Meeskond ITK Life

From ICO wiki

Projekti kirjeldus

Eesmärk on luua mäng IT Kolledžis 1. kursusel õppimisest. Mäng koosneb erinevatest missioonidest, mis tuleb täita, et lõpetada esimene aasta edukalt. Mäng luuakse XNA'ga.

Meeskonna liikmed

 • Siim Talvik - projekti loomine TFS'is, liikumine klaviatuuri ja puldi abil
 • Kristo Kuiv - maailma ja peategelase joonistamine, korruste vahetamine
 • Rauno Villberg - põrked, kaamera
 • Kätlin Hein - projektijuht, wiki, analüüs, parimate tulemuste tabel

Prototüüp

http://simp.hack.ee/CSharp/LiikumineXNA.rar

Lõpptoode

http://simp.hack.ee/CSharp/ITK%20life%20m%c3%a4ng.zip

Retsensioonid

https://wiki.itcollege.ee/index.php/Talk:Meeskond_%22p%C3%B6ial%22

Analüüs

Üldine

Meie meeskonna ITK Life projektiks on ITK Life nimelise XNA mängu loomine. Lühend ITK mängu nimes viitab Eesti Infotehnoloogia Kolledžile. Mäng kujutab endast uute tudengite elu ja katsumusi IT Kolledži esimesel kursusel. Kooliaasta edukaks lõpetamiseks tuleb läbida mitmeid ülesandeid ja missioone nagu näiteks „Esimene koolipäev“ ja „Matemaatiline analüüs“. Mängija edukus sõltub nagu koolielus ikka mitmetest olulistest valikutest ja ka juhusest: kas minna loengusse kohale või mitte, kelle kõrvale mängija auditooriumis istuma satub, kellega mängija suhtlema hakkab jne. Mängu lõpptulemusena võib mängija esimese kursuse edukalt lõpetada või ka koolist välja kukkuda.

Eesmärk

Lisaks ilmselgele eesmärgile aines Programmeerimine C# keeles kodutöö edukalt ära teha, on konkreetse projekti valimise eesmärkideks loojate poolelt XNA platvormi parem tundma õppimine ning esimese kursuse värvikamate mälestuste jäädvustamine mängu formaadis. Kasutaja vaatenurgast on mängu eesmärk pakkuda lõbusat ajaviidet ja mõnusat tudengihuumorit. Potentsiaalse kasutajana näeme eelkõige IT Kolledži tudengeid ja vilistlasi, kuna mängus ettetulevad olukorrad tekitavad ilmselt resonantsi just nende isiklike kogemustega. Samas on teatud olukorrad kindlasti üldisemalt esmakursuslase elu puudutavad ja seega võiks mäng huvi pakkuda ka teiste ülikoolide tudengitele. Teoreetiliselt võiks mäng olla ka teatud mõttes kooli „reklaammaterjaliks“, nt lahtiste uste päeval korraldada potentsiaalsetele tudengitele võistlus ITK Life mängus.

Mängu kirjeldus

ITK Life mäng sisaldab joonistatud maailma 2D pealtvaates, kus peategelane saab ringi liikuda. Maailm kujutab IT Kolledži õppehoonet koos erinevate korruste ning olulisemate auditooriumitega. Mängus on üks peategelane, kelle nahas esimene kooliaasta tuleb mööda saata, ja hulk kõrvaltegelasi ehk siis teised tudengid ja legendaarsemad õppejõud iseloomulike ütlemistega. Mäng algab esimesest koolipäevast ja avaaktusest. Esimese missiooni peamisteks eesmärkideks on leida õiged ruumid ning infoloengule kohale minna. Esimese missiooni täitmise järel on võimalik alustada järgmist. Esialgse plaani kohaselt on kokku umbes 10 missiooni, mis peaksid kirjeldama esimese õppeaasta olulisemaid ja põnevamaid aineid ning üritusi. Omaette eesmärk on kõikide situatsioonide võimalikult reaalne ja tegelikule IT Kolledži elule lähedane kujutamine. Mingi missiooni kehv täitmine ja madal tulemus ei takista järgmise missiooni alustamist. Küll aga mõjutab see mängija edukust järgmistel tasemetel. Näiteks otsus ühel missioonil loeng vahele jätta või loengus millegi muuga tegeleda tähendab ilmajäämist koodist, mille abil saaks mõnes hilisemas ülesandes endale lihtsama testi ja seega kaotab mängija üldarvestuses punkte. Iga missioon on kindla punktiarvestusega ning kogu mängu punktide lõpptulemusena antakse mängijale tagasisidet esimese kooliaasta edukuse kohta. Kehvade tudengite saatuseks on viimasel mängutasemel tõdeda, et kool jääb pooleli juba esimese aasta järel. Mängus on lisaks olemas ka parimate tulemuste tabel, mis on siis omamoodi oivikute edetabel.

Tööprotsess

Mängu idee ja visiooni töötasid välja Kristo, Siim ja Rauno. Kätlini liitumisel meeskonnaga anti talle vastutus administratiivsete ülesannete eest (sh wiki leht ja analüüs). Esimeste koosolekutega mõeldi välja võimalikke missioone, pandi paika tegevuskava ning jagati esialgsed ülesanded. Senini keeruliseimaks väljakutseks meeskonnale osutus XNA tööle saamine koos VisualStudio 2012’ga. Vaid Siimul õnnestus see esimese proovimisega. Kõikide ülesannete jaotus pole lõplikult veel paigas. Juba tehtud ülesannete jaotus on olnud alljärgnev. Siim – projekti loomine, Team Foundation Service’is grupiliikmete lisamine ning ülesannete määratlemine. Lisaks liikumine klaviatuuri ning XBox puldi abil. Kristo – maailma ja peategelase joonistamine. Kätlin – wiki leht ja analüüs. Missioonide loomine, parimate tulemuste tabel jms on veel tegemata ning vastutus nende eest jagamata. Punktisüsteemi meetod on juba olemas ja kasutusvalmis, kuid kuna missioonid on veel arendamisel, siis täpset punktisüsteemi punktide jaotuse mõttes hetkel veel ei ole.

Funktsionaalsused

Täielik nimekiri funktsionaalsustest, mis kindlasti realiseerida tuleb, on toodud allpool. Seni veel mainimata funktsionaalsustest võib siinkohal välja tuua veel peategelase interaktiivse suhtluse kõrvaltegelastega. Suhtlus on esialgse plaani järgi piiratud ehk peategelane saab suhelda fikseeritud olukordades. Kui aega üle jääb, siis oleks tore, kui peategelane saaks vabamalt suhelda. Missioonide ühe osana tuleb koostada ka lihtsad teadmistekontrollid valikvastustega, mille juurde käib koodisüsteem, mille abil tublisti loengutes käinud mängijad lihtsamaid ülesandeid saavad. Olulisima lisandfunktsioonina nähakse minimalistliku elu olemasolu väljaspool kooli. Täpsem loetelu funktsionaalsustest alljärgnevalt.

Must have funktsionaalsused:

 • joonistatud maailm (IT Kolledži 1. - 4. korrus),
 • peategelane, kes täidab missioone, saab liikuda ja oskab suhelda,
 • liikumine klaviatuurilt juhtides,
 • liikumine XBox puldiga juhtides,
 • liikumispiirangud mängijale (ei saa käia toolidel, läbi seina jne),
 • kõrvaltegelased (tudengid, õppejõud),
 • piiratud interaktiivne suhtlus valitud kõrvaltegelastega (jutukastid),
 • vähemalt 10 erinevat missiooni (sh testid valikvastustega erinevates ainetes koos koodisüsteemiga),
 • punktisüsteem iga missiooni jaoks ning üldarvestus esimese aasta lõpetamiseks,
 • parimate tulemuste tabel.

Nice to have funktsionaalsused:

 • minimalistlik elu väljaspool kooli,
 • peategelane saab kõigiga suhelda,
 • visuaalselt täiuslikum maailm (nt uksed avanevad/ sulguvad jne).

Logi

Jaanuar 2014

 • Viimane pingutus
 • Lõpptoote valmimine
 • Kaitsmine

November, detsember 2013

 • Mängu loomine vahelduva eduga
 • Prototüübi esitamine

31.10.2013

 • Analüüsi kirjutamine

28.10.2013

 • Tarkvara paigaldamine

24.10.2013

 • Meeskonna kokkupanek
 • Idee valimine

how to get XNA game studio 4.0 to work with visual studio 2012/2013

There have been a few different ways that work but this one seems to be the most stable: