Logwatch

From ICO wiki

Autor

Mikk Mähar AK32

Mis on asi Logwatch

Logwatch on paindlik logide analüüsi tarkvara, mida vaikimisi käivitatakse kord ööpäevas(cron.daily) eelmise päeva logide analüüsimiseks.

Näiteid vaikimisi toetatud logi failidest

Vaikimisi toetab logwatch 94 süsteemi administraatorile teada tuntud rakenduse logide analüüsimist. Näitena toetatud rakendustest tooks välja:

*clamav
*dhcpd
*httpd
*sshd
*named
*openvpn
*syslogd
*postfix
*sudo
*spamassassin
*sendmail
*yum
*windows (windowsi eventlogi väljavõtted, mis on edastatud UNIX-il baseeruvale syslog serverile)

Lisaks vaikimisi toetatud rakendustele on võimalik lisada oma rakenduste logide analüüsi tugi kirjeldades logwatchis ära filtrid kuidas neid logisid analüüsida. Lisaks uute rakenduste toe lisamisele on võimalik olemas olevaid filtreid oma soovidele vastavaks kohandada.

Näidis logwatchi analüüsi väljundist

Näidis väljund vaikimisi seadistustega logwatchist:

################### Logwatch 7.3.6 (05/19/07) #################### 
    Processing Initiated: Sat May 8 21:35:03 2010
    Date Range Processed: yesterday
               ( 2010-May-07 )
               Period is day.
    Detail Level of Output: 0
    Type of Output/Format: mail / text
    Logfiles for Host: mikk-laptop
 ################################################################## 

--------------------- dpkg status changes Begin ------------------------ 
Installed:
  apache2-mpm-prefork 2.2.14-5ubuntu8
  apache2-utils 2.2.14-5ubuntu8
  apache2.2-bin 2.2.14-5ubuntu8
  apache2.2-common 2.2.14-5ubuntu8
  cowsay 3.03-9.2
  libapr1 1.3.8-1build1
  libaprutil1 1.3.9+dfsg-3build1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 1.3.9+dfsg-3build1
  libaprutil1-ldap 1.3.9+dfsg-3build1
  libdate-manip-perl 6.05-1
  libyaml-syck-perl 1.07-1build1
  linux-headers-2.6.32-22 2.6.32-22.33
  linux-headers-2.6.32-22-generic 2.6.32-22.33
  linux-image-2.6.32-22-generic 2.6.32-22.33
  logwatch 7.3.6.cvs20090906-1ubuntu2
  postfix 2.7.0-1
  samba 2:3.4.7~dfsg-1ubuntu3

Upgraded:
  acpid 1.0.10-5ubuntu2 => 1.0.10-5ubuntu2.1
  capplets-data 1:2.30.0-0ubuntu4 => 1:2.30.1-0ubuntu1
  empathy 2.30.0.1-0ubuntu3 => 2.30.1-0ubuntu1
  empathy-common 2.30.0.1-0ubuntu3 => 2.30.1-0ubuntu1
  file-roller 2.30.0-0ubuntu1 => 2.30.1.1-0ubuntu2
  gedit 2.30.0git20100413-0ubuntu1 => 2.30.2-0ubuntu1
  gedit-common 2.30.0git20100413-0ubuntu1 => 2.30.2-0ubuntu1
  gnome-control-center 1:2.30.0-0ubuntu4 => 1:2.30.1-0ubuntu1
  gnome-settings-daemon 2.30.0-0ubuntu6 => 2.30.1-0ubuntu1
  grub-common 1.98-1ubuntu5 => 1.98-1ubuntu6
  grub-pc 1.98-1ubuntu5 => 1.98-1ubuntu6
  indicator-sound 0.2.2-0ubuntu1 => 0.2.3-0ubuntu1
  language-pack-en 1:10.04+20100421 => 1:10.04+20100422
  language-pack-en-base 1:10.04+20100421 => 1:10.04+20100422
  language-pack-gnome-en 1:10.04+20100421 => 1:10.04+20100422
  language-pack-gnome-en-base 1:10.04+20100421 => 1:10.04+20100422
  libgnome-window-settings1 1:2.30.0-0ubuntu4 => 1:2.30.1-0ubuntu1
  libgtksourceview2.0-0 2.10.0-0ubuntu1 => 2.10.1-0ubuntu1
  libgtksourceview2.0-common 2.10.0-0ubuntu1 => 2.10.1-0ubuntu1
  libkpathsea5 2009-5 => 2009-5ubuntu0.1
  libnautilus-extension1 1:2.30.0-0ubuntu4 => 1:2.30.1-0ubuntu1
  librsvg2-2 2.26.2-0ubuntu1 => 2.26.2-0ubuntu2
  librsvg2-common 2.26.2-0ubuntu1 => 2.26.2-0ubuntu2
  libsoup-gnome2.4-1 2.30.0-0ubuntu1 => 2.30.1-0ubuntu1
  libsoup2.4-1 2.30.0-0ubuntu1 => 2.30.1-0ubuntu1
  linux-generic 2.6.32.21.22 => 2.6.32.22.23
  linux-headers-generic 2.6.32.21.22 => 2.6.32.22.23
  linux-image-generic 2.6.32.21.22 => 2.6.32.22.23
  linux-libc-dev 2.6.32-21.32 => 2.6.32-22.33
  nautilus 1:2.30.0-0ubuntu4 => 1:2.30.1-0ubuntu1
  nautilus-data 1:2.30.0-0ubuntu4 => 1:2.30.1-0ubuntu1
  nautilus-sendto-empathy 2.30.0.1-0ubuntu3 => 2.30.1-0ubuntu1
  pm-utils 1.3.0-1ubuntu1 => 1.3.0-1ubuntu2
  python-ubuntuone-client 1.2.1-0ubuntu1 => 1.2.1-0ubuntu2
  rhythmbox 0.12.8-0ubuntu3 => 0.12.8-0ubuntu4
  rhythmbox-plugin-cdrecorder 0.12.8-0ubuntu3 => 0.12.8-0ubuntu4
  rhythmbox-plugins 0.12.8-0ubuntu3 => 0.12.8-0ubuntu4
  software-center 2.0.2 => 2.0.3
  tomboy 1.2.0-0ubuntu1 => 1.2.1-0ubuntu1
  transmission-common 1.92-0ubuntu2 => 1.92-0ubuntu2.1
  transmission-gtk 1.92-0ubuntu2 => 1.92-0ubuntu2.1
  ubuntuone-client 1.2.1-0ubuntu1 => 1.2.1-0ubuntu2
  ubuntuone-client-gnome 1.2.1-0ubuntu1 => 1.2.1-0ubuntu2

Unknown lines:
  2010-05-07 19:39:01 update-alternatives: run with --set libgksu-gconf-defaults /usr/share/libgksu/debian/gconf-defaults.libgksu-sudo
  2010-05-07 19:39:01 update-alternatives: status of link group libgksu-gconf-defaults set to manual
  2010-05-07 19:57:57 update-alternatives: link group gnome-text-editor fully removed
  2010-05-07 19:57:57 update-alternatives: run with --remove gnome-text-editor /usr/bin/gedit
  2010-05-07 20:00:08 update-alternatives: link group gnome-text-editor updated to point to /usr/bin/gedit
  2010-05-07 20:00:08 update-alternatives: run with --install /usr/bin/gnome-text-editor gnome-text-editor /usr/bin/gedit 50 --slave /usr/share/man/man1/gnome-text-editor.1.gz gnome-text-editor.1.gz /usr/share/man/man1/gedit.1.gz
  2010-05-07 20:13:21 update-alternatives: link group smbstatus updated to point to /usr/bin/smbstatus.samba3
  2010-05-07 20:13:21 update-alternatives: run with --install /usr/bin/smbstatus smbstatus /usr/bin/smbstatus.samba3 10 --slave /usr/share/man/man1/smbstatus.1.gz smbstatus.1.gz /usr/share/man/man1/smbstatus.samba3.1.gz

---------------------- dpkg status changes End ------------------------- 

--------------------- Kernel Begin ------------------------ 
WARNING: Kernel Errors Present
  [  60.584125] end_request: I/O error, dev fd0, sector ...: 1 Time(s)
  [  60.693988] end_request: I/O error, dev fd0, sector ...: 1 Time(s)
  [ 120.647937] end_request: I/O error, dev fd0, sector ...: 1 Time(s)
  [ 120.752190] end_request: I/O error, dev fd0, sector ...: 1 Time(s)

---------------------- Kernel End ------------------------- 
--------------------- pam_unix Begin ------------------------ 
sudo:
  Authentication Failures:
   mikk(0) -> mikk: 1 Time(s) 

---------------------- pam_unix End ------------------------- 
--------------------- Connections (secure-log) Begin ------------------------ 
New Users:
  postfix (115)

New Groups:
  postfix (123)
  postdrop (124)


Changed password expiry for users:
  postfix : 1 Time(s)

**Unmatched Entries**
  gdm-session-worker: pam_ck_connector(gdm:session): nox11 mode, ignoring PAM_TTY :0: 2 Time(s)
  gdm-session-worker: pam_succeed_if(gdm:auth): requirement "user ingroup nopasswdlogin" not met by user "mikk": 2 Time(s)
  gnome-keyring-daemon: couldn't initialize slot with master password: The password or PIN is incorrect: 1 Time(s)
  gnome-screensaver-dialog: gkr-pam: unlocked login keyring: 4 Time(s)
  groupadd: group added to /etc/group: name=postdrop, GID=124: 1 Time(s)
  groupadd: group added to /etc/group: name=postfix, GID=123: 1 Time(s)
  groupadd: group added to /etc/gshadow: name=postdrop: 1 Time(s)
  groupadd: group added to /etc/gshadow: name=postfix: 1 Time(s)
  polkitd(authority=local): Registered Authentication Agent for session /org/freedesktop/ConsoleKit/Session2 (system bus name :1.33 [/usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1], object path /org/gnome/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale en_US.utf8): 2 Time(s)
  usermod: change user 'postfix' password: 1 Time(s)

---------------------- Connections (secure-log) End ------------------------- 

--------------------- Sudo (secure-log) Begin ------------------------ 

==============================================================================

mikk => root
------------
/bin/bash - 1 Times.
/usr/sbin/synaptic - 2 Times.

---------------------- Sudo (secure-log) End ------------------------- 
 --------------------- Disk Space Begin ------------------------ 
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       7.5G 2.6G 4.6G 36% /
none         498M 252K 497M  1% /dev
none         7.5G 2.6G 4.6G 36% /var/lib/ureadahead/debugfs
 
---------------------- Disk Space End ------------------------- 
###################### Logwatch End #########################

Eeldused

Kasutamise eelduseks on see, et kasutusel on mõni linuxi distributsioon, kus on seadistatud perli tugi.

Paigaldamine

Paigaldamise näide on toodud Ubuntu Linuxi põhjal. Logwatchi paigaldamiseks tuleb terminali sisestada järgmised käsud:

sudo apt-get update
sudo apt-get install logwatch

Selle tulemusena paigaldatakse masinasse postfixi, perli ja logwatchi pakid.

Seadistamine

Selleks, et raporteid saadetaks e-postiga tuleb muuta /etc/cron.daily/00logwatch failis muuta logwatchi käivitamise parameetrid nõnda:

/usr/sbin/logwatch --mailto aadress@domeen.com

Logwatchi seadistamiseks tuleb muuta konfiguratsiooni faili:

sudo vim /usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf

Vaikimisi analüüsib logwatch ka logide arhiive (näiteks /var/log/messages.1 või /var/log/messages.1.gz). Soovi korral saab seda välja lülitada, eemaldades konfiguratsiooni failis kirje Archives = No eest #. Analüüsitava ajavahemiku määramiseks on konfiguratsiooni failis muutujaga Range vaikimisi analüüsitakse eelmist päeva "yesterday". Raporteerimise taset on võimalik määrata vahemikus 0-10 või vastavalt sõnadega Low, Med, High.

Kokkuvõte

Logwatch on paindlik, lihtsasti paigaldatav logide analüüsi rakendus, mis võiks olla paigaldatud igasse linuxil baseeruvasse serverisse muutmaks logide jälgimise palju effektiivsemaks. Juba vaikimisi sätetel on tegu administraatorile vägagi kasuliku tööriistaga, mis annab hea üle vaate serveris toimuvast ilma, et peaks igapäevaselt uurima tuhandeid logi ridasid.