EXT4 Linuxis & NTFS MS Windowsis

From ICO wiki


Autor

Kätlin Lisete Nõgols

Rühm: AK21

Sissejuhatus

Failisüsteem kontrollib, kuidas ja kuhu on failid salvestatud ning kuidas neid kätte saab. Failisüsteem määrab failide paiknemise ning võimaldab meil faile salvestada, nimetada, organiseerida, kustutada ja määrata ligipääsuõigusi. Enamasti asuvad failisüsteemid mõne mäluseadme peal, näiteks kõvakettal. Lisaks on olemas ka võrgufailisüsteemid (Network File System), mille andmeid ei hoita kohalikus arvutis, kuid millele kasutajal on ligipääs. Failisüsteem näitab faili tähtsamaid omadusi: suurus, nimi, asukoht. Failidega käivad kaasas ka metaandmed(metadata), mis kirjeldavad antud faili. Metaandmed sisaldavad endas faili suurust, loomise kuupäeva, viimase muutmise kuupäeva, faili omanikku, ligipääsuõigusi ja palju muud. Metaandmed ei ole kasutajale otseselt kättesaadavad. Failisüsteem määrab ära ka kehtivad reeglid, näiteks millise laiendiga peab fail olema, milliseid sümboleid failinimi tohib sisaldada ning kui pikk tohib olla failinimi. Oluline vahe Windowsi ja Linuxi failisüsteemidel on suured-väiksed tähed. Linuxi failisüsteemid eristavad suuri ja väikeseid tähti, Windowsi omad aga mitte. Tänapäeval kasutatakse hierarhilise ülesehitusega failisüsteeme, koosnedes üksteise sees asetsevatest kataloogidest ja kataloogis asuvatest failidest. Igal partitsioonil võib olla erinev failisüsteem. Selles artiklis keskendutakse levinumatele Linuxi EXT4 ja Windowsi NTFS failisüsteemidele.

Levinud failisüsteemid

FAT12 (Windows, saab kasutada ka Linuxi süsteemis)
FAT16 (Windows) 
FAT32 (Windowsi varasemates versioonides)
NTFS (Windows)
EXT2 (Unix-tüüpi)
EXT3 (Unix-tüüpi)
EXT4 (Unix-tüüpi)
HFS (Mac)

EXT4

Sissejuhatus

EXT4(fourth extended filesystem) või 4. laiendatud failisüsteem on Linuxis kasutatav failisüsteem. EXT4 on EXT3 edasiarendus. EXT4 on turvalisem, sellel on rohkem lisasid, uuendatud disain ning parem jõudlus. EXT4 on saadaval alates 2.6.19 kernelist ning avaldati 2008. aastal.

Lisad

EXT4 mahutavus on kuni 1 EiB, mis on umbes 1 152 921.5 TB. Seda on tunduvalt rohkem kui oli EXT3 failisüsteemis
Individuaalse faili suurus võib olla 16GB - 16TB
EXT3 puhul võis alamkatalooge olla kuni 32000, EXT4 puhul on alamkataloogide arv piiramatu
EXT3 on võimalik üle viia EXT4 failisüsteemile
EXT4 kasutab journaling puhul räsisummat. Räsisumma kontroll tõstab failisüsteemi usaldusväärsust
Journaling on võimalik ka välja lülitada
2 kuni 20 korda kiirem fsck (file system check)

Kuidas luua EXT4 failisüsteemi

NÄIDE

# fdisk  /dev/sda
# mkfs.ext4 /dev/sda1 / mke2fs -t ext4 /dev/sda1

Üleminek EXT3 EXT4le

NÄIDE

# umount /dev/sda2
# tune2fs -O extents,uninit_bg /dev/device
# e2fsck -f /dev/device
# mount /dev/sda2 /home

Milline failisüsteem on kasutusel

Linuxis on mitu erinevat käsku, mille abil on võimalik välja selgitada, millise failisüsteemiga tegu on

1. # df -T | awk '{print $1,$2,$NF}' | grep "^/dev"
2. # mount | grep "^/dev"
3. # cat /etc/fstab
4. # fsck -N /dev/sda1

Kasutatud allikad

1. https://wiki.itcollege.ee/index.php/Failis%C3%BCsteem
2. https://et.wikipedia.org/wiki/Failis%C3%BCsteem
3. http://www.tldp.org/LDP/sag/html/filesystems.html
4. https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems
6. https://kernelnewbies.org/Ext4
7. http://www.thegeekstuff.com/2011/05/ext2-ext3-ext4 8. http://www.thegeekstuff.com/2011/04/identify-file-system-type/