Meeskond:CRM WPF tehnoloogial

From ICO wiki

Kirjeldus/tehnoloogia

CRM rakendus on mõeldud ettevõtte klientide kontaktandmete ning klientidele tehtavate pakkumiste haldamiseks. Tegu on desktop andmebaasi rakendusega. Väljaarenduskeeleks on c# ning kasutatakse WPF tehnoloogiat. Andmebaasina kasutatakse MS SQL andmebaasi mootorit.

Must have funktsionaalsus:

Kasutajal on võimalik endale konto luua ja sisse logida.
Konto andmete sisestamise ja sätete muutmise võimalus.
Klientide andmete haldamise võimalus (vaatamine/lisamine/muutmine/kustutamine).
Kliendile pakkumise koostamine ja saatmine.

Nice to have funktsionaalsus:

Kliendi sünnipäeva sisestamine ja automatiseeritud õnnitluse saatmine sünnipäeval.
Mitme õnnitlusmeili malli lisamise võimalus, saatmisel võimalus valida millist malli kasutada.

Kasutuslood

Registreerumisliides

Läbi registreerumisliidese saab kasutaja luua oma kasutajakonto ning valida sobiva parooli. Süsteem valideerib kasutaja poolt sisestatava parooli vastavust süsteemi siseselt kehtestatud valideerimisnõuetele ning teostab kontrolli tuvastamaks sama kasutajanime olemasolu, sama kasutajanime olemasolul kuvatakse kasutajale vastavasisuline teade.

Sätete liides

Sätete paneel on mõeldud kasutaja meilikonto andmete seadistamiseks. Kuna ettevõttetes on kasutuses ühtne maili server, siis juba sisestatud e-maili serveri parameetrite korral eeltäidab süsteem vajalikud väljad olemas olevate andmetega. Kasutaja saab luua uue emaili sätete profiili, mis on unikaalne ainult temale ning seada selle aktiivseks. Vaikkeprofiil sisestatakse süsteemi tarkvara andmebaasi esmasel paigaldamisel- andmebaasi loomise scriptis.

Tööleht

Tööleht on tarkvara keskne liides, millel kuvatakse ettevõtte kliente tabelis. Ettevõtte klientideks saavad olla eraisikud kui ettevõtted. Kleintide nimistu on sorteeritav nime järgi.

Uue kliendi sisestamine

Kasutajale kuvatakse uue kliendi sisestamise ankeet. Kasutaja sisestab andmed ning salvestab ankeedi, Süsteem kuvab sisestatud klienti tabelis, skrollides tabelit sisestatud kliendi reani. Uue kliendi sisestamisel saab lisada ka kliendi kontaktisikute sünnikuupäeva, mille põhjal süsteem edastab automaatselt kliendile sünnipäevatervituse emaili teel. Sünnipäeva teavitus e-krijas kasutatav mall on konfigureeritav. Kliendi sünnikuupäeva sisestamisel saab valida olemasolevatest e-kirjamallidest või koostada uue. Igale kliendi kontaktisikule saab seadistada personaalse e-kirja malli või valida kõigile üks mall. e-kirja malli saab hiljem kliendi detail vaates muuta.


Klientide nimekirja vaatamine

Klientide nimekiri on töölehel pidevalt nähtav, ehk keskne tabel kus kuvatakse kliendi andmed ning mis kätkeb endas navigatsiooni elemente, mille kaudu saab vaadata kliendiga seotud tegevusi(koostatud pakkumisi, pakkumistele vastuseid) ning muidugi lisada uusi kliente ja koostada pakkumisi.


Pakkumise koostamine

Pakkumised moodustatakse mõnes tekstiredaktoris, kus saab teksti sisestada firma blanketile ning CRM tarkvara hoiab neid dokumente andmebaasis võimaldades nii kiiret juurdepääsu pakkumistele. Seega kasutaja moodustab pakkumise ettevõttes kasutuses oleva tööriistaga ning CRM tarkvaras seob selle pakkumise kliendiga. Seda pakkumist saab hiljem täiendada ning uuesti andmebaasi salvestada. Samas saab kliendile lisada mistahes hulga pakkumisi. Pakkumise sisestamisel jäädvustatakse selle pakkumise sisestamise kuupäev ning pakkumise faili nimetus, koos sisuga.

Kliendile pakkumise saatmine CRM keskkonnast

Töölehe keskkonnas on võimalus kliendi andmete real saata pakkumine- see võimalus on nähtav vaid juhul kui pakkumine on kliendile sisestatud. Valides edasta pakkumine kuvatakse kasutajale valik pakkumistest, mida on võimalik edastada(pakkumisi saab olla mitu). Samas kliendiandmed aktiivseks tehes on võimalik kuvada detailseid kliendiandmeid, koos kliendiga tehtud tegevuste ajalooga, sellel samal detailvaatel saab ka deaktivseerida pakkumisi ning sisestada nende staatuse(töötluses staatus pannakse automaatselt peale pakkumise edastamist).

Kliendi detailne vaade

Kuvatakse samal töölehe vormil kliendi tabeli all ning on samuti tabel, milles saab vaadata kliendi detailseid andmeid, esitatud pakkumised(kuupäevad), pakkumiste staatused(töötluses, tehing, tagasilükatud). Kliendi kontaktisikud, nende sünnikuupäevade sisestamine ning sünnipäeva tervituskirja malli seadistamine.

Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?

Meie hinnangul võib olla problemaatline e-kirja mallide realiseerimine, kuna antud hetkel puudub know-how .NET platformis templiitimise raamistike kohta- oleme tuttavad java maailmas kasutuses oleva velocity templiitimisraamistikuga ning loodame rakendada olemasolevaid teadmisi ning neid üle kanda .NET maailma.

Kasutusjuhend

Kasutajaks registreerumine

Programmi käivitamisel kuvatakse autoriseerimisaken, kui teil veel ei ole kasutajanime ja parooli, siis vajutage nuppu registreeri, mille järel avaneb aken, kus saate sisestada enda kasutajainfo ning valida kasutajanime ja parooli, peale salvestamist vajutage nuppu tagasi, mis viib teid ettevõtete lisamise ning pakkumiste kuvamise lehele.

Ettevõtte lisamine/kustutamine

Peale sisse logimist kuvatakse teile ettevõtete ning pakkumiste jälgimise vaadet, mille on nupp lisa ettevõte. Vajutage nupule lisa ettevõtte- avatakse aken kus saate sisestada ettevõtte ning tema kontaktisikud. Ettevõtet saate kustutada ettevõtte konteineris kontekstimenüü valikust "kustuta"(parem hiireklõps ettevõtte real)

Sätete seadistamine

Sätete nupp on nähtav peale sisse logimist, ning seal peal vajutades saate muuta kasutaja infot. Hetkel kasutaja ei saa lisada e-posti malle isesesivalt, neid tuleb osta tarkvara toodet pakkuvalt ettevõttelt. Ettevõte mailiserverite vaates saate sisestada enda e-posti serveri juhuks kui olete kontorist väljas ning mingil põhjusel ei kasuta te vpn-i ühendust enda ettevõtte võrku. Vaikke konfiguratsioon on pidevalt aktiivne, kuid kui olete lisanud ning aktiivseks märkinud enda poolt valitud e-posti serveri, siis seda serverit kasutatakse e-posti saatmiseks- kui soovite vaikke serverit kasutada, peate märkima enda lisatud e-posti serveri mitteaktiivseks

Pakkumise tegemine

Pakkumist saate lisada läbi ettevõtte konteineris oleva kontekstimenüü, klikkides hiire parema klahviga ettevõtte real ja valides lisa pakkumine Pakkumise juures tuleb tähele panna, et pakkumise tarvis tuleb valida ettevõtte kontaktisikute seast sobivad kontaktisikud( see tuleb ärinõuetest, kuna suurtel ettevõtetel saavad olla eraldi jaoskonnad, mis tegelevad erinevate valdkondadega ja pakkumist tegev ettevõte teenindab erinevaid osakondi)

Sünnipäeva kirja edastamine

Sünnipäeva e-tervitust edastab eraldi komponent, mis installeeritakse tarkvara kasutava etteõvtte serverisse, et kõik saaksid sünnipäeva e-posti kenasti kätte ka siis kui töötajate arvutid ei tööta.