CSharp Retsensioon 2013:Valmistoote retsensioon meeskonnale mrFred

From ICO wiki

Peenramaa programmi oli allalaaditav meile saadetud .zip failina. Rakendusega käis kaasas ka paigaldusjuhend, mille abil sai luua ühenduse andmebaasiga. Selline lahendus ei ole laiatarbe kauba jaoks tõenäoliselt jätkusuutlik, kuigi võib olla üle serveri andmete jagamiseks mõneti ehk isegi lihtsam variant. Pärast andmebaasi ühenduse loomist rakendus käivitus ja võimaldas kasutajaid registreerida ja sisse logida. Funktsioonid, mis olid prototüübis esitatud toimisid endiselt ja olid täiendatud.

Näiteks oli rakendust täiustatud võimalustega:

  • lisada kommentaaride juurde kuupäevi;
  • muuta peenramaa joonistamisel värvust, juhul kui salvestamisel ilmneb viga;
  • taimede tabeli täitmisel märkida taimedele järgneval aastal kasvatamiseks ebasobivat taime, kuupäeva väljadel valida kuupäevi kalendrist;
  • lisatud taime kirjeid oli võimalik valikust uuesti ette kuvada ja muuta, mis on väheste taimede korral piisav lahendus.

Küljepaneelil kuvatava info põhjal järeldasime, et peenramaa tegevuste salvestamise realiseerimine oli õnnestunud. Esmalt tekitas segadust näiline "Salvesta!" nupu dubleerimine "Märgi tegevus" nupuga. Sellele vaatamata oli kannete maha kirjutamise funktsioon hästi realiseeritud, sest testimise käigus ei õnnestunud meil tekitada olukorda, mis oleks põhjustanud valeinfo kuvamist.

Realiseerimiseks valitud ülesanne eeldas nii erinevate funktsioonide, päringute, listboxide, comboboxide loomist ning binding’u kasutamist. Programmi koodis olid eraldi kaustades välja toodud andmebaasiga seotud mudelid, funktsioonide valik ja vaatemudelid. Vaated ise olid jäetud põhikausta. Seega vaade-vaatemudel struktuurist oli igati püütud kinni pidada. Kokkuvõttes leiame, et meeskonna MrFred projekt on edukalt realiseeritud.


Retsenseeris Team Project Estonia