Talk:Meeskond:CRM WPF tehnoloogial

From ICO wiki

Retsensioon meeskonna CRM/WPF tehnoloogial prototüübile

Prototüübis on olemas rakenduse põhifunktsionaalsused, millest enamus ka töötab. Prototüübi käivitamine oli problemaatiline, kuna App.config failis oli jäetud kohaliku masina viide. Esmapilgul rakendus ei tundunud intuitiivne ja pidi analüüsi põhjalikumalt süübima. Peale analüüsi uurimist sai pilt siiski selgemaks. Arusaamist oleks lihtsustanud detailsema juhendi olemasolu, näiteks et firma kasutaja registreerimine on vajalik ja isegi kohustuslik, sest meilide saatmine ei ole ilma selleta võimalik. Ja teiseks selliseks on parema hiireklahvi kasutamine (Muuda, Tee pakkumine).

Toome välja ka mõned kitsaskohad:

  • Uue kasutaja registreerimisel sai jätta kõik väljad täitmata ja vaatamata sellele ikka logida sisse. Sama põhimõte kehtib ka siis, kui täita andmeväljad osaliselt.
  • Kui kasutaja on sisse loginud ja toimetab rakenduses, siis vajutades nupule „Sätted“ enam sellest vormist ära liikuda ei saa. Aga võib-olla see on ainult prototüübi omapära ja tulevases rakenduses see koht on korralikult realiseeritud.
  • Ettevõtte kontaktisikute lisamisel tekib probleem sünnikuupäeva lisamisel kuupäeva formaadiga. Nimelt, kui sisestada 03/04/1983 salvestatakse 04/03/1983. Rakenduse kasutajale tuleks öelda, mis formaadis peaks kuupäeva sisestama. Kuupäeva eraldamisel on kasutusel kaldkriipsud, näiteks 03/04/1983. Kasutades tabulaatorit andmete sisestamiseks, siis automaatselt rakendus asendab punktid kaldkriipsudeks.

Samas meeskond väärib tõelist kiitust, sest ta oli esimeste seas, kes üldse oma prototüübi valmis sai. Tehtud töö on olnud mahukas, sest realiseeritud on suurem osa „must have“ funktsionaalsustest: kasutajal on võimalik luua omale konto ja sisse logida, kliendi andmeid on võimalik sisestada ning neid muuta, tehtud on emailide saatmise häälestuse vorm. Koodi lugemist oleks lihtsustanud põhjalikum kommenteerimine. Ootame huviga lõppversiooni. Jõudu võiduka lõpuni jõudmisel!

Retsenseeris meeskond DreamTeam project

Retsensioon meeskonna CRM/WPF tehnoloogial prototüübile

Üldpilt on päris hea. Suureks plussiks on projekti prototüübi tähtajaline valmimine. Prototüübile on lisatud lihtne ja konkreetne juhend, mille abil saab programmi ka tööle. Positiivsena tasub kindlasti välja tuua selle, et kui testimisel esines programmi käivitamisel probleeme, sai projekti autoritelt väga kiire tagasiside nõuannetega, milles võib viga olla (meie puhul oli siis asi andmebaasi ühendamises). Programm käivitus ilma vigadeta ning ka programmi kasutamisel ei ilmnenud ühtegi suuremat viga. Funktsionaalsustest on prototüübil täidetud järgmised: kasutaja loomine ja sisse logimine ning klientide loomised ja üldpildi kuvamine. Lisaks oli võimalik nii kasutaja enda kui ka kliendi infot läbi programmi muuta.

Vaatleme lähemalt, kuidas programm täidab projektile ette antud nõudeid:

  • Peab kasutama andmebaasi (erikokkuleppel ka XML formaadis andmeallikat). Andmebaasis peab olema vähemalt 6 andmebaasi tabelit – CRM programmil on 11 tabelist koosnev andmebaas. Andmebaasis kasutatud muutujatüübid on kohased ja samuti on osades kohtades võimalik andmeid sisestades jätta lahter tühjaks (ehk andmebaasis kasutab ka null’e). Andmebaasi tabelid on kõik omavahel ühendatud. See nõue on väga hästi täidetud.
  • Peab võimaldama tegevuste kohta registri pidamist (logi). Rakenduses tehtavad tegevused salvestatakse - prototüübis logi ei peeta. Kuid kuna tegu ei ole lõppversioniga, ei ole selle nõude täitmine selles etapis oluline.
  • Kasutama kasutajaliidesena ühte järgmistest: Windows Presentation Foundation, Windows Phone 8, Windows 8 Store App või ASP.Net – Kasutajaliidesena on kasutatud Windows Presentationd Foundationit, nii et ka see nõue on täidetud.
  • Kood on kommenteeritud ning rakendus on varustatud dokumentatsiooniga – Korrektselt on kood kommenteeritud vaid üksikutes kohtades ja seetõttu oli üldiselt koodist raske aru saada. See nõue on täitmata.
  • Maksimumpunktide jaoks kasutatakse vastavalt valitud tehnoloogiale soovitatud arendusmustreid – Rakenduse loomisel on kasutatud MVVM arendusmustrit, igale osale vastav kood on jaotatud eraldi kaustadesse: bo, mis sisaldas mudeleid; viewmodels ja views. Lisaks on funktsionaalsused loodud kasutades binding’uid, nii et ka se nõue on täidetud. Positiivsena tasub välja veel tuua, et lisaks nendele kolmele kaustale on loodud ka teisigi kaustasid (näiteks validation), mis muudab koodi paremini loetavaks.
  • Kood on kirjutatud C# programmeerimiskeeles – kood on kirjutatud C# keeles, ka see nõue on täidetud.
  • Rakendus on jaotatud kihtidesse – Rakendus on jaotatud kolme kihti: crm, milles on rakendus ise; crm-data, mis sisaldab kõike andmebaasi puudutavat ja crm-service, mis sisaldab meetodeid, mille abil küsitakse andmebaasist infot. Kuigi kood on jaotatud kihtideks, on rakenduse kihis osa objekte, mis võiksid selguse mõttes olla samuti crm-service kihis: klassid, millede nimi lõppeb tähisega „BO“. Nii oleksid kõik andmebaasiga suhtlemisega meetodid, kaasa-arvatud ka BO klasside konstruktorid ühes kihis.

Programm CRM täidab enamusi projektile esitatud nõudeid ja selle põhjal on tulemus väga hea. Ainus viga oli kommentaaride puudumine, mille tõttu oli väga raske koodi detailsemalt süveneda.

Retsenseeris Meeskond:NimetuRühmitus