Meeskond:Lill

From ICO wiki


Rühmatöö aines Programmeerimine C# keeles

Meeskond

 • Alo Avi - projektijuht
 • Arnika Rästa
 • Sven Veelaid
 • Karmen Lillemets
 • Marite Rammo

Tehnoloogia

 • C#
 • WPF
 • SQL

Idee

Projekti eesmärk on teha kooli infosüsteem. Alustame põhilistest asjadest ja lisame hiljem erinevaid funktsionaalsusi juurde. Teeme lille, mis on parem kui ÕIS. Esialgne projekti skelett on töölaua-põhine.


Must have funktsionaalsus

 • Ajakohane ja rühmapõhine maja/klasside tunniplaan.
 • Ainetepõhine hinnete (k.a. jooksvad hinded) sisestamine.
 • Õppejõud peab saama vastavalt enda vajadustele muudatusi sisse viia - programmi funktsionaalsus õppejõu seisukohalt.
 • Tööde tähtaegade lisamine, õppematerjalid koondatud ühte kohta.
 • Sisselogimine kasutaja ja parooliga.
 • Õiguste jagamine (näiteks õppejõud saab vaadata ja muuta ainult oma aine(te) hindeid).


Nice to have funktsionaalsus

 • Programmi funktsionaalsus õpilase seisukohalt (vaadata enda hindeid, kodutööde tähtaegu ja tunniplaani).
 • ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID põhine autentimine.
 • Ainetele registreerimise võimalus.
 • Kasutaja andmete kuvamine ja muutmine


Versioonihaldus:

Analüüs

Mida meie projekt endas sisaldab?

Kuna TTÜ Õppeinfosüsteem jätab soovida, tuli idee ise midagi paremat teha. Meie õppeinfosüsteemi põhikomponentideks on ajakohane ja informatiivne tunniplaan, õppematerjalide lisamise ja vaatamise võimalus ning jooksvate hinnete kuvamine. Ideaalis teeme nii tudengi kui õppejõu tüüpi kontodele vaated, kuid otsustasime põhirõhu õppejõu funktsionaalsusele seada.

Mis on meie rakenduse eesmärk?

Eesmärk on koondada õppetööga seotud informatsioon ühte kohta ja teha see ligipääsetavaks nii õppejõule kui ka tudengile, lihtsustada õppejõu tööd ning koondada õppetööga seonduvate andmete jälgimine ning informatsiooni vahetamine tudengitega ühte keskkonda.

Mida tavakasutaja sellega teha saaks?

Meie rakenduse sihtkasutajateks on õppejõud ning tudengid. Tudengid saavad vaadata tunniplaani, tulevate kodutööde, kontrolltööde, eksamite ja ülesannete kuupäevi ning jooksvaid hindeid. Õppejõud saab lisaks vaatamisele teha vajalikke muudatusi.

Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?

Kõige problemaatilisemaks võib osutuda tunniplaani realiseerimine, kuna seal on väga palju erinevaid osi ning tegemist on meie rakenduse kõige mahukama osaga. Kalendri funktsionaalsus täies ulatuses, nii nagu meie seda ette kujutame, pakub kindlasti mitmekesiseid ja huvitavaid väljakutseid. Eriti raskeks võib osutuda sündmuste lisamine ja muutmine otse kalendrist.

Milline meie rakendus „välja näeb“?

Meie esileheks on üsna lihtsustatud sisselogimise leht. Seal on kasutajanime ja parooli lahter ning sisene nupp. Sisse logides suunatakse kasutaja tema tunniplaani lehele. Üleval ääres on menüü, kust saab valida tunniplaani, õppematerjalide ja hinnete vaatamise lehtede vahel.

Must have funktsionaalsus:

 • Sisselogimine: Kontrollib, kas andmebaasis on vastav kasutaja, arvutab parooli räsi ja vaatab, kas sisestatud parooli räsi on õige või mitte. Taustal toimub kasutajagruppide ning õiguste majandus. Kui parool ja kasutajanimi ei klap, kuvatakse teade vastava sõnumiga.
 • Tunniplaan: Vaikimisi kuvatakse kasutajaga seotud tunniplaani. Tunniplaani on võimalik vaadata nii kuu kui ka nädala lõikes ning kiirest saab valida soovitavat nädalat või kuud. Samuti on võimalik tunniplaani filtreerida kindlate tingimuste alusel (õppejõud, rühm, ruum jne). Õppejõul on lisaks vaatamisele ka õigus kalendrisse lisada, muuta ja kustutada erinevaid sündmusi. Süsteem kontrollib, kas antud ajal soovitud ruum on vaba, kui on tegu vastavat tüüpi sündmusega. Sündmustel on tüübid: Loeng, Praktikum, Harjutus, Konsultatsioon jne. Kalender kuvab samaaegselt ka koduste ülesannete ja tööde tähtaegu, mis ei pea omama kindlat kohta ja võivad kattuda teiste sündmustega.
 • Õppematerjalid: Võimaldab õppejõul näha ning lisada, muuta ja kustutada õppematerjale failide või linkidena. Samuti on võimalik muuta materjalidele ligipääsemise õigusi kasutajagruppide kaupa (rühmad, õppeained jne).
 • Hinded: Õppejõul võimalik valida vastav aine ning näha kõiki antud ainet õppivaid tudengeid ja nende jooksvaid hindeid. Peab olema võimalik lisada, muuta ja kustutada hinnete tulpasi (kontrolltööd, referaadid, laborid jne), [võimaluse korral ka VarChar tüüpi tulbad]. Lisaks sellele saab ridu nimede või hinnete (ka null) järgi filtreerida ning tudengitele hindeid määrata ja muuta. Kus sobilik, seal arvutatakse tudengi jooksvat seisu vastavalt õppejõu määratud kaaludele (protsentidele).

Nice to have funktsionaalsus:

 • Ligipääs õpilase tüüpi kontole: Kogu funktsionaalsus piiratud kujul ka tudengi tüüpi kontodele. Tudeng saab näha oma jooksvaid hindeid, registreeritud ainetega täidetud tunniplaani ning tunniplaanis on näha ka ülesannete tähtajad. Tudengil on ligipääs lubatud õppematerjalidele, ainult vaatamisõigus.
  • Tudengi õppesoorituste info: Tudeng saab vaadata oma seni läbitud aineid ja nendes saadud hindeid. Lisaks näeb ka keskmist hinnet ning kogutud EAPsid.
 • Kasutaja andmete kuvamine ja muutmine: Igal kasutajal on infosüsteemis olemas „Minu andmed“ leht, kust saab muuta oma isikuandmeid (parooli, meiliaadressi, kodust aadressi, pilti jne) ning vaadata õpinguga seotud andmeid (õppekava, õppeaastat, rühma jne).
 • Teated: Teadete alt saab kasutaja saata kirja enda kooliga seotud inimestele. Võimalik saata ka õppeaasta või rühma alusel. Sealt alt näeb ka kõiki kasutajale saadetud teateid ning on võimalik neile vastata.
 • Admin kasutaja liides: Kasutajaliides üldiste admin ülesannete tarbeks, nagu:
  • Uute kasutajate lisamine: Admini kasutaja alt on võimalik tudengeid ja õppejõude juurde lisada.
  • Ainete lisamine: Uute õppeaindete lisamine süsteemi ning nende sidumine vastavate õppejõududega.
 • Ainetele registreerimine: Tudeng saab registreerida ennast õppeainetele ning näeb, palju EAPsid kokku valitud on. (Esialgu määrame tudengile ise tema õppeained ning õppejõule tema õpetatavad ained, tudeng ega õppejõud ise midagi kuskilt valida ei saa.)
 • Ühtse disainiga UI: Kasutatavuse eesmärgil oleks hea kui kõik erinevad alam-rakendused oleks sarnase stiili ja kujundusega.
 • ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID põhine autentimine: Lisaks parooliga sisenemisele on kasutajal võimalik sisse logida ka ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga. Tegemist pigem „Dream to have“ funktsionaalsusega ehk teeme selle, kui kõik muu on tehtud.

Tööjaotus

Esialgu jagame ära must have funktsionaalsuste tegemised. Tunniplaan on rakenduse kõige mahukam osa, seega tegelevad sellega kaks inimest – Alo ja Arnika, hinnete lehte teeb Marite, õppematerjalide lehte Sven ja sisselogimise leht on esialgu Karmeni teha. Kui tundub, et kellegi töömaht jääb teiste omast väiksemaks, siis saab alati tööjaotuse ümber teha nii, et aidatakse mahukamaid ülesandeid täitvaid meeskonnaliikmeid või otsustame lisada rakendusele mõne nice to have funktsionaalsustest.

Ajalogi

 • 11.09.2017 - meeskonna kokkupanek
 • 19.10.2017 - esimene kohtumine ja idee paika panemine, Wiki lehe tegemine
 • 02.11.2017 - projekti analüüsi koostamine
 • 09.11.2017 - analüüsi retsensioon
 • 16.11.2017 - Seadsime üles projekti skeleti ja arutasime meile tehtud retsensiooni
 • 12.12.2017 - meeskonnaga ülesannete täpsem üle vaatamine ja arutamine
 • 18.12.2017 - prototüübi esitlemine ja tagasiside analüüsimine
 • 06.01.2018 - kokkusaamine, arutasime edasiseid ülesandeid, tekkinud probleeme ja vaatasime üle tehtud töö
 • 17.01.2018 - viimane kokkusaamine, probleemide lahendamine, viimaste tegemata asjade ülevaatamine
 • 18.01.2018 - lõpptoote kaitsmine