Bob

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Meeskond

 • Priit Aarne

Projekt

Lühiülevaade

Tegemist on koduse raamatukogu rakendusega, kus kasutajad saavad raamatuid lisada ja laenutada.


Funktsionaalsused:

 • Süsteemis on kasutajad
 • Kasutajad saavad raamatuid lisada
 • Raamatuid saab laenutada
 • Raamatuid saab eemaldada
 • Raamatuid saab otsida
 • Raamatuid vaadates on näha, millised pole tähtajaks tagastatud ja millised on välja laenutatud


Tehnoloogia:

Windows Presentation Foundation

Analüüs

Rakendus on mõeldud koduse raamatukogu haldamiseks. Süsteemi saavad kasutajad raamatuid lisada, eemaldada, muuta, laenutada ja otsida.

Kasutajaid on kahte rolli:

 • Administraatorid, kes saavad kõiki raamatuid eemaldada, muuta ja lisada. Samuti saavad nad kasutajaid lisada ja kustutada.
 • Tavakasutajad, kes saavad ainult endale raamatuid lisada, neid eemaldada ja muuta.

Rakenduse eesmärk on lihtsustada raamatute laenamist oma tuttavate vahel. Sealt saab lihtsalt vaadata, millised raamatud välja laenutatud on, kellele need laenutatud on, millal need tagastama peaks ja millised on õigeks ajaks tagastamata. Nii saab kiire ülevaate nii oma kui ka teiste raamatutest.

Ajapuuduse tõttu võib problemaatiliseks kujuneda veahaldusega tegelemine nii tavakasutaja kui ka administraatori vaate jaoks.

Funktsionaalsused, mida plaanitakse kindlasti teostada (must have):

 • Rakendusse saab lisada kasutajaid
 • Kasutajad saavad raamatuid süsteemi lisada
 • Kasutajad saavad teiste raamatuid laenutada
 • Kui kasutaja kellegi raamatu laenab, siis registreeritakse ta ära
 • Kasutajad saavad oma raamatuid eemaldada
 • Raamatuid saab otsida (nime või autori järgi)
 • Raamatuid vaadates on näha, millised pole tähtajaks tagastatud ja millised on välja laenutatud
 • Kasutajad saavad oma raamatu andmeid muuta

Funktsionaalsused, mida ei pruugita ajapuuduse tõttu realiseerida (nice to have):

 • Kui laenutaja profiilis on e-mail, siis saata automaatselt e-kiri "kallis sõber see ja see, Sinu käes on minu raamat, kas tood tagasi ka?"
 • Kuvada hoiatused, kui laenutaja laenutuste ajalugu on vilets või mõni raamat on tagastamata
 • Raamatutele pildi lisamine
 • Luua lihtne veebiliides

Lõpptoode

Lõpptoodet saab alla tõmmata siit

HomeLibrary.DAL kihis on fail nimega HomeLibraryDB.sql, mis teeb andmebaasi tabelid ja lisab sinna näidisandmeid. Skript eeldab, et andmebaasi nimi on LibraryDB.

Rakendust käivitades tuleb ette sisselogimise aken. Sealt saab sisse logida või minna kasutaja tegemise aknasse.

Sisse logides tuleb ette menüü. Nupule "My books" vajutades saab näha enda lisatud raamatuid, neid juurde lisada, neid eemaldada ja muuta. Kui mingi raamat on laenutatud, siis saab selles aknas ka kinnitada, et raamat on tagastatud. Raamatuid saab ka otsida pealkirja järgi (teisted vaadetes samamoodi).

Nupule "Loaned books" vajutades saab näha raamatuid, mis kasutaja laenanud on.

Nupule "Loan books" vajutades näeb raamatuid, mida saab laenutada. Laenutamise aeg on 1 - 4 nädalat.

Igas vaates näeb erinevat infot raamatute kohta (näiteks kes omanik on, kes laenanud on, millal tagastama peab jne).

Logi

 • 25.10.2015 - Wiki lehe ja Visual Studio Online konto loomine. Projekti lühikese ülevaate lisamine.
 • 01.11.2015 - Rakenduse analüüsi lisamine.
 • 15.11.2015 - Analüüsi retsensiooni lisamine.
 • 09.01.2016 - Prototüübi retsensiooni lisamine.
 • 20.01.2016 - Lõpptoote lisamine.
 • 24.01.2016 - Uue lõpptoote lisamine (mõned bugid on parandatud) ja kasutajajuhendi lisamine.