Lsusb

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor

Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Keidi Kruusandi A21

Sissejuhatus

List ehk ls käsku kasutatakse linux/unix süsteemides mingi listi/loendi kuvamiseks. Juurkasutaja saab lugeda ja kirjutada ning grupil on ainult lugemise õigus. Käsk "lsusb" kuvab informatsiooni usb seadmete kohta, mis on antud süsteemiga ühendatud. Et kasutada antud programmi kõiki võimalikke omadusi, peab omama Linux kernelit, mis toetab /proc/bus/usb liidest (näiteks Linux kernel 2.3.15 või uuem).

Installeerimine

usbutils paki installeerimine Debian süsteemis apt käsu abil [1]:

 apt-get install usbutils
 aptitude install usbutils


Lsusb võtmed

 • Võtmete kasutamise süntaks[2]:
 lsusb [võti]
 • 1. Väljastab info versiooni kohta.
 lsusb -v, --verbose
 • 2. Näitab ainult määratud seadmeid.
 lsusb -s [bus]:][devnum]
 • 3. Näitab ainult seadmeid, millel on märgitud müüja ja toote ID.
 lsusb -d
 • 4. Kustutab usb füüsiliste seadmete nimekirjast.
 lsusb -t
 • 5. Prindib/kuvab versiooni informatsiooni standardväljundi.
 lsusb -V, --version
 • 6. Seda käsku saab ainult juurkasutaja kasutada. Kuvab ainult selle seadme informatsiooni, mille seadme fail on antud.
 lsusb -D device
 • 7. Väljastab info käsu kohta.
 lsusb -h

Näited

lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 17ef:4811 Lenovo Integrated Webcam [R5U877]
Bus 008 Device 002: ID 0a5c:217f Broadcom Corp. Bluetooth Controller

Lsusb näitab neid draivereid ja seadmeid, mis on süsteemiga ühendatud.[3]

Lsusb käsu väljundi lugemine eelviimasest reast:

Bus 002 Device 003: ID 17ef:4811 Lenovo Integrated Webcam [R5U877]
 • Bus002 : Näitab, kuhu seade on ühendatud.
 • Device003 : Näitab, et see on kolmas seade, mis ühendus.
 • ID : Näitab seadme ID numbrit.
 • Lenovo Integrated Webcam [R5U877]: Näitab tootja ja seadme nime.


Et teada saada, kui palju USB seadmeid süsteemiga ühendatud on, siis on vaja sisestada järgmine käsk:

 find dev/bus

Mille väljundiks on:

/dev/bus
/dev/bus/usb
/dev/bus/usb/008
/dev/bus/usb/008/002
/dev/bus/usb/008/001
/dev/bus/usb/007
/dev/bus/usb/007/001
/dev/bus/usb/006
/dev/bus/usb/006/001
/dev/bus/usb/005
/dev/bus/usb/005/001
/dev/bus/usb/004
/dev/bus/usb/004/001
/dev/bus/usb/003
/dev/bus/usb/003/001
/dev/bus/usb/002
/dev/bus/usb/002/004
/dev/bus/usb/002/003
/dev/bus/usb/002/001
/dev/bus/usb/001
/dev/bus/usb/001/001

Kokkuvõte

Lsusb käsk kuvab nimekirja ühendatud USB seadmetest. Antud käsk on väga hea kontrollimaks, millised USB seadmed on süsteemiga ühendatud. Loomulikult on see käsk kõige efektiivsem siis, kui teada, kuidas seda kasutada ja antud käsu väljundist aru saada.

Kasutatud kirjandus

Kogu artikkel on kirjutatud tuginedes järgnevatele allikatele:

[1] http://dev.man-online.org/package/main/usbutils/

[2] http://linuxcommand.org/man_pages/lsusb8.html

[3] http://linoxide.com/linux-command/linux-lsusb-command-print-usb/