Hubris

From ICO wiki

Meeskond

 • Sander Maasikamäe
 • Allan Paalo
 • Madis Rääk

XML

Kirjeldus

Meie projektiks on luua filmide, raamatute, muusika jms. andmebaas/reklaamiplatvorm, kus on välja toodud nende: tiitel, selgitus, lisamise/avaldamise kuupäev/, like/dislike suhe ning võimalusel nende lingid. Kasutajad saavad lisada enda tehtud/kirjutatud või kuskilt leitud bände, filme, raamatuid ning teised kasutajad saavad neid hinnata.

XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<adverts>
 <advert id="1" type="movie">
  <title><![CDATA[Lord of the Rings]]></title>
  <body><![CDATA[Description here]]></body>
  <date>06.03.2015</date>
  <likes>10000</likes>
  <dislikes>0</dislikes>
  <urls>
   <videourl><![CDATA[www.youtube.com]]></videourl>
   <weburl><![CDATA[www.lotr.com]]></weburl>
  </urls>
 </advert>

 <advert id="2" type="book">
  <title><![CDATA[Fight Club]]></title>
  <body><![CDATA[First rule of fight club is: You do not talk about fight club.]]></body>
  <date>02.03.2015</date>
  <likes>0</likes>
  <dislikes>0</dislikes>
  <urls>
   <videourl><![CDATA[www.youtube.com]]></videourl>
   <weburl><![CDATA[www.soap.com]]></weburl>
  </urls> 
 </advert>

 <advert id="3" type="music">
  <title><![CDATA[No Connection]]></title>
  <body><![CDATA[some band]]></body>
  <date>03.03.2015</date>
  <likes>10</likes>
  <dislikes>4</dislikes>
  <urls>
   <videourl><![CDATA[]]></videourl>
   <weburl><![CDATA[]]></weburl>
  </urls>
 </advert>

 <advert id="4" type="music">
  <title><![CDATA[Prince]]></title>
  <body><![CDATA[]]></body>
  <date>06.03.2015</date>
  <likes>6736</likes>
  <dislikes>3938</dislikes>
  <urls>
   <videourl><![CDATA[www.youtube.com]]></videourl>
   <weburl><![CDATA[]]></weburl>
  </urls>
 </advert>

 <advert id="5" type="book">
  <title><![CDATA[Fahrenheit 451]]></title>
  <body><![CDATA[Ray Bradbury]]></body>
  <date>05.03.2015</date>
  <likes>5739</likes>
  <dislikes>222</dislikes>
  <urls>
   <videourl><![CDATA[]]></videourl>
   <weburl><![CDATA[]]></weburl>
  </urls>
 </advert>
</adverts>

XSD

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="adverts">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="advert">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="title" type="xs:string" />
       <xs:element name="body" type="xs:string" />
       <xs:element name="date" type="xs:string" />
       <xs:element name="likes" type="xs:unsignedInt" />
       <xs:element name="dislikes" type="xs:unsignedInt" />
       <xs:element name="urls">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="videourl" type="xs:string" />
          <xs:element name="weburl" type="xs:string" />
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedInt" use="required" />
      <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT

Esimene - All Adverts

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>

  <xsl:template match="/">
   <html>
    <body>
     <table border="1">
      <tr>
       <th>Title</th>
       <th>Description</th>
       <th>Likes</th>
       <th>Dislikes</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="adverts/advert">
       <tr>
        <td>
         <xsl:value-of select="title"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="body"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="likes"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="dislikes"/>
        </td>
       </tr>
      </xsl:for-each>
     </table>
    </body>
   </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Väljund: http://enos.itcollege.ee/~apaalo/VR2/all.png

Teine - All Books

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
  <xsl:output method="html" indent="yes"/>

  <xsl:template match="/">
   <html>
    <body>
     <table border="1">
      <tr>
       <th>Title</th>
       <th>Description</th>
       <th>Likes</th>
       <th>Dislikes</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="adverts/advert[@type='book']">
       <tr>
        <td>
         <xsl:value-of select="title"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="body"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="likes"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="dislikes"/>
        </td>
       </tr>
      </xsl:for-each>
     </table>
    </body>
   </html>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Väljund: http://enos.itcollege.ee/~apaalo/VR2/books.png

Kolmas - More than 100 likes

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:output method="html" indent="yes"/>

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body>
    <table border="1">
     <tr>
      <th>Title</th>
      <th>Description</th>
      <th>Likes</th>
      <th>Dislikes</th>
     </tr>
     <xsl:for-each select="adverts/advert">
      <xsl:if test="likes &gt; 100">
       <tr>
        <td>
         <xsl:value-of select="title"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="body"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="likes"/>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="dislikes"/>
        </td>
       </tr>
      </xsl:if>
     </xsl:for-each>
    </table>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Väljund: http://enos.itcollege.ee/~apaalo/VR2/likes.png

Veebiteenuse analüüs

Analüüs

Probleem

 • Puudub ühtne veebiteenus, kus leiaks informatsiooni nii filmide, raamatute kui ka muusika kohta.

Lahenduse üldkirjeldus

 • Meie projektiks on luua filmide, raamatute, muusika jms reklaamiplatvorm.
 • Külastajad saavad läbi klientrakenduse lugeda juba olemasolevaid postitusi ning neid hinnata.
 • Veebiteenus tagastaks minimaalse kuid kõige vajalikuma informatsiooni – tiitel, kirjeldus, erinevad kuupäevad, hinnangud, lingid, kommentaarid.
 • Külastajad saavad samuti luua omale isikliku konto. Kasutajana saavad nad ise lisada ka postitusi. Ebakorrektseid postitusi on võimalik raporteerida.

Funktsionaalsused

Must have

 • Postituste vaatamine
  • Nimekiri
  • Üksik postitus
 • Postituste lisamine
 • Postituste muutmine
 • Postituste kustutamine
 • Postituste hindamine
  • Positiivselt
  • Negatiivselt
 • Postituste raporteerimine
  • Raporteeritud postituste eemaldamine
 • Postituste otsimine
  • Läbi kõikide kategooriate
  • Läbi kindla kategooria

Nice to have

 • Igakuiste soovituste saatmine meili teel

Riskid

 • Nii uute trendide kui sarnaste jälgimiste saatmise algoritm võib osutuda keeruliseks.

Aksepteeritavad kriteeriumid ja tähtajad

 • Minimaalsete funktsionaalsuste list „must have“
 • Tähtajad: nii veebiteenus kui klientrakendus peavad olema valmis 24.05.2015


Andmebaaside esialgne mudel

Andmebaas muutub veel arenduse käigus vastavalt vajadustele

ERD mudel

Projekt

Retsensioonid

Meeskonna tehtud retsensioonid

Meeskonnale tehtud retsensioonid