Talk:Bob

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Retsensioon lõpptootele

Koostanud: Meeskond:TaTa

Põhineb seisul 24.01.2016 16:40

Hästi

 • Rakenduse erinevad kihid on eraldatud
 • Kasutatud View Modeleid
 • VM'd ei sisalda andmebaasi koodi vaid suhtlevad teenustega
 • Käivitamine juhiseid jälgides lihtne
 • Olemasolev funktsionaalsus töötab
 • Kasutatud LINQ
 • Kood lihtne ja arusaadav

Küsitav

 • Äriloogika oleks olnud võimalik eraldada eraldi projekti
 • Andmete valideerimine - näiteks emaili formaati ei kontrollita ning registreerides väga pika nimega exception
 • Kasutaja on võimalik küllaltki lihtsalt memory editoriga ära vahetada, muuteks globaalset LoggedInUser objekti
 • Plain-text password andmebaasis
 • Tundub et on mõeldud kasutamiseks mitmes arvutis mitmele kasutajale - kuidas toimub andmevahetus andmebaasiga?
 • Admin osa realiseerimata?

Enamik loetletud vigadest on mõistetavad arvestades aine mahtu ning seda, et projekt sooritati üksi. Olemasolev funktsionaalsus toimis ilusti ning oli teostatud hästi. Samuti olid olemas lihtsad juhised projekti käivitamiseks, mis tegi selle vägagi lihtsaks.