Meeskond "Kujuneb"

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Teema

Muusikapoe tootekataloogi osaline realisatsioon klient-server põhimõttel.


Liikmed

 • Rauno Väli
 • Andreas Lea
 • Erik Peinar


Lähtekood

 • Versioonihalduseks kasutatud GitHub-i võimalusi:
https://github.com/R3ality/tootekataloog


XML

Andmefail (XML)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<!-- <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style.xslt"?> -->
<tootekataloog>

 <!-- zanride loetelu-->
 <zanrid>
  <zanr id="1">
   <nimi>Pop</nimi>
  </zanr>
  <zanr id="2">
   <nimi>Rap</nimi>
  </zanr>
 </zanrid>

 <!-- artistide loetelu-->
 <artistid>
  <artist id="1">
   <nimi>Queen</nimi>
  </artist>
  <artist id="2">
   <nimi>Madonna</nimi>
  </artist>
 </artistid>

 <!-- albumite loetelu-->
 <albumid>
  <album id="1">
   <zanr>1</zanr>
   <artist>1</artist>
   <nimi>Greatest Hits</nimi>
   <aasta>2005</aasta>
   <lugusi>15</lugusi>
   <pilt>http://bit.ly/jreygb</pilt>
   <hind>12</hind>
  </album>
  <album id="2">
   <zanr>2</zanr>
   <artist>2</artist>
   <nimi>American Life</nimi>
   <aasta>2002</aasta>
   <lugusi>19</lugusi>
   <pilt>http://bit.ly/jwEHdl</pilt>
   <hind>8.3</hind>
  </album>
 </albumid>
</tootekataloog>


Skeemifail (XSD)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="tootekataloog">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="zanrid">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element maxOccurs="unbounded" name="zanr">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="nimi" type="xs:string" />
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="artistid">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element maxOccurs="unbounded" name="artist">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="nimi" type="xs:string" />
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="albumid">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element maxOccurs="unbounded" name="album">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="zanr" type="xs:unsignedByte" />
          <xs:element name="artist" type="xs:unsignedByte" />
          <xs:element name="nimi" type="xs:string" />
          <xs:element name="aasta" type="xs:unsignedShort" />
          <xs:element name="lugusi" type="xs:unsignedByte" />
          <xs:element name="pilt" type="xs:string" />
          <xs:element name="hind" type="xs:decimal" />
         </xs:sequence>
         <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required" />
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>


Stiilifail (XSLT)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title>Tootekataloog</title>
    <style type="text/css">
     body {
     font-family: Arial, Verdana;
     }

     table {
     font-size: 12px;
     border-collapse: collapse;
     }

     table.main {
     border: 1px solid #98bf21;
     }

     table.main th {
     padding: 3px 10px 3px 10px;
     border: 1px solid #98bf21;
     background-color: #A7C942;
     color: #FFFFFF;
     }

     table.main tr {
     background-color: #FFFFFF;
     }

     table.main td {
     text-align: center;
     padding: 3px;
     border: 1px solid #98bf21;
     }

     a, a:hover, a:active, a:visited {
     color: #000000;
     }

     a img {
     border: none;
     }
    </style>
   </head>
   <body>
    
    <h3>Albumid</h3>
    
    <table class="main">
     <tr>
      <th>Artist</th>
      <th>Album</th>
      <th>Žanr</th>
      <th>Aasta</th>
      <th>Lugusi</th>
      <th>Pilt</th>
      <th>YouTube</th>
      <th>Hind</th>
     </tr>
     <xsl:for-each select="tootekataloog/albumid/album">
      <xsl:variable name="artistID" select="artist"/>
      <xsl:variable name="zanrID" select="zanr"/>
      <tr>
       <xsl:if test="position() mod 2 =0">
        <xsl:attribute name="style">
         background-color: #EAF2D3;
        </xsl:attribute>
       </xsl:if>
       <td>
        <xsl:value-of select="/tootekataloog/artistid/artist[@id=$artistID]/nimi"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="nimi"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="/tootekataloog/zanrid/zanr[@id=$zanrID]/nimi"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="aasta"/>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="lugusi"/>
       </td>
       <td>
        <img width="100" height="100">
         <xsl:attribute name="src">
          <xsl:value-of select="pilt"/>
         </xsl:attribute>
        </img>
       </td>
       <td>
        <a>
         <xsl:attribute name="href">
          <xsl:text>http://www.youtube.com/results?search_query=</xsl:text><xsl:value-of select="/tootekataloog/artistid/artist[@id=$artistID]/nimi"/>+<xsl:value-of select="nimi"/>
         </xsl:attribute>
         <img src="http://www.upload.ee/image/1288041/youtube-badge-64x64.png">
         </img>
        </a>
       </td>
       <td>
        <xsl:value-of select="hind"/></td>
      </tr>
     </xsl:for-each>
    </table>

    <br/><br/>
    
    <h3>Toored andmed</h3>
    <table>
     <tr>
      <td style="padding-right: 50px; vertical-align: top;">

       <h4>Žanrid</h4>
       <table class="main">
        <tr>
         <th>id</th>
         <th>nimi</th>
        </tr>
        <xsl:for-each select="tootekataloog/zanrid/zanr">
         <tr>
          <xsl:if test="position() mod 2 =0">
           <xsl:attribute name="style">
            background-color: #EAF2D3;
           </xsl:attribute>
          </xsl:if>
          <td>
           <xsl:value-of select="@id"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="nimi"/>
          </td>
         </tr>
        </xsl:for-each>
       </table> 
         
      </td>
      <td style="padding-right: 50px; vertical-align: top;">
       
       <h4>Artistid</h4>
       <table class="main">
        <tr>
         <th>id</th>
         <th>nimi</th>
        </tr>
        <xsl:for-each select="tootekataloog/artistid/artist">
         <tr>
          <xsl:if test="position() mod 2 =0">
           <xsl:attribute name="style">
            background-color: #EAF2D3;
           </xsl:attribute>
          </xsl:if>
          <td>
           <xsl:value-of select="@id"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="nimi"/>
          </td>
         </tr>
        </xsl:for-each>
       </table>
       
      </td>
      <td style="vertical-align: top;">

       <h4>Albumid</h4>
       <table class="main">
        <tr>
         <th>id</th>
         <th>zanr</th>
         <th>artist</th>
         <th>nimi</th>
         <th>aasta</th>
         <th>lugusi</th>
         <th>pilt</th>
         <th>hind</th>
        </tr>
        <xsl:for-each select="tootekataloog/albumid/album">
         <tr>
          <xsl:if test="position() mod 2 =0">
           <xsl:attribute name="style">
            background-color: #EAF2D3;
           </xsl:attribute>
          </xsl:if>
          <td>
           <xsl:value-of select="@id"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="zanr"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="artist"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="nimi"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="aasta"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="lugusi"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="pilt"/>
          </td>
          <td>
           <xsl:value-of select="hind"/>
          </td>
         </tr>
        </xsl:for-each>
       </table>

      </td>
     </tr>
    </table>
    
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>


Andmefaili vaade stiilifailiga


Teenus

 • Online jooksev teenus:
http://kujuneb.somee.com/Teenus.asmx


Teenuse signatuur

Hetkeseisuga on teenusel järgnevad avalikud veebimeetodid (tärniga tähistatud meetodid nõuavad autentimist):


AnnaAlbum(int Id)
AnnaAlbumLaos()
AnnaAlbumiLood()
AnnaAlbumid()
AnnaAlbumidByZanr()
AnnaAlbumidByArtist()
AnnaArtist()
AnnaArtistid()
AnnaKasutajaNimi()
AnnaLadu()
AnnaLaod()
AnnaLogi()*
AnnaLood()
AnnaLooAlbum()
AnnaLugu()
AnnaRiigid()
AnnaRiik()
AnnaZanr()
AnnaZanrid()
KasOnAutenditud()
KustutaAlbum()*
KustutaArtist()*
KustutaLugu()*
LisaAlbum()*
LisaArtist()*
LisaLugu()*
LoendaMeetodiParingud()*
LogiValja()
MuudaAlbum()*
Otsi()
MuudaArtist()*
MuudaLugu()*

Andmetabelid


Statistika


Klientrakendus

Klientrakendus on teostatud C# Windows Forms rakendusena

Demoprogramm

 • TootekatKlient-local.exe
http://www.upload.ee/files/1372294/TootekatKlient-local.exe.html (versioon 1)
http://www.upload.ee/files/1389696/TootekatKlient-v2-local.exe.html (versioon 2)
Eeldab et teenus jookseb lokaalses masinas (näiteks Visual Studiost debugima panduna)
 • TootekatKlient-remote.exe
http://www.upload.ee/files/1372297/TootekatKlient-remote.exe.html (versioon 1)
http://www.upload.ee/files/1389698/TootekatKlient-v2-remote.exe.html (versioon 2)
Online teenuse pihta käiv klient. Administreerimisfunktsioonid sihipäraselt eemaldatud. Autentimine ei toimi.

Ekraanipildid