C++ lühikursus 0

From ICO wiki

Sissejuhatus

C++ lühikursuse esimene harjutus. Eesmärgiks on meelde tuletada mõned mõisted Arvutid ja Java ainetest. Teha esimene C++ programm ja see kompileerida ning käivitada.

Mõisted

Kordamine ja sissejuhatus

  • C
  • C++
  • Javast on vaja teada märksõnu - algtekst, interpretaator
  • Arvutitest vaja teada märksõnu CPU,RAM,Aadress,I/O,register,masinkood

kompileerimine

C ja C++ programmid on kompileeritavad. Programmi algtekst suunatakse c++ kompilaatorisse, mis kompileerib algteksti objektkoodiks. Reeglina tehakse koheselt ära ka linkimine, kui pole öeldus teisiti.

ALGTEKST(ID) -> Kompilaator -> OBJEKTKOOD(ID) -> Linkur -> Käivitatav fail või jagatud teek

linkimine

Erinevad C failid kompileeritakse objektkoodi sisaldavateks failideks ja seejärel ühendatakse - lingitakse ühtseks käivitatavaks programmiks. Linkur lisab kompileeritud programmimoodulitele juurde OS põhise laademooduli ja programmi saabki käivitada.


Kompilaator

http://et.wikipedia.org/wiki/Kompilaator

Linkur

http://et.wikipedia.org/wiki/Linkur

Eelprotsessor

 #include <iostream>
 #define SUURUS 255

muud # korraldused

main meetod

C ja C++ programmi meetod, mis käivitatakse programmi laadimisel.

int main(int argn, char ** args)


Praktiline töö

  1. Käivitage Linux'is terminal
  2. Kontrollige c++ kompilaatori olemasolu korraldusega
g++ --version
  • Kopileerige ja käivitage järgmine programm (salvestage faili main0.cpp)
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argumente, char ** argumendid){

	cout << " I Can C clearly now " <<endl;	
	return 0;
}
  • Kompileerimiseks
g++ main0.cpp -o main0
  • Käivitamiseks
./main0

Nalja

Kogenud programmeerijale tulevad külalised. Progeja laps on issi üle väga uhke ja ütleb külalistele: "Aga minu issi oskab C keelt:)...Isii tule siia ja ütle, mis on diivan C keeles"

Lisalugemist

C++ ajalugu ja kasutamine

C++ on üldotstarbeline programmeerimiskeel, mis baseerub populaarsel C keelel. Bjarne Stroustrup alustas C keele laiendamisega aastal 1979. C++ sai keele nimeks 1983 aastal. Tegu on suhteliselt vana programeerimiskeelega, millel on hulgaliselt puuduseid ja suur populaarsus. Kuna robootikas on riistvaraefektiivne programeerimine igati aus sees, siis on C ja C++ just meile:)

Lingid

Kohustuslik lugemine: cplusplus tutorial - program structure

Järgmine harjutustund C++ lühikursus 1