E-ITSPEA lugemismaterjal

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Tagasi kursuse esilehele

NB! See ei ole kohustuslik nimekiri, vaid soovitav lisalugemine laiema tausta saamiseks kursuse teemadest (praeguse seisuga eeskätt juriidilise ja filosoofilise teemaderingi osas).

Märkus: aja jooksul on mõned algselt ametlikult vabalevis olnud raamatud veebist kadunud - õnneks on koopiad säilinud Interneti Arhiivis.

Raamatud


Artiklid ja muud lühemad kirjatükid


Filmid


Erinevad veebilehed


Tagasi kursuse esilehele


Käesoleva materjali kasutamine ja levitamine on sätestatud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi (inglise keeles CC Attribution-ShareAlike ehk BY-SA) või selle uuema versiooniga.