Category:Lõputööd

From ICO wiki

ITK lõputööde vormistamise wikileht.


Margus Ernits soovitused lõputöö kirjutamiseks

Korrektne näidis eesti keelsest autorideklaratsioonist:

Deklareerin, et käesolev diplomitöö, mis on minu iseseisva töö tulemus, on esitatud Eesti Infotehnoloogia Kolledžile lõpudiplomi taotlemiseks IT süsteemide administreerimise/IT süsteemide arenduse/infosüsteemide analüüsi erialal. Diplomitöö alusel ei ole varem eriala lõpudiplomit taotletud.

Pages in category "Lõputööd"

The following 6 pages are in this category, out of 6 total.