E-ITSPEA

From ICO wiki

Lühidalt

 • e-ITSPEA kolis 2020. aasta sügisel Wikiversityst siia IT kolledži wikisse (Wikiversity asjaajamine läks liiga keeruliseks). Kolledži wiki redigeerimine vajab Uni-ID'ga sisselogimist, seetõttu ka märkus: kui kursusel soovib osaleda mõni inimene väljastpoolt ülikooli (= Uni-ID puudub), tuleks muidu wiki-lehtedele lisatav info (nagu blogiaadress) saata e-kirjaga õppejõule (muu materjal on vabalt kättesaadav ning osalemine on võimalik ka väljastpoolt!). NB! Lihtsalt materjali lugemine peaks olema täiesti võimalik ka ilma sisselogimata!
 • 2020. aasta sügissemestril toimub kursus Tallinna Tehnikaülikooli IT kolledži IT süsteemide administreerimise (2. kursus; valikaine) ja arenduse (1. kursus; kohustuslik) päevaõppe rühmadele (koroonaviiruse tõttu erandina e-õppevariandis, traditsiooniliselt saavad need rühmad muidu kontaktõppevarianti). Infosüsteemide analüüsi ja kavandamise eriala magistriõppe, samuti Tallinna Ülikooli õppekavas seda kursust enam ei ole, endiselt on aga mõeldav mõnede "sabatajate" jutulevõtmine.
 • Õppevormiks on kahe näost-näkku kohtumisega (alguses ja lõpus eksamil) e-õpe, eksam toimub tavavormis suuliselt või kirjalikult (vt õpijuhist).
 • Õppejõud: Kaido Kikkas
 • Ainekood: ICY0004 (TTÜ päeva-, kaug/sessioon- ja vabaõpe) / ICM0001 (varasem TTÜ analüütikute magistrikursus) / I026 (EIK vana kood) / IFI6063 (TLÜ vana kood)
 • Ainekaartː TTÜ ÕISis
 • Maht: 6,0 EAP (varasematel aastakäikudel oli maht väiksem - seda kursust pakuti nii 4 kui 5 EAP mahus).

Kursuse info

NB! Keskne dokument siin on õpijuhis - seal on kirjas kõik põhiline kursuse kohta!

Tähelepanuks: kuna kursus kolis siia Wikiversityst, on kursuse õppematerjalid litsentseeritud sarnaselt Wikipedia ja teiste Wikimedia Commonsi ettevõtmistega: litsentsiks on Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents (inglise keeles CC Attribution-ShareAlike ehk BY-SA) või selle mõni uuem versioon.

Kursuse teated

 • ̟07.09 - ITSPEA siirdub koroonaviiruse tagasituleku tõttu e-režiimi. Varasem kontaktõppe kursusesüsteem enam ei kehti! E-kursuse tutvustuse slaidid leiab siit: ODP ja PDF.

Nädalateemad

 1. Noppeid IT ajaloost 07.09 - 14.09
 2. Arpanetist Facebookiniː Interneti kujunemislugu 14.09 - 21.09
 3. Uus meedia...? 21.09 - 28.09
 4. Info- ja võrguühiskond 28.09 - 05.10
 5. Tarzan suurlinnas: võrgusuhtluse eripäradest 5.10 - 12.10
 6. Arvutid ja paragrahvid Iː tants intellektuaalomandi ümber 12.10 - 19.10
 7. Arvutid ja paragrahvid IIː litsentsid ja autoriõigus 19.10 - 26.10
 8. IT proff...? 26.10 - 02.11
 9. IT juhtimine ja riskihaldus 02.11 - 09.11
 10. Võrkude rikkusː vabast tarkvarast vaba kultuurini 09.11 - 16.11
 11. Arendus- ja ärimudelid 16.11 - 23.11
 12. Inimese ja arvuti suhtlus, ergonoomika ja kasutatavus 23.11 - 30.11
 13. Teistmoodi IT 30.11 - 7.12
 14. Andmeturveː tehnoloogia, koolitus ja reeglid 7.12 - 14.12
 15. Eetika ja IT 14.12 - 18.12

Korduma Kippuvad Küsimused

 • K: Kust leiab infot kursuse läbiviimise korra, ülesannete jms kohta?
 • V: Õpijuhisest
 • K: Kust leiab iganädalase blogimisülesande?
 • V: Iga nädalateema lõpust ("Uuri & kirjuta")
 • K: Kust näeb iganädalaste tööde eest saadavaid punkte?
 • V: Selles küsimuses lepime kokku avakohtumisel. Varem oli IT Kolledži puhul selleks ÕIS. aga TTÜ-s kasutatav samalaadne asi ei ole siiani kuigi õnnestunud. Parema puudumisel kasutame iganädalast PDF-kujul tabelit, mis läheb Kakupesa serverisse ja on ühise parooli all (omad inimesed teavad ja näevad kõike, võõrad ei näe). Tabeli asukoha ja parooli saab avaloengus või vajadusel hiljem e-posti teel.
 • K: Mul on X nädala eest null punkti, aga ma kirjutasin küll!
 • V: Null punkti ühegi vähegi asjaliku kirjutise eest ei panda - seega paluks sel juhul õppejõuga e-posti teel ühendust võtta ja märku anda. Tõenäoliselt on tegu õppejõu näpukaga (mis parata, vahel suure koormuse juures juhtub).Käesoleva materjali kasutamine ja levitamine on sätestatud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi (inglise keeles CC Attribution-ShareAlike ehk BY-SA) või selle uuema versiooniga.