Elar Langi soovitused lõputöö kirjutajale

From ICO wiki

(Märkus: tekst on avaldatud muutmata kujul)


 • From: Elar Lang
 • Date: June 12, 2010 2:40:39 PM GMT+03:00
 • To: tudengite list
 • Subject: diplomitööga seotud mõtteid

Hei,

panin tulevastele diplomitöö kirjutajatele kirja omad vaatenurgad ja kogemused diplomitöö osas.

 • Vali õige teema

Teema valik on arvatavasti diplomitöö kõige raskem osa. Vali pigem pisike aga konkreetne teema. Töö skoop ja püstitatud eesmärk peavad olema üheselt mõistetavad ning töö sisu peaks nendega haakuma. Töö eeldatav maht on ju üsna väike ~40lk.

Traditsioonilise töö jaotus 1/3 probleemi ja selle tausta selgitus, 1/3 analüüs ja 1/3 süntees (lahenduse kirjeldus). Kui 40 leheküljest eemaldada tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, summary - jääb vast umbes 30lk. Arvestada tuleb ka sellega, et kasutatav font on üsna suur, reavahe on suur, kaugus lehe servadest on ka oluliselt suurem kui vaikeseadistuse juures - leheküljed on kiired täituma. Liiga üldise teema puhul kipub maht kiiresti minema väga suureks ning ei saa seetõttu käsitleda valitud probleemi ja eesmärki eriti sügavuti.

"Probleemi lahendamine ettevõtte X näitel" - kui valida teemaks mõne probleemi lahendamine oma praktikaettevõtte või tööandja nime all, kaasneb sellega ka lisavastutus - kuidas reklaamitakse organisatsiooni, kui töö ning kaitsmine on nõrgad? Teisalt annab see muidugi võimaluse põhjendada paljusid asju "selline on ettevõtte poliitika ning mina ei saa sinna midagi teha" aga see on natuke libe tee. "Ettevõtte X näitel" annab muidugi ka võimaluse kirjutada teemadest, mis oma olemuselt ei ole võibolla väga uudsed kuid omavad selle ettevõtte jaoks suurt praktilist väärtust. Kindlasti uuri, mida varem sel teemal tehtud on (et sa ei leiutaks jalgratast).

 • Hakka varakult tegelema

Semestri alguses diplomitööd deklareerides on teada mitmeid tähtaegasid (seminar, eelkaitsmine, kaitsmine), mis on kaugel mitmete kuude taga ning jätab petliku mulje, et aega on küll. Eesmärgiks võiks olla, et diplomitöö oleks võimalikult vara valmis - siis saab tegeleda ka viimistlemisega ning arvestada saadava tagasisidega.

 • Vali õige juhendaja

Mulle tundus selle aasta kaitsmiste põhjal, et probleemsed olid need tööd ja kaitsmised, kus juhendajaks oli sõber või töökaaslane. Nii võib saada küll juhendajalt väga hea arvamuse, kuid nagu praktika näitab, siis komisjoni jaoks kaitsmisel loeb see siiski üsna vähe.

Juhendaja peab sind suunama töö struktureerimisel ning vormistamisel, sisuga pead ju ise hakkama saama. Kas sinu sõber või töökaaslane teab täpselt, mida selleks on vaja teha? Kui ei oska, on su reaalne juhendaja ikkagi kooli poolt määratud konsultant.

Vali juhendajaks pikaaegsete akadeemiliste kogemustega inimene, soovitavalt ITK'st ning soovitavalt inimene, kes tõenäoliselt kuulub ise komisjoni (või on varem kuulunud). Juhendamisel on oluline tähtsus kommunikatsioonil ning selle kiirusel - tuginedes kogemustele õppetööst, vali juhendajaks inimene, kellelt on võimalik saada kiirelt ja operatiivselt tagasisidet, et su töö kirjutamine ei jääks toppama ega liiguks pikaaegselt vales suunas. Kirjutades on üsna tähtis kindlus, et oled õigel teel. Samuti on oluline, et juhendajal endal oleks teema vastu huvi. Kui ise ei tunne end kirjutatavas teemas kindlalt, siis oleks hea, kui juhendaja oleks sel teemal ka pädev.

 • Küsi võimalikult paljudelt tagasisidet

Võid küll kirjutada enda arust loogilist ja arusaadavat teksti, kuid teised (nt komisjon) ei pruugi sellest ikkagi üheselt aru saada. Anna võimalikult paljudele inimestele oma tööd lugeda ning nõua tagasisidet. Nõuda tuleb kriitikat, mitte kiitust. Kas sinu kursusekaaslased saavad aru, mida sa kirjutad? Kas sinu töökaaslased (nt praktika ettevõttest) saavad aru, mida sa kirjutad?

Samuti võiks anda töö lugemiseks võimalikult paljudele potentsiaalselt komisjonis olevatele või komisjonis olemise kogemustega inimestele. NB! Et sa saaksid töö lugemiseks teistele anda, pead sa selle enne valmis saama (ehk siis varakult pihta hakkama)!

 • Valmista ette presentatsioon

Kaitsmisel esinevad korduvalt probleemid: ajalimiidis mitte püsimine, liiga palju teksti slaididel ning teksti slaididelt üks-ühene ette lugemine. Kõik need probleemid lahendab nt MS PowerPointi "use presenter view" režiim - vajadusel saad küll maha lugeda teksti, aga see asub märkustes ning ei ole sama, mida slaidil välja kuvatakse. Samuti jookseb sulle nähtavalt kulunud aeg ning saad paremini ajas püsida. Ebakindluse kaotamiseks loe eelnevalt tekst valjult (nt kursusekaaslastele) ette ning jälgi aega, märgi näiteks kulunud aeg kommentaaridesse ning saad nii kontrollida, kas püsid ajas. ITK pakub võimalust jälgida kaitsmisi online's, kasuta seda võimalust. Õpi teiste vigadest, tee märkmeid (a'la ära viita wikipediale, ära kasuta sõna email jne).

 • Isiklikud kogemused:
  • teema valik - valisin liiga suure teema ("Ründed PHP rakenduskihile - toimemehhanismid ja kaitse nende eest") ning seega kasvas maht väga suureks (~120lk sisu), piiri ei saanud mõistlikult kuskile vahele tõmmata, kuna töö oleks jäänud muidu sisult poolikuks. Oleks vast võinud ka kirjutada vaid mõnest konkreetsest ründest või ainult PHP seadistamisest.
  • varakult tegema - hakkasin varakult tegema ning töö ei olnud seetõttu "viimasel hetkel kiiruga kokku klopsitud" (ja jätkus aega ka tagasiside pärimiseks)
  • juhendaja valik sai tehtud loetletud parameetrite järgi ning õnnestus väga hästi. Juhendajaks oli mul Indrek Rokk ning temalt oli võimalik väga kiirelt saada tagasisidet.
  • sain tagasisidet kursusekaaslastelt ja töökaaslastelt. ITK poolelt sain väga head ja detailset tagasisidet Toomas Lepikultilt ning Marika Tammelt (Aitäh!).
  • kaitsmisel kasutasin "presenter view"-d ning kaitsmine oli seetõttu oluliselt lihtsam

Selle kirjaga ma ei soovi algatada mitte mingit arutelu ega vaidlust käesoleva semestril toimunud kaitsmiste osas vaid edastan lihtsalt oma arvamused, nägemused ning soovitused tudengitele, kellel kaitsmine veel tulevikus ees (nt kõik mu enda kursusekaaslased). Tagasiside on muidugi oodatud, aga tudengite listi selleks läbustada ei ole vast mõtet :)

Edu lõpetajatele ja jaksu neile, kel see veel ees!

terv, Elar