Meeskond:DamageReport/Retsensioonid

From ICO wiki

Retsensioon meeskond E-rent analüüsile

E-rent vastab veebipoe ülesehitule ja on analüüsis piisavalt täpselt kirjeldatud. Analüüsis on hetkel puudu, mis aja hetkel ja mille põhjal määratakse kliendile krediidilimiit, tagatise nõuded (kas, kui suur tagatis ja mis vormis) ning laenutamise tähtaeg. Eelduslikult võib sellele eelneda mingi krediidivõimekuse kontroll (nt liidestamine erinevate avalike andmebaasidega). Aktiivsete klientide puhul võiks rakendada valemit, mis automaatselt nende usaldusväärsust ümber arvutab (kas on arved õigel ajal makstud, tööriistad õigel ajal tagastatud, tööriistu pole lõhutud jne). See oleks rakenduse loomisel kindlasti lisaväljakutse. Näiteks on praegu sedastatud, et kui kliendid on varem ületanud tagastustähtaega üle 5 päeva, siis uut lepingut temaga ei sõlmita. Kas tuleks kõne alla, et leping küll sõlmitakse, aga tagatisraha küsitakse 100% tööriista hinnast.

Täpsustamist vajab, kuidas toimub tagatisraha maksmine: kas tasutakse E-rendi kontole ning kas veebileht võimaldab otselinki vm. Kas iga klient maksab n.ö ühekordse tagatisraha (deposiitkontole), mis tagastatakse pärast koostöö lõppemist (klient registreerib end veebipoe mittekasutajaks) või maksab iga laenutuse pealt tagatisraha ning pärast laenutust see tagastatakse?

Inventari sisestuse alla võiks lisada infovälja, mis puudutab tööriista seisukorda – võimalikud kriimud, kulumisaste jne. Selle eesmärgiks on vältida hilisemaid vaidlusi selle üle, kas laenutatud tööriista on hoitud heaperemehelikult.

Nice-to-have funktsionaalsusena võiks kohe lisada laenutatud tööriistade pikendamise vormi veebilehel (ei toimu e-kirja või telefoni teel): eeldusel, et tööriist on vaba, saab kasutaja selle laenutamist pikendada. Hetkel jäi arusaamatuks, kas pikendamise toimingult on eraldiseisev tasu 20% igalt pikendatavalt seadmelt. Täiendav matemaatiline lisafunktsioon võiks olla just hinnasoodustus pikaaegsel laenutusel (1-5 päev: 10 EUR/päev, 6-10 päev 8 EUR/päev jne).

Veebipoe nice-to-have funktsionaalsustesi võiks veelgi nimetada, milliseid analüüsivõimalusi pakub see E-rendile – erinevad vaated statistiliste andmetega (tagastus %, rikutud seadmete %, keskmine tähtaja ületamise aeg, populaarseimad artiklid, iga tööriista käive vms). Anname endale aru, et lihtne soovitada, keeruline teha. Kui aga jõudu peaks jätkuma, siis E-Rendi idee tõesti lubab väga lahedaid lisafunktsioone juurde lisada.

Meeskonna probleemid ja ohud on mõistetavad, aga usume neisse vankumatult ning E-rent saab kindlasti parem kui liikmed praegu loota julgevad.

Tagasi DamageReport kodulehele

Retsensioon meeskond E-rent prototüübile

Retsenseeritud on Erendi poolt antud prototüübi koodi. Koodiga oli ilusti kaasas juhend prototüübi testimiseks.

Vaated ja kasutamine

Avavaade tuli lahti ning sisaldas põhifunktsionaalsusele viitavaid nuppe. Veel ei olnud olemas hinnakirjade haldamise, arvete koostamise või erinevate aurannete koostamise võimalusi, mida prototüübi puhul ei ootagi.

"Lisa kasutaja" nuppu alt leiame kasutaja lisamise võimaluse ja täita tuleb mõned väljad. Testisime, "lisa" nupu vajutamise järel ei näe kasutaja hetkel kuskilt, kas ta on siis lisatud või mitte ehk tagasiside puudub. Andmebaasi kontrollides selgus, et kasutaja sai siiski lisatud. Toome veel välja, et kahjuks ei anna kasutaja poolt täidetavad väljad veateateid, kui lahter on ilmselgelt valesti täidetud (näiteks telefoni väljale sisestada tähed), aga programm lõpetab selle peale töö. Huvitav on "lisa kasutaja" vaates textblock "Halb kogemus", mille saab valida linnukese märkimisega checkboxi. Me ei mõelnud välja, mis olukorras kasutajaks registreeruja endale sellise hinnangu võiks anda.

Lisatud kasutajad ilmusid ilusti "kasutajate" vaatesse. Hetkel veel ei saa realiseerida kasutajate muutmise või kustutamise võimalust, mis analüüsis sai kirjeldatud (ning mis on retsenseerijatele vägagi tuttav tunne).

"Tööriista lisamise" nupp ei veel ei töötanud ja ülejäänud vaadete testimiseks pidime lisama ise baasi andmeid (tööriistu).

"Tööriistad laos" ja "tööriistad väljas" nupud töötavad. Tööriistad laos vaate puhul ei saa päris täpselt aru, miks on vajalik staatus veerg (kui tööriist ei ole laos, võiks eeldada, et ta siia vaatesse välja ei kuvata). Lisaks ei ole kuvatud kasutaja all ühtegi kasutajat - kas see lahter näitab, kellele tööriist kuulub või kelle käes on? Mõlemal juhul vajaks parandamist - esimesel juhul ei vaadata üle, miks omaniku ei kuvata, teisel juhul ei tohiks selline tööriist nimekirja jõuda (testitud, hetkel siiski jõuab). "Tööriistad" väljas tabel hetkel meie testimise ajal ei tööta ja ühtegi tööriista siia vaatesse kuvama ei õnnestu saada.

"Tellimislehe" vaate väljad ära täites ja nuppu "Tee arve" vajutades ei näe kasutaja, kas või mis juhtub. Ja seetõttu jääbki arusaamatuks, kas rakenduse funktsionaalsus ja loogika selles osas töötavad. Lisaks on vaade ise segane - raske on aru saada, kelle andmeid peab sisestama ja mis saab, kui enam ei ole meeles, mis oli nt haamrit laenutava inimese eposti aadress - kogu lahendus võiks olla kuvatud listina.

Vaadete kokkuvõte: hetkel veel üsna kasutaja vaenulik olematu tagasiside tõttu (võiks sisaldada messageboxe, kuvatavad listid juba olemasolevate andmetega vmt). Sellele vaatamata on rakendus paljulubav.

Kood

Kood on jagatud loogiliselt BLL, Models ja View kihtidesse. Samas ei ole kood veel kommenteeritud, nii et võõral on raske jälgida.

Oleme kindlad, et meeskonnal kohekohe valmiv lõpptoode on lööb meid pahviks ja sellele retsensiooni kirjutades ei leia me analüüsist ühtegi elementi, mis tootes puudu oleks :)

Tagasi DamageReport kodulehele

Retsensioon meeskond Pizzafy lõpptootele

Rakenduse kasutamine

Esimese hetke tunne rakendust avades on – vau, näeb välja nagu päris! Vaadete väilimusega on vaeva nähtud ja see mõjub meeldivalt.
Kasutaja loomine töötab. Kasutaja sisenemine töötab, ent võiks olla rakenduses ka näha kuskil üleval nurgas, kellena oled sisse loginud. Andmete muutmine töötab. Tellimine töötab. Kõik töötab ja see on tore. Ehk rakenduse funktsionaalsuses kõik täidetud, kõik nupud töötavad ja rakenduse sisu vastab analüüsis püstitatud ülesandele.
Ainuke häiriv asjaolu oli, et registreerudes kasutajaks on font niivõrd suur, et emaili sisestades viskab poole aadressi pealt teisele reale.

Koodi kihid

Models
Andmebaasi tabeleid on 6, mis vastab kodutöö nõuetele. Praktikumides kasutatud lähenemist, kus BLL kiht ja Models kiht on eraldi, siin kasutatud pole. BO ja service failid on paigutatud Models projekti.
View
Vaateid on kokku lausa 13. Nii paljude vaadete puhul oleks võinud töö lihtsustamiseks kasutada mingit ühtset stiilide faili, hetkel ei näe, et seda oleks tehtud. Väljadele on antud nimed nö head tava kasutades (nt txtTellimused), mis teeb koodi kenasti jälgitavaks.
ViewModels
Kood on kommenteeritud. Andmebaasi pöördumine toimub ViewModelsi kihis.

Üldine

Rakenduse jaoks ei leidnud muud dokumentatsiooni kui esialgse analüüsi, mis ilmselt on mõeldud ka täitma kasutusjuhendi rolli.
Kood on kirjutatud C# keeles. Teostatud on WPF rakendus. Rakendus on jaotatud kihtidesse (Models, View, ViewModels). Kihid on jaotatud teisiti, kui kaugõppe praktikumide jooksul soovitatud on. Puudu selgelt jaotatud BLL kiht BO ja service failidega (Hetk hiljem füüsilisi kaustasid kettalt sirvides näen, et siiski miski BLL kataloog on olemas, aga miks ta projektist eraldi on, jääb selgusetuks).
Hetkel ei näe registri pidamist (logi), vähemalt eraldiseisvat tabelit või vaadet selle kohta ei ole.
Kui kasutaja pool jättis sümpaatse mulje ja testimisel vigasid välja ei tulnud, siis kood ja ülesehitus jättis visuaalselt natukene lohaka mulje – kasvõi natukene võiks koodis kohati tühjasid ridasid vähemaks võtta :)

Kokkuvõtvalt oli tore näha töötavat rakendust, mis kasutaja jaoks samuti lihtne ja visuaalselt kena.

Tagasi DamageReport kodulehele