Lsattr

From ICO wiki

Autor: Tiina Ollema A21 (Eelnev: Rait Haavel AK11)

Sissejuhatus

Antud kirjatüki käigus antakse ülevaade lsattr käsurea programmi olemusest ja kasutamisest. Autori eesmärgiks on lugejale näidata, mille puhul on antud käsust nii Linuxi süsteemi administreerijale kui ka kasutajale abi.

Mis on lsattr?

lsattr on levinud Linux süsteemide käsurea programm, mis sisaldub e2fsprogs paketis. Programmi abil on võimalik näha ext2 (second extended) failisüsteemi failide ning kaustade atribuute. Atribuudid iseloomustavad, kuidas Linux käsitleb süsteemi kernel faile, kaustu ning kaustades olevaid faile. lsattr on kirjutatud Remy Cardi poolt. Praegusel ajal hoiab seda kasutuskorras Theodore Ts’o. (Ubuntu, 2013)

Kasutamine ja näited

Kui esineb probleeme ehk süsteem ei luba failide ja kaustade kustutamise, ümbertõstmise ja redigeerimise, siis saab kasutada käsurea programmi lsattr, mis kuvab failile või kaustale antud atribuutide väärtusi. Mittesobivaid atribuute saab muuta teise käsurea programmi -chatrr abil.

Süntaks:

lsattr [-RVadv] [kaustad/failid...]

-R: Kuvab kaustade ja nende sisu atribuudid rekursiivse loendina.

lsattr -R [kaustad/failid...]

Näide:

lsattr -R kaust

Tulemus: Kuvatakse kataloogi kaust ja selle sisu atribuudid rekursiivse loendina.

-------------e- kaust/fail.txt

-V: Kuvab atribuutide loendi ette info lsattr programmi versioonist.

lsattr -V [kaustad/failid...]

Näide:

lsattr -V kaust

Tulemus: Kuvatakse lsattr programmi versioon 1,42 ja kataloogi kaust atribuudid.

lsattr 1.42 (29-Nov-2011)
e- kaust/fail.txt

-a: Kuvab loendina kõik kaustade, alamkaustade ning failide atribuudid, kaasa arvatud failide, mis algavad "."-ga.

lsattr -a [kaustad/failid...]

Näide:

lsattr -a kaust

Tulemus: Kuvatakse kataloogi kaust ja selles sisalduva failide kõik atribuudid.

-------------e- kaust/..
e- kaust/fail.txt
e- kaust/.

-d: Kuvab loendina kausta,mitte selle sisu, atribuudid.

lsattr -d [kaustad/failid...]

Näide:

lsattr -d kaust

Tulemus: Kuvatakse kataloogi kaust atribuudid.

-------------e- kaust

-v: Kuvab failide ja kaustade atribuudid ning versiooni või genereerimise numbri

lsattr -v [kaustad/failid...]

Näide:

lsattr -v kaust

Tulemus: Kuvatakse faili genereerimise numbri ja atribuudid.

3549957454 -------------e- kaust/fail.txt

Käsk lsattr juhendi vaatamiseks kindlas süsteemis:

man lsattr

(Haas, Linux / Unix Command: lsattr, 2013)

Mõningaid atribuute

 • Lisa ainult (a)
 • Ära uuenda viimast ligipääsu (A)
 • "Kokkupakitud" (c)
 • Mitu programmi ei saa sama aegselt kasutada(C)
 • Sünkroonitud kataloogide uuendamine (D)
 • Kasutab laiendusi ketta plokkide kaardistamiseks(e)
 • Muutumatu (i)
 • Turvatud kustutamine (s)
 • Sünkroonitud uuendused(S)
 • Kausta hierarhia tipus (T)
 • Ei saa kustutada(u)

(Haas, Linux / Unix Command: chattr, 2013)

Lisaks

Et Ext2 failisüsteemi atribuute määrata, siis kasutatakse aga teist käsurea programmi nimega chattr, mille kohta info saab:

man chattr

(Haas,Linux / Unix Command: chattr, 2013)

lsattr käsk töötab ka AIX operatsiooni süsteemi(IBM) käsureal. Seal kuvab antud käsk informatsiooni atribuutide omadustest ja väärtustest. (IBM, 2013)

Kokkuvõte

lsattr on Linuxi käsurea programm, mille abil on võimalik võimalik kuvada kataloogide ja failide loendeid ning nende atribuute. See aitab tuvastada näiteks, miks ei ole võimalik faili kustutada jne. lsattr on tihedas seoses teise käsurea programmiga chattr, mille abil atribuute määratakse. Erinevates atribuutidest võib välja tuua näitkes i, mis tähistab, et faili on muutumatu ja u, mis viitab sellele, et faili ei ole võimalik kustutada. Lisaks on lsattr käsk kasutuses AIX operatsiooni süsteemi käsureal.

Kasutatud kirjandus

 • Juergen Haas. (30.12.2013) Linux / Unix Command: lsattr.[1]
 • Ubuntu Manuals. (30.12.2013) lsattr. [2]
 • IBM. (30.12.2013) lsattr command. [3]
 • Juergen Haas. (30.12.2013) Linux / Unix Command: chattr. [4]