Dynamic disk

From ICO wiki

Sissejuhatus

Dynamic disk- on kõvakettas mis haldab oma volume kastuades LDM andmebaasi. LDM on Logical Disk Manager ja se on 1 MB suurune varjatud andmebaas mis asub dünaamilise kõvaketta lõpus. See 1MB ruumi salvestatakse info kõikide volumite kohta sellel kõvakettal ning samuti informatsiooni teiste dünaamilise kõvaketta kohta. LBM andmebaasi kirjutatakse volumi täht nimed (C,D....), volumi nimetus, volumi algus sektor, volumi suurus, failisüsteem selle volumil , ning infot teiste dünaamiliste kõvaketaste kohta. Iga dünaamiline kõvakettas hoiab sellist informatsiooni mis mainitud üleval. Kui arvutis on mitu erinevat dünaamilist kõvakettast siis kõik kõvakettad on omavahel seotud. See võimaldab dünaamilisel kõvakettal näitata puudva kõvakettast Windows disk managment-is, kui sa eemaldad kõvaketta arvutist. Kõik see on salvestatud LDM andmebaasi, seega ON LDM andmebaas väga tähtis samamoodi nagu Partition table on vajalik tavalisele kõvakettale.

Dynamic disk-i struktuur

Dynamic disk.png

Sinine ala dünaamilise kõvaketta alguses on MBR millese salvestatakse info partitsoonide kohta kõvakettal. See partitsiooni tabel ei ole nagu partitsiooni tabel tavalisel kõvakettal. Selle põhi funktsiooniks on anda teada et tegemist on dünaamilise kõvakettaga mitte tühja kõvakettaga. Sinine alla kõige lõpus on LDM andmebaas.

Dynamic Disk toetus

Kõige esimene dünaamilise kõvaketta toetusega operatsiooni süsteemiks oli Microsoft Windows 2000 Professionaal mis lubas teha Simple, Spanned and Striped Volume ning samuti ka mirrored volume kuid mitte RAID-5 Volume. RAID-5 on toetatud ainult Windows Server 2000, Windows Server 2003 ning Windows Server 2008. Windows XP Professionaal ning Windows Vista Ultimate võimaldab luua Simple, Spanned and Striped Volume kuid mitte mirrored volume. Windows 7 Ultimate omab samu võimalusi mis omas windows 2000 professionaal. Samuti Ei saa kasutada dünaamilist kõvakettast sülearvutites (kuna eeldatakse et sülearvutil on ainult üks kõvaketta ühendus) ja USB-Kõvakettastel

Dynamic Disk volumite tüübid

Dünaamilisel kõvakettal on volumid jagatud 5 tüüpi. Nendeks on Simple Volume, Spanned Volume, Striped Volume, Mirrored Volume ja RAID 5 volume. Volumitel on Kõvaketta märk (C,D,E...) ja nimi, et neid eristata.

Simple Volume

Simple.PNG

Simple volume on nagu basic disk partitsioon mida saab teha ainult ühele kõvakettale korraga. Kuid simple volumi asukoht pole nii kinnine seega saab ka teha ex:|simple1||simple2||simple1|.

Spanned Volume

Spanned.PNG

Spanned Volume luuakse vabast ruumist mis võib olla erinevatel dünaamilistel kõvakettastel kokku maksimum 32 kõvakettast. Andmed kirjutatakse Spanned volumis selliselt, et kui esimene kõvakettas saab täis siis kirjutatakse järgmisele. Samuti saab spanned volume ära kasutata kõvakettale jäänud vabu tükke teiste volumite vahel et luua üks suur volume. Kahjuks ei ole spanned volume veakindel ning samuti ei suurenda see kõvaketta lugemis/kirjutamis kiirust.


Striped Volume

Striped.PNG

Striped volume on sama mis riistvara tasemel RAID-0

Striped volume on sarnane spanned volumiga mõlemad koosnevad kahest või rohkem kõvakettastest. Erinevus on selles et striped volume suurendab kõvakettaste töö kiirust kuna süsteem kirjutab korraga kahele kõvakettale erinevaid 64KB informatsiooni segmente. Striped volume ei saa peegeldada(mirror volume) ning suurendada. Samuti on Striped volume väga vea tundlik kui üks kõvaketastest lakkab töötamast on kogu informatsioon loetamatu.

Mirror volume

Mirror.PNG

Mirrored Volume on riistvara tasemel teatud kui RAID-1

Mirrored volume on 2 volumi mis on üksteise koopiad. Selle tegemiseks on vaja kahte kõvakettast üks millel on andmed mida kasutatakse ja teine millele kopeeritakse ja hoitakse andmed esimeselt. Kui juhtub et üks neist kõvakettastest lakkab töötamast on andmed teisel kõvakettal alles ja terved. Mirrored volume eesmärk on saavutada vea kindlus.


Raid-5

RAID-5.PNG

RAID-5 vajab 3 või rohkem kõvakettast. RAID-5 suurendab kõvakettaste efektiivsust ning samuti on veakindel. RAID-5 võib mõista kui mirrored ja Striped volume koos. See on saavutatud sellega et iga 2 64 kbit segmenti järel kirjutatakse vekontroll kood. milleks on paaride arv. ex: 10010010 ja 00100110 siis paar kood on 10110100 ja sellest on võimalik leida kaduma läinud segment. Kui üks kolmest kettast lõpetab oma toimimise siis arvutatakse kaduma läinud info veakoodide kaudu ja antakse teada event logis, et RAID-5 kettastega on midagi lahti. Raid 5 Kettastele saab panna andmeid kuid mitte Operatsiooni süsteemi, ning süsteemi faile. RAID-5 on mõeldud kui ohutu ja kiire andme hoidla.

PS: Osad riistvara tasemel Raid - 5 kontrollerid lubavad ka operatsiooni süsteemi hoida raid-5 kettastel.

Dynamic Disk-i loomine

Dynamic Disk-i ja selle volumite loomiseks on kaks meetotit mida saad kohe kasutada oma Windows keskonnas. Üheks neist on Disk Management ning teiseks on DISKPART.


Disk Management

Disk Management avamiskes tuleb avada : Computer Management

Step 1.PNG

kõrval menüüst tuleb valida Storage > Disk Management

Step2.PNG

kõvaketta real hiire rippmenüüst valida Convert to Dynamic Disk..

Step3.PNG

Mille järel avaneb valik millised kõvakettad tehakse dünaamiliseks.

Step4.PNG

Peale seda on kõvakettad muudetud Dünaamiliseks ja on sul võimalik luua volume. Meeles peab pidama et Simple volume vajab 1 kõvakettast. Spanned ja Striped volmid vajavad kahte või rohkem kõvakettast. Mirror volumi jaoks on vaja kahte kõvaketast ning RAID-5 jaoks läheb vaja kolme või rohkem kõvakettast. Samuti peab teadma millises Windows-i versioonis on millised Volumid lubatud.

Step6PNG.PNG


PS: Mirrored ja RAID-5 loomisel võib esineda süsteemi hangumisi või aeglustumist kuna arvutatakse ja kopeeritakse andmeid ühelt kettalt teisele.

DISKPART meetod

Avada tuleb cmd (Command Prompt) adminitraatori õigustega see järel kirjutada:

Diskpart

See järel valida kõvakettas mida tehakse dünaamiliseks # esindab numbrit:

select disk #

peale seda tuleb kirjutada:

convert Dynamic

Sellega oled valitud ketta muutnud dünaamiliseks.

Volumite loomiseks on käsk:

create volume Raid size= # disk=#,#,#
create volume simple size= # disk=#
create volume stripe size= # disk=#,#
create volume mirror size= # disk=#,#

Kui luua spanned volume tuleb teha alguses simple volume:

create volume simple size= # disk=#

See järel tuleb valida see volume:

select volume #

ning siis seda voumit suurendada:

extend size= # disk= #

Kokkuvõte

Microsoft-i poolt pakutav dynamic Disk ja selle volumid on kasulik teada ja neile võib leida kasutust kuid kui server või klient toetab riistvara tasemel RAID-0,RAID-1,....RAID-5 on mõistlikum kasutada riistvara lahendust.

kasutatud kirjandus

http://www.dynamic-disk.com/what-is-dynamic-disk.html

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc737048%28WS.10%29.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc772180.aspx

29.09.2011 Loeng "Dynamic Disk" IT College Lektor: Heiki Tähis.

Raamat:"MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-680): Confi guring Windows® 7": Ian McLean ja Orin Thomas

--Vrooda 16:43, 8 October 2011 (EEST)