ERROR IM002

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search


Rühmatöö aines Programmeerimine C# keeles

Meta info

Idee

Luua rakendus Eesti Koolipsühholoogide liidu kasutuseks, et hallata liikmeid, liikmemakse ning välja antud kutseid. Seni on seda tehtud Exceli abil. Eesmärgiks on luua rakendus (kas WPF või võrgurakendus), mis teeks selle halduse mugavamaks ning kasutajasõbralikumaks, omades ka praktilist väärtust.

Kasutatavad tehnoloogiad

 • WPF rakendus.
 • VS Entity Framework.

Team services link

Projekti team services link on [1]

Meeskond

 • Ruudi Vinter - projektijuht
 • Alvar Suun
 • Andres Tambek

Analüüs

Must-have funktsionaalsus

Liikmete ning EKPÜ poolt atesteeritud inimeste isikuandmete kuvamine ja haldamine.

 • Olenevalt sellest, kas inimene on EKPÜ liige või mitte on nõutud isikuandmete hulk erinev.
 • Vaikimisi peaks liikmete andmeid kuvama kujul [Eesnimi Perekonnanimi, hetkebilanss, arvelduslogi kuupäeviti]

EKPÜ liikmete Isikuandmete hulga moodustavad

 • Eesnimi ja perekonnanimi (kui on olemas ka neiupõlvenimi, siis see perekonnanime järgi sulgudesse)
 • Aasta, millest alates inimene on olnud EKPÜ liige
 • Kutse
 • Isikukood
 • Lõpetatud õppeasutus koos eriala ja aastaga
 • Töökoht ja amet
 • Töökoha kontakt
 • Kodune aadress
 • Telefon
 • E-mail
 • Kas on nõus töökoha ja e-maili avaldamisega kodulehel
 • EKPÜ-st väljaastumise aasta
 • EKPÜ-st väljaastumise põhjus
 • Kas võlgneb hetkel midagi EKPÜ-le või mitte
 • Kas liige on arhiveeritud

EKPÜ-lt kutsetunnistuse saanud inimeste isikuandmete hulga moodustavad

 • Nr (ilmselt siis kutse identifitseerimisnumber)
 • Eesnimi ja perekonnanimi (kui on olemas ka neiupõlvenimi, siis see perekonnanime järgi sulgudesse)
 • Kutse
 • Väljastaja
 • Kutse kehtivuse alguskuupäev
 • Kutse kehtivuse lõppkuupäev
 • Kas on EKPÜ liige

Liikmemaksude haldamine

 • Administraator peaks saama lisada, kustutada ja muuta kõiki arveldusi
 • Programm peaks lisaks hetkeseisu kuvamisele ka kõikide arvelduste logi
 • Programm võiks iga aasta lahutada kõikide liikmete kontodelt aastamaksu

Otsimine ja filtreerimine

 • Otsida võiks saada kõikide isikuandmete väljade seast
 • Otsingutulemuste kuvamisel peaks lisaks arveldustele kuvama neid välju, mis sisaldavad otsingusõna
 • Otsingu täpsustamiseks võiks saada boolean välju märkeruutudega täpsustada
 • Süsteem peaks saama otsimis/filtreerimis võimalusi ära kasutada (nt main menu'st kõikide liikmete kuvamiseks)

Liikemete arhiveerimine

 • Liikmeid peaks saama "kustutada" ehk arhiveerida nii, et vaikimisi ei kuvata nende arveldusi ega isikuandmeid üldises nimekirjas ega otsingutulemustes
 • Arhiveeritute nimekiri peaks olema ka ligipääsetav ning sealt peaks olema võimalik inimesi kas põhinimekirja tagasi lisada või hoopiski kustutada
 • Arhiveeritud inimesed peaksid kuvamisel olema eristatavad mittearhiveeritutest näiteks hallika tooniga

Muudatuste logimine

 • Kõiki kasutajate poolt tehtud muudatusi peaks talletama ning tahtmise korral kuvama

Olemi-suhte diagramm (ERD)

ERD1.png

Nice-to-have funktsionaalsus

 1. Andmete ekspordi võimalus Excelisse
 2. Olemasolevalt exceli tabelilt automaatne migreerumine
 3. Sisselogimine
 4. Kasutajaõiguste haldamine
 5. Üleminek küpteeritud andmebaasile
 6. Kasutajasõbralik main menu lihtsustamaks sagedasemaid kasutajalugusid
 7. Andmebaasi talletamine serveri kõvakettale
  • Kasutajatel oleks enda arvutis vaid programm ning serveri kõvakettal oleks andmebaas
 8. Võlgnike diferentseerimine värvikoodi abil üldnimekirjas
 9. Otsing võiks tüpograafilise vea korral pakkuda ligilähedasi vasteid
 10. Otsing võiks asünkroonselt kuvada vasteid


Kasutuslood

Kasutuslugu 1

 • Kasutaja tahab kontrollida kindla liikme arveldusajalugu ning hetkeseis kuid mäletab selgelt vaid liikme töökohta.
 • Kasutaja lülitab programmi sisse ning kirjutab otsingulahtrisse Lähte Ühisgümnaasium.
 • Programm kuvab kasutajale kõik sobivad vasted kujul [Eesnimi Perekonnanimi, Töökoht, Hetkebilanss, Arvelduslogi]
 • Kasutades horisontaalset kerimisriba saab kasutaja ülevaate arveldustest vastavate inimeste kohta
 • Kasutusloo lõpp

Kasutuslugu 2

 • Kasutaja tahab kontrollida Mari Metsa kõiki isikuandmeid ning vajadusel muuta neid
 • Kasutaja sisestab otsinguribale Mari Mets ning vajutab enter
 • Kasutaja teeb topeltklõpsu vastava inimese reale millele avaneb kaart kõikide isikuandmetega
 • Nähes, et koduaadress on vananenud andmetega, teeb kasutaja koduaadressi aktiivseks ning kirjutab sinna ajakohase info
 • Olles üle kontrollinud, et kõik ülejäänud info on korrektne, vajutab kasutaja OK nuppu, misjärel kaart sulgub
 • Kasutusloo lõpp

Kasutuslugu 3

 • Admin tahab lisada uue kasutaja
 • Admin avab rakenduse ning valib peamenüüst valiku "Kasutajad"
 • Admin vajutab + nupule avanenud kaardil
 • Admin kirjutab avanenud kaardil olevatesse lahtritesse kasutajanime, parooli ja parooli kinnituse
 • Admin vajutab ✔ nuppu
 • Kasutusloo lõpp

Kasutuslugu 4

 • Admin tahab taastada arhiveeritud isiku põhinimekirja
 • Admin sisestab otsingulahtrisse isiku nime ning märgib "kuva ka kustutatud inimesi" märkekasti ristiga.
 • Admin otsib nimekirjast arhiveeritud isiku ning teeb tema rea peal paremklõpsu
 • Avanenud menüüst valib admin taasta
 • Kasutusloo lõpp

Ajalogi

 • 10.10.2017 - meeskonna kokku panemine.
 • 21.10.2017 - Wiki lehe loomine ja projekti idee sõnastamine.
 • 31.10.2017 - Projekti analüüsi kirjutamine