E-rent

From EIK wiki

Meeskond E-rent


Liikmed

 • Viivi Tammar
 • Alex Kaska
 • Vladimir Nitsenko
 • Maarja Vesi (projektijuht)

Idee

Tihti vajame remondiks või parandustöödeks mingit konkreetset tööriista, mida kodus olemas pole ning ei ole mõistlik ka osta. Seega on heaks lahenduseks tööriistade rentimine, kus võid ühe päeva kaupa tööriista laenutada ning vajaliku töö kiiresti ära teha. Soovime luua rakendust, mis

 • Võimaldaks sisestada tööriistu
 • Võimaldaks luua laenutajate profiile
 • Tööriistu välja laenutada (tähtajaliselt)
 • Hallata hinnakirju
 • Laseks koostada erinevaid aruandeid (laos olevad raamatud, väljalaenutatud tööriistad jne)

Tehnoloogia

Rakenduse loomiseks kasutame kasutajaliidesena Windows Presentation Foundation-it.


Projekti kirjeldus

Rühmatöö eesmärgiks on luua rakendus, mis võimaldab ettevõttel E-rent pidada arvestust inimestele/ettevõtetele väljarenditavate tööriistade üle. Nii ettevõtted kui ka eraisikud vajavad nii oma põhitegevuses või remondiks ja ehitustöödeks ajutiselt mingit konkreetset tööriista, mida ettevõttes või kodus olemas pole ning ei ole ka mõistlik osta. Seega on heaks lahenduseks tööriistade rentimise võimalus, kust saab nii pikemaks perioodiks kui ka ühe päeva kaupa tööriistu laenutada ning vajaliku remonditöö kiiresti ja mõistlike kulutustega vahenditele ära teha.


Funktsionaalsus

Loodav tarkvara peaks võimaldama:

 • Sisestada erinevaid tööriistu andmebaasi
 • Sisestada andmebaasi laenutajate andmeid/ Registreerida tööriistade tähtajalised väljalaenutused ja tagastused
 • Koostada laenutajatele arveid väljastatud tööriistade eest, sõltuvalt laenutusperioodist
 • Hallata hinnakirju
 • Koostada erinevaid aruandeid näiteks laoseisust, klientide registrist, perioodi laoliikumistest

Kliendi sisestus

Enne kui klient saab tööriista rendile võtta, tuleb ta kliendiks registreerida. Klientide registreerimine toimub eraldiseisva vaate „Laenutajate andmesisestus“ kaudu, mis avaneb rakenduse põhivaatest. Kuvatakse tabel kõigi olemasolevate klientidega, kõrval nupud uue kliendi lisamiseks, olemasoleva kliendi andmete muutmiseks või kustutamiseks. Laenutajaid on kahte tüüpi: ettevõtted ning erakliendid. Kliendi lisamiseks vajame ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kontakttelefoni, postiaadressi, e-posti aadressi, isikut tõendava dokumendi numbrit. Ettevõtte puhul selle nime, registreerimiskoodi, ning kontaktisiku nime, postiaadressi, e-posti aadressi ning telefoni numbrit. Uue kliendi sisestamisel määratakse kliendile lubatud rendilimiit (s.t kui suures väärtuses saab klient tööriistu rendile võtta), rentimise tähtaeg (kui pikaks ajaks saab klient tööriista rendile võtta) ning tagatise olemasolu. Tagatiseks võib olla rahaline summa, kallima tööriista puhul lisaks teise isiku käendus, aga tagatis ei ole kohustuslik. Kliendile saadetakse teavitus lähenevast tagastamistähtajast e-postiga (selle puudumisel tavapostiga) 3 päeva enne tagastamistähtaega. Kui rendiaeg on 3 päevast lühem, teadet ei saadeta. Kliendi registreerimine/valimine toimub vahetult enne rendilepingu sõlmimist. Eelnevalt saab kasutaja tööriistade andmebaasist valida rentimiseks soovitava inventari ning seejärel suunduda „Tellimuslehe väljastus“ vaatesse. Seal seotakse tööriista tellimus konkreetse kasutajaga andmebaasist ning sisestatakse tööriistade rendiperiood. Lõpuks vormistatakse tellimus, mis saadab arve automaatselt laenutaja kontoga seotud emailile.

Igal kliendil võib olla niipalju kehtivaid rendilepinguid kui tema rendilimiit lubab. Kliente identifitseeritakse andmebaasis unikaalse koodi (eraisikutel isikukood, ettevõtetel registreerimisnumber) järgi, mis välistab topeltregistreeringute tekkimist. Kui tegemist on suurema rendiga (näiteks klient vajab kallimat või mitut seadet, mis ületab tema rendilimiidi, siis ühe rendilepinguga võimalik siduda mitut klienti (sel juhul nende rendilimiidid summeeruvad; sellist varianti saab kasutada perekond või kontserni kuuluvad ettevõtted). Enne väljarentimist kontrollib rakendus, kas kliendil on olnud tagastamisviivitusi. Kui viivitus kestis üle 5 päeva ei sõlmita uut rendilepingut. Tagastamistähtaega on võimalik pikendada, eelnevalt sellest teavitades telefoni või e-posti kaudu ja tasudes pikendamistasu, mis moodustab 20% seadme rendipäeva tasust.

Kasutaja saab menüüst valida mitme ekraanivaate vahel:

 • Laenutaja andmesisestus/töötlus
 • Laenutajate andmebaas
 • Inventari (tööriista) andmesisestus/töötlus
 • Inventari laoseis
 • Tellimuslehe väljastus
 • Analüütika

Inventari sisestus

Inventari andmesisestus – vaates on väljad, mille kaudu saab sisestada, muuta ja kustutada tööriistade andmeid. Tööriistade kohta on sisestatud järgnev info: tööriista nimetus, mudel/mark, tööriista pilt, päeva hind ning lisaks 4-7 lisaparameetrit konkreetse mudeli omaduste kohta (nt mootori/aku võimsus, mootori tüüp, pöörlemiskiirus jne). Sisestused salvestatakse vastavatesse andmetabelitesse. Iga tööriist sisestatakse unikaalse id tunnusega (id nr). Inventari laoseisu vaade kuvab kasutajale tööriistade nimekirja ning nende laoseisu hetkeoleku. Vaade loeb kuvatava info inventari andmetabelist ning koondab sama nimetusega tööriistad ühe rea alla. Kasutajal on võimalus toote peal klikkides või toote kõrval oleval nupule vajutades (nt Lisa tellimusse) lisada see toode tellimuslehele (kui toote laoseis seda lubab). Tööriista mudeli/margi juures kuvatakse kui palju on nimetatud ühikuid firmal olemas ning kui palju on laos või välja renditud. Täielikult väljarenditud tööriistade puhul on võimalik nende peal klikkides näha lähimat tagastuskuupäeva ning laenutaja andmeid. Laenutajate andmesisestus – vaade lubab sisestada laenutajate andmeid laenutajate andmebaasi, kus need hiljem säilitakse. Laenutajate andmebaas – vaade kuvab kõikide laenutajate nimekirja ning lubab näha neile parasjagu väljastatud tööriistade arvu Tellimuslehe väljastus – vaade kuvab kasutajale valitud tööriistade nimekirja ning lubab selle siduda konkreetse laenutaja kontoga. Lisaks sisestatakse seal laenuperiood.

Tellimuse vormistamine

Kui kasutaja on kõik vajalikud tooted välja valinud ning kinnitanud valiku, genereerib süsteem tellimuse, mis on kliendile esitatava arve aluseks või juba nõuetele vastav arve. Kasutajal on võimalik valida, kumba väljavõtet ta soovib saada. Dokumenti on võimalik süsteemist välja printida või edastada teisele kasutajale või kliendile e-postile.

Must have ja nice to have funktsionaalsus

Kuna lahenduse essentsiaalne rakenduslikkus seisnebki selles, et võimaldab sisestada tööriistade koguseid, pidada arvestust laos olevate ning välja renditavate tööriistade üle, siis eeldavad vastavad (ülaltoodud) funktsionaalsused ka kindlat täideviimist. Tekkivad andmebaasid loovad suurepärase eelduse konkreetse valdkonna ärianalüütikaks (sesoonsus, keskmine tehingu maksumus jne), mistõttu saaks põhifunktsionaalsusele juurde lisada erinevaid analüütilisi raporteid (nice to have asjad).

Tellija lisasoovil saaks välja võtta järgnevaid aruandeid:

 • tehingute keskmine maksumus/ erinevate tööriista laenutuse keskmine maksumus
 • erinevatel tööriistade laenutuskõver ajalises kulgevuses
 • keskmine laenutusperioodi pikkus/ erinevate tööriistade keskmine laenutusperioodi pikkus

Probleemid/Ohud

 • meeskonna vähene kogemus koodi kirjutamisel
 • eesoleva töömahu ebarealistlik hindamine (kas jõuame õigeks ajaks valmis?)
 • lao funktsionaalsuse loomine, kas lahendus hakkab korralikult tööle
 • kasutaja vaate kujundus, kas see on ka kasutajale mugav kasutada?


Retsentsioonid

 • meeskonnale DamageReport asub siin
 • meeskonnale LifePlanner asub siin

Logi

 • 20 oktoober idee kokkuleppimine
 • 22 oktoober wiki lehekülje loomine.
 • 22 oktoober TFSi konto loomine ning õppejõule kutse saatmine
 • 27-29 oktoober analüüsi põhimõtete ning sisemise tööjaotuse kokkuleppimine
 • 31 oktoober analüüsi ülespanek wiki lehele
 • 08 november lisatud analüüsi retsensioon meeskonnale DamageReport
 • 12 november meeskonna kohtumine ning andmebaasi tabeli kokkuleppimine ning edasiste tööde jaotamine