LUKS

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Sissejuhatus

Andmete krüpteerimist on võimalik teostada kahel viisil: [1]

  • failisüsteemi tasemel
  • plokkseadme tasemel

Antud artiklis vaatleme plokkseadme tasemel krüpteerimist kasutades LUKS’i (Linux Unified Key Setup).

Sisu

Paigaldame haldustarkvara cryptsetup

sudo apt install cryptsetup

Cryptsetupi puhul kasutatavad olulisemad võtmed:

   --cypher – määrab, millist krüptograafilist šiffrit kasutatakse. Vaikimisi on kasutusel aes-xts-plain64
   --key-size – määrab võtmepikkuse. Vaikimisi on see 256.
   --hash – Määrab räsialgoritmi. Vaikimisi sha256.
   --use-random/--use-urandom – Määrab, millist juhuarvu generaatorit kasutatakse. Vaikimisi kasutatakse --use-random

Krüpteerimine

PS! Järgnev samm kustutab partitsioonilt kõik andmed!

Ilma lisavõtmeteta partitsiooni krüpteerimine

sudo cryptsetup luksFormat /dev/sdb1

Konkreetsema tulemuse saamiseks kasutame võtmeid

sudo cryptsetup --key-size=512 --hash=sha256 luksFormat /dev/sdb1

Tulemuse kontrollimiseks

sudo cryptsetup luksDump /dev/sdb1

Krüpteeritud partitsiooni avamiseks

sudo cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 krypt

Kontrollime, et krüpteeritud partitsioon on haagitud, kuid ei oma veel failisüsteemi

sudo lsblk -f /dev/mapper/krypt

Loome krüpteeritud partitsioonile failisüsteemi

sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/krypt

Haakimine

Krüpteeritud partitsiooni haakimiseks:

sudo cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 krypt
sudo mount /dev/mapper/krypt /mnt/ketas

Lahti haakimiseks:

sudo umount /mnt/ketas
sudo cryptsetup luksClose krypt

Varundus

Esineb olukordi, kus võib viga saada LUKSi päis, seetõttu on soovitav seda varundada.

Varundamiseks:

sudo cryptsetup luksHeaderBackup /dev/sdb1 -header-backup-file Luksheader.bin

Taastamiseks:

 sudo cryptsetup luksHeaderRestore /dev/sdb1 -header-backup-file Luksheader.bin

Autor

Kuldar Teinmann

AK21

Kasutatud materjalid