Talk:ImageX

From EIK wiki

Mulle kui imageX'i kasutajale tundub, et hetkel on koostatud lühike ülevaade põhilistest imagex'i funktsioonidest. Mind see ei rahulda. Kui koostada juba artiklit, siis võiks kirja panna lisainformatsiooni millal see kasutusele võeti, kuidas seda kasutada saab jne.. Näiteks oleks artiklile palju juurde andnud, kui oleks viitsimist olnud ekraanipilte teha. Ja kui alla oli lisatud video, siis see rääkis Sysprep'ist, aga sellest ei olnud terve artikli juures mingit juttu. Niiet kokkuvõtteks võiks öelda, et autor on küll asjaga pinnati kokku puutunud (või on lihtsalt laisk ja ajapuuduses), aga korraliku ning eeskujulikku wikiartiklit ta loonud ei ole :)


Urmo Laaneots A21Artikli retsensioon #2

Positiivne: Enamik põhifunktsioonid ja seletused antud rakenduse kohta on artikliga kaetud. Leidub piisavalt andmeid ja algtõdesid, et omalkäel täpsemaid rakenduse funktsioone ja võimalusi edasi otsida. Leida ja lisada korraliku kvaliteediga õpetusvideo tuleb kasuks iga kell, igal pool, alati.

Negatiivne: Esmalt artikli välimusest - jätab kuidagi tuima mulje. Kuigi tegelikult oli enim kahju asjaolust, et ei oldud lisatud "how to" stiilis õpetust. Oli küll loetletud kõik võimalikud käsud koos näidetega, kuid arvestades, et me kasutasime seda tööriista ka praktikumis, siis oleks võinud olla mingigi algusest lõpuni õpetus. Samuti oli artiklis mitmeid kordi märgitud, et "osade" tööriista võimaluste kasutamiseks tuleb kasutada PE-d, aga puudu oli põhejndus.

Siinkohal toon välja ka mõningad näpukad või muidu häirivad faktorid, mille parandamise peale võiks mõelda:

  • Lisada viide WIM artiklile
  • "külge haakida" ei ole hea sõnastus
  • format ja diskpart ei ole Microsofti "tooted"


- Meelis Tamm, A21