ImageX

From EIK wiki

Tutvustus

ImageX on käsurea tööriist, mis töötleb Windowsi kujutisfaili .wim. WIM fail sisaldab ühte või mitut Windowsi operatsioonisüsteemist tehtud kettakujutist. ImageX ülesanne on salvestada, muuta ja paigaldada Windowsi kujutisfaile. ImageX kasutatakse failipõhiste kettakujutiste kiireks kasutuselevõtmiseks. ImageX on suunatud OEM (original equipment manufacturer) ja korporatsioonidele, kus on vaja kiirelt paigaldada palju Windowsi operatsioonisüsteeme koos uuenduste ja lisa rakendustega. ImageX paigaldatake koos Windows AIKga (Windows Automated Installation Kit). Osade ImageX parameetrite kasutamiseks tuleb kasutada Windows PE (Windows Preinstallation Environment).

ImageX võimalused

ImageX võimaldab kujutisfaili muutmist ilma, et peaks kujutisfaili lahti ja kokku pakkima, suurendades paindlikkust ja kontrolli paigaldusmeedia üle. Hoiab faile .wim failis ühekordselt vähendades sellega kujutisfaili suurust. Omab erinevate Windows platvormide tuge. ImageX toetab kahte kokkupakkimise meetodit, kiire ja maksimaalne, kujutisfaili veelgi väiksemaks tegemiseks.

ImageX piirangud

ImageX puuduseks on, et suudab külge haakida vaid Windows XP (SP2), Windows Server 2003 (SP2), Windows Vista ja Windows 7 kujutisfaili. Samuti peab kasutama .wim faile, mitte teisi kujutisfailide formaate. Kujutisfail luuakse tervest operatsiooni süsteemist ja paigaldatud rakendustest. Süsteemile võib külge haakida kuni kakskümmend .wim faili. Kõvaketta ettevalmistamiseks tuleb kasutada teisi Microsofti tooteid nagu Diskpart ja Format.

ImageX käsurea võimalused

imagex /append image_path image_file {"description"}{/boot | /check | /config configuration_file.ini | /scroll | /verify | /logfile filename.log}

Lisab kiujutisfaili olemasolevasse Windows .wim faili, võrreldes seda olemasolevate failidega, et ei lisataks sama faili kaks korda.

imagex /append D: D:\imaging\data.wim "Drive D" /verify

imagex /apply image_file image_number | image_name image_path {/check |/norpfix | /ref | /scroll | /temp| /verify | /logfile filename.log}

Paigaldab kujutisfaili kettale. Selleks pead kasutama Windows PE keskkonda.

imagex /apply D:\imaging\data.wim 1 D:\New_Directory /verify

imagex /capture image_path image_file name {"description"} {/boot | /check | /compress [type] | /config | /norpfix | /scroll | /temp | /verify| /logfile filename.log}

Lood uue .wim faili kõvakettal olevast kujutisfailist.

imagex /capture D: D:\imaging\data.wim "Drive D" /verifyimagex /compress fast /check /scroll /capture C: D:\install.wim "Windows 7"

imagex /cleanup

Kustutab kõik mittekasutatavad ressursid külge ühendatud kujutisfailiga .

imagex /cleanup

imagex /commit mount_path {/append mounted_path image name}

Salvastab muudatused külge ühendatud .wim faili ilma kujutisfaili lahti ühendamata.

imagex /commit C:\mounted_images

imagex /delete image_file image_number image_name{/check | /temp| /logfile filename.log}

Kustutab kujutisfaili .wim failist, mis sisaldab rohkem kui ühte kujutisfaili. Selleks pead kasutama Windows PE keskkonda.

imagex /delete D:\imaging\data.wim 1

imagex /dir image_file image_numberimage_name

Esitab nimekirja failidest ja kataloogidest kujutisfailis.

imagex /dir D:\imaging\data.wim 1

imagex /export src_file src_numbersrc_name dest_file dest_name {/boot | /check | /compress [type] | /ref [splitwim.swm] /temp| /logfile filename.log}

Ekspordib koopia määratud .wim failist teise .wim faili.

imagex /export D:\imaging\data.wim 1 D:\imaging\sample.wim

imagex /info img_file [img_number | img_name] [new_name] [new_desc] {/boot | /check | /temp | /xml| /logfile filename.log}

Esitab salvestatud XML kirjelduse antud .wim faili kohta.

imagex /info D:\imaging\data.wim

imagex /mount image_fileimage_numberimage_nameimage_path {/check| /logfile filename.log}

Ühendab külge .wim faili Windows Server (SP1), Windows Vista või Windows 7 määratud kataloogi. Faili haagitakse külge ainult lugemis õigustega.

imagex /mount D:\imaging\data.wim 2 C:\mounted_images

imagex /mountrw image_file image_numberimage_name image_path {/check| /logfile filename.log}

Ühendab külge .wim faili Windows Server (SP1), Windows Vista või Windows 7 määratud kataloogi. Antud juhul on lubatud muutuste tegemine.

imagex /mountrw  D:\imaging\data.wim 2 C:\mounted_image

imagex /split image_file dest_file size {/check| /logfile filename.log}

Tükeldab antud .wim faili mitmeks .swm failiks.

imagex /split D:\imaging\data.wim 600

imagex /unmount image_path {/commit| /logfile filename.log}

Haagib kujutisfaili määratud kataloogi küljest lahti.

imagex /unmount /commit C:\mounted_images

imagex /remount image_path {/logfile filename.log}

Taastab kujutisfaili külgehaakimise tee.

imagex /remount C:\mounted_images

Lisa

Video kujutisfaili valmistamisest Sysprep ja ImageX abil. [1]

Kastuatud materjalid

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd744377%28WS.10%29.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/windows/ee530017.aspx

Koostas

Toomaas Rohumets A21