga hea, siis saavad 5p mõlemad. Mernits 10:23, 19 February 2014 (EET)

Quest 3 (5p)

Loo skript, mis otsib üles kõik failid, mis kuuluvad käsureal etteantud kasutajale ja teeb nendest nimekirja käsureal etteantud faili. N: ./skript.sh kasutajanimi failinimi

Lahendus: https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:Kkarlson

Quest lukus ja tehtud (ootab pisiparandusi) Mernits 14:27, 18 February 2014 (EET)


Quest 4 (5p)

Teha skript, mis saab käsurea parameetrina ühe stringidest MD5, Blowfish, SHA256, SHA512 ja leiab üles kõik kasutajad, kellede parooliräsi on antud algoritmiga räsitud.

Vaata http://en.wikipedia.org/wiki/Passwd

Lahendus: https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:ILebedev

Lahendus 2: https://wiki.itcollege.ee/index.php/User:Jtammeka

Lahendus: Gvaikre