Category:Veebirakenduste loomine ASP.NET abil(õhtuõpe)

From ICO wiki

Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine

Eesmärk

Õppeaine eesmärgiks on tutvustada õppijale XML märgendikeelel baseeruvaid hajuslahendusi ja nende loomise võimalusi ning arendada õppijates .Net raamistiku vahenditega tarkvara arendamisoskuseid

Lühitutvustus

Õppeaines käsitletakse XML märgendikeelt ning veebiteenuseid. Kursuse käigus disainitakse, koostatakse ja testitakse veebiteenustel ning XML märgendikeelel põhinevaid lahendusi.

Õpiväljundid

 • Õppija oskab kasutada XML märgendikeelt keerulisema strukuuriga andmete hoidmiseks ja esitamiseks struktureeritud kujul.
 • Õppija oskab avalikult kättesaadavate juhendite abil koostada lihtsamaid klientrakendusi levinud veebiteenustele.
 • Õppija oskab luua lihtsamaid veebiteenuseid kasutades selleks .Net raamistiku tehnoloogiaid ning vahendeid.
 • Õppija teab veebiteenuste turvamiseks kasutatavaid tehnoloogiaid ja vahendeid ning oskab leid tavaolukorras rakendada.
 • Õppija teab ning oskab kirjeldada hajusrakenduste kasutusvaldkondi ning nende arhitektuure.
 • Õppija oskab töötada 3-5 liikmelises meeskonnas.

Õppejõud

Aine läbiviijateks on õppejõud Mait Poska ja Kaarel Raspel.

Mait Poska kanda on enamasti loengud ja Kaarel Raspeli kanda praktikumid.

Kontaktid:

Kaarel Raspel

 • kaarel.raspel<ät> gmail.com
 • Skype: vellotis
 • +372 522 2468

Mait Poska

 • mait.poska<ät> itcollege.ee
 • Skype: minamait
 • +372 53 469 734

Hinne

Aine hinde kujunemine:

 • Eeldused (mille eest ei saa punkte)
  • Kohal tuleb käia vähemalt 50% praktikumidest
   • Kes seda nõuet ei täida peavad viimases praktikumis sooritama komplekstesti, mis sisaldab endas praktilisi ülesandeid.
  • Grupitöö kõik osad on realiseeritud minimaalse tulemusega 51%


 • Hinne (100p / 100%) - Hinde kujunemisel arvestatakse kahte tööd:
  • Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine" 2012, mis moodustab hindest 55%. 55p (koosneb kolmest osast)
   • XML (xsd, xslt) 10p
    • Retsensioonid kahe grupi XLM-i kohta 2p+3p
   • Veebiteenus 15p
    • Retsensioonid kahe grupi Veebiteenuse kohta 2p+3p
   • Klientrakendused veebiteenusele 15p
    • Retsensioonid kahe grupi Klientrakenduse kohta 2p+3p
  • Individuaalne teadmiste kontroll 45p
   • Teooria (Test) 20p (tulemus vähemalt 51%)
   • Praktiline (Programmeerimine) 25p (tulemus vähemalt 51%)


Võrgurakendused II: 2011 kevadel valminud kodutööd

Tähtajad

 • XML fail NB! Täpsem info
  • XML fail, stiilifail ja skeemifail peavad olema valmis ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 3. märts 2012.
  • Retsensioonid XML-failide kohta peavad tehtud olema 17. märts 2012.
 • Veebiteenus NB! Täpsem info
  • Veebiteenus peab olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 30. aprill 2012.
  • Retsensioonid veebiteenuste kohta peavad tehtud olema 13. mai 2012.
 • Klientrakendused NB! Täpsem info
  • Klientrakendused peavad olema valmis, esitatud ja ja wikilehel kirjeldatud hiljemalt 20. mai 2012.
  • Retsensioonid klientrakenduste kohta peavad tehtud olema 27. mai 2012.


Retsensioonid

Iga grupp peab tegema lisaks igale grupitööle vastavalt ka 2 retsensiooni. Retsensioonid võib teha vabalt valitud gruppide tööde kohta. Tingimuseks on see, et ühe töö kohta saab teha maksimaalselt kolm retsensiooni.

Seega kokku tuleb esitada 6 retsensiooni ühel grupil.

Kui grupp on teinud vaid ühe retsensiooni, siis selle eest saab 2 punkti. Kui sellele lisandub ka teine retsensioon, siis teise retsensiooni eest saab 3 punkti. Kokku 5 punkti. Lisaks tuleb silmas pidada retsensioonide minimaalseid pikkusi projektide kohta. Retsensioonide minimaalsed pikkused

Meeskonnad

Ühte meeskonda võib kuuluda 3 kuni 4 tudengit. Gruppi kuuluvate tudengite nimekiri kinnitatakse esimese projekti esitamisega.


Teemad

XML failivorming ja sellega seotud tehnoloogiad

XML failivorming

Loengusalvestused

Teooria

Praktika

Veebiteenused

Loengud

Veebiteenuste loomine

Andmebaasiga ühendumine

Veebiteenuste turvamine

Praktika

Veebiteenuste kasutamine

Praktika

This category currently contains no pages or media.