Meeskond:whipround

From ICO wiki

Liikmed

 • Leho Kivistik
 • Hannes Mäeorg
 • Tarmo Luugus

Blogi

 • 22.09.2017 - Panime meeskonna kokku
 • 22.09.2017 - Rääkisime ideest
 • 17.10.2017 - Panime idee paika
 • 05.11.2017 - Analüüs

IDEE

Grupi raha kogumine, nii ühekordne (sünnipäeva kingituse ostmine kolleegide poolt) kui pikaajaliselt (kooli ja lasteaiarühmade ürituste jaoks). Ühekordne võiks olla anonüümne, st ei pea registreerima (ligipääs url + key), kui kasutajakonto, siis pikaajalistel korjamistel on näha näiteks tulevaste ürituste kulutused ehk kuluprognoos. Arendama hakkame ASP.NET ehk teeme veebirakenduse.

Versioonihaldus

https://whipround.visualstudio.com/Whipround

Analüüs

MIda Projekt endas sisaldab

Projekt sisaldab rakendust, kus on võimalik jälgida ja organiseerida erinevaid korjandusi/üritusi (raha kogumist). Rakenduses on võimalik kasutajaid registreerida, kuid ka ilma registreerimata saab rakendust osaliselt kasutada. Kasutaja saab kiire ja konkreetse ülevaate kõikidest rahakorjamistest, milles ta osaleb, ning kes kellele võlgu on.


Eesmärk

Rakenduse eesmärk on hõlbustada raha kogumine erinevates gruppides. Võimalik on nii ühekordne korjandus (sünnipäeva kingituse ostmine kolleegide poolt) kui pikaajaline korjandus (kooli ja lasteaiarühmade ürituste jaoks). Teha lihtsamaks raha laekumiste kontroll.


Mida tavakasutaja sellega teha saab?

Kasutaja saab osaleda ja ise organiseerida grupis raha korjamist erinevate eesmärkide jaoks. Luua erinevaid gruppe korjanduste jaoks (grupi liikmed näevad ja saavad automaatselt teavituse kui on loodud korjandus). Üks kasutaja saab osaleda mitmes grupis ja grupisiseselt saab osaleda mitmel erineval korjandusel. Lisaks on kasutajal võimalus näha ka korjanduste ajalugu, milles ta on osalenud, ja tulevasi korjandusi, kuhu ta on kutse saanud või juba osaleb. Enda korraldatud korjandusel saab kasutaja saata ka meeletuletusi tasumise kohta ning märkida teise kasutaja osa makstuks. Ühekordselt on võimalus osaleda korjandustel ka ilma kasutajakontot registreerimata, kus korjanduse kohta saadetakse välja ainult url ja ligipääsu võti.


Milliste osade realiseerimine võib osutuda problemaatiliseks?

 • Makstava summa väljaarvutamine - näiteks kui 10 inimest osaleb ja osad neist on juba maksnud, siis uue liituja summa kas väheneb või jääb samaks mis teistel ning summa läheb edasi uue korjanduse jaoks.
 • Seaded arvutamise jaoks.
 • Veebiliidese veavabadus ning mobiilivaate loomine.
 • Erinevate kasutusjuhtudega arvestamine - erinevad juhud võivad kattuda ja üksteisele vastuolulised olla loogika poolest.


Tööjaotus

Kasutame kainet mõistust ja teeme seda, mis parasjagu vajab tegemist - pidev suhtlemine tagab selle, et teame, mis koodis toimub. Andmebaasi töid teeb enam-jaolt Leho, algse kujunduse Tarmo ja koodi kirjutame kõik. Projekt sünnib siiski meie kõigi koostöös ning lõpptulemuseni jõudmiseks peab iga liige tegema kõike, mis vähegi vaja teha on.


MUST HAVE

 • Sisselogimine - võimalik registreerida kasutaja ning hiljem sisse logida. Kasutaja tuvastus toimub kasutajanime ja parooliga, mille räsi võrreldakse andmebaasis oleva räsiga.
 • Ajalugu/tulevik - näha olnud ja tulevasi korjandusi ning sellega seotud tegevusi.
 • Uue korjanduse tegemine - Kasutajal on võimalus korraldada uus korjandus, kuhu saab märkida tähtaja, ürituse ja osalejad. Kõikidele lisatud kasutajatele saadetakse uue korjanduse kutse, mille kasutaja peab vastu võtma. Vastavalt vastuvõetud kasutajate arvule jaotatakse korjanduse summa ära. Korjanduse korraldaja ei pea tingimata olema ise raha koguja.
 • Korjanduse võti - Ilma kasutajata saab samuti osaleda korjandusel. Selleks genereeritakse korjanduse korraldajale võti, mida saab eeldatavate osalejatega jagada. Antud võtmega saab ennast korjandusele kirja panna ilma kasutajata. Võtmega saab ka määrata ilma kasutajata inimesi makstuks (ürituse looja/kordineerija peab kinnitama).
 • Tasumiste meeldetuletused - võimalik seadistada, mis kuupäevadel saadetakse osalejatele välja meeldetuletus meilid, seda siis grupi või ürituse põhiselt. Kui üritusel ei ole määratud seda, siis kasutab grupi sätteid.
 • Makstuks märkimine - ürituse looja saab kinnitada, millised kasutajad on maksnud ja vajadusel ka summat, kui ei ole seadistatud fikseeritud summat. Üritusel osaleja saab märkida ennast maksnuks, mille peale saab ürituse looja(admin) kinnitada selle. Vajalik selleks, et ei peaks käima pangas pidevalt kontrollimas, vaid saab minna teavituse peale kontrollima.
 • Üritust on võimalik kustutada - valesti tehtud üritust on võimalik seni kustutada, kui sellega ei ole seotud ühtegi laekumist/maksmist. Andmebaasi poolel paneme vaid atribuudi vastavaks, et vajadusel saaks uuesti nähtavaks teha üritust.


NICE TO HAVE

 • Kuluprognoos - Rakendus arvutab kokku kõik kulud vastavalt korjandustele, mille kutsed kasutaja on kinnitanud. Lisaks on olemas ka kuluprognoos mis hõlmab veel vastu võtmata korjanduste kutseid.
 • FB/ID-kaardiga/mobiil-id sisselogimine
 • Võimalus teha tasaarveldused mitme korjanduse peale - võimalus teha mingi grupi või üksiku kasutajaga tasaarveldus mingi kindla ajaperioodi peale (Näiteks ühe grupi siseselt tehakse iga kuu lõpuks tasaarveldus ja makstakse ainult puuduolevad summad üksteisele).
 • Ürituse tüüp, kus looja maksab eesmärgi mitte saavutamisel vahe kinni - teised saavad kingitusele lihtsalt kaasa aidata ja nime kaardile kirjutada
 • Maksnuks märkinutele kinnitus meilid (seadistatav jah/ei valikuga).
 • Üritusele kutsumist on võimalik kinnitada ja tagasi lükata, üritusest on võimalik väljuda ka siis, kui oled korra sisse läinud, aga kui juba maksnud oled, siis ei ole võimalik enam taganeda(!)
 • Ürituse staatused - võimalik määrata üritusele erinevaid staatuseid näiteks: huviliste kogumine, raha kogumine, tühistatud, tehtud.
 • Õigusgrupid - võimalik jagada kasutajatele erinevaid õigusi ürituse ja grupi raames. Näiteks ürituse loojaid on mitu tükki ja kõigil on samad õigused. Grupi administreeriisõigused - inimeste lisamine kustutamine, maksete kinnitamine.
 • Mineviku ja tuleviku üritusi saab sorteerida grupi, inimeste, summade, aktiivsete ja mitteaktiivsete korjanduste kaupa. Ajaline järjestus - maksetähtaeg, ürituse/tegevuse kuupäev.