CSharp Retsensioon 2013:Prototüübi retsensioon meeskonnale mrFred

From ICO wiki

Rakenduse idee on praktiline, projekt kirjelduse järgi hinnates eeldatavalt ka tavaelus rohkelt rakendust leidev. Leiame, et pärast põhifunktsionaalsuse teostamist on programmil endiselt palju suundi, mida edasi arendada. Andmebaasi täienemise ja kasutusharjumuste tekkimisega kaasneksid laiema kasutajaskonna nõudmised programmi täienemise osas.


Projekt on arendusfaasis ning hetkel on lisaks põhifunktsionaalsusele tehniliselt toimiv sisselogimise funktsioon. Parooli seadmisele ei ole piiranguid seatud, kuid parooli keerukuse arendamine ei ole ka antud projekti eesmärk. Sisselogimisel avaneb "Aiamaa lisamise" aken. Aiamaale saab lisada ristkülikukujulisi peenraid. Peenardele on võimalik määrata taimi. Taimi saab läbi avavaatest avaneva nupu kasutajaliidese kaudu lisada. Praktilisuse seisukohalt oleks antud rakenduse taimede lisamise osa andmebaasi struktuurilt pisut keerulisem võinud olla. Teisalt ei muuda see programmi üldist funktsionaalsust kui suudetakse lõik realiseerida nii, et omaduste lisamine oleks lihtne. Üks kasutaja võib luua mitu aiamaad, vaikimisi avatakse viimati avatud olnud aiamaa. Alustatud on programmi osa „Ajalugu” kirjutamist.


Projekt on mahukas ning on näha, et olemasolevat versiooni kavatsetakse oluliselt täiendada. Kogu plaanitud funktsionaalsuse realiseerimine võib teisalt keerukaks osutuda. Prototüübi testimisel tuli ette mõningaid tõrkeid, millest möödasaamise võimalusi oskas projekti juht meile tutvustada.


Programmi tekstist on aru saada, et selle kirjutamises on osalenud paljud rühma liikmed. Programmi erinevad osad on tõenäoliselt olnud erinevate inimeste vahel väiksemateks ülesanneteks ära jagatud. Projekti loomisel on grupi liikmete rollid selgelt määratud ning meeskonnaga sai vajadusel projektijuhi kaudu ühendust võtta.


Retsenseeris Team Project Estonia