Mkisofs

From EIK wiki

Autor

Raivo Tammus - AK21Sissejuhatus ja ülevaade

Mkisofs on efektiivne tööriist ISO9660/JOLIET/HFS/UDF hübriidse failisüsteemi genereerimiseks andmekandjale. Mkisofs on võimeline genereerima System Use Sharing Protocol (SUSP) andmeid, mis on määratletud Rock Ridge Interchange Protocol-iga. Seda kasutatakse failide kirjeldamiseks ISO 9660failisüsteemis Unixi masinale ja võimaldab kasutada pikemaid failinimesid, uid (user identifier)/gid (group identifier), posixit, sümboolseid linke, plokk- ja märkseadmeid.

Kui Joliet või HFS (Hierarchical File System) hübriidsed käsurea sätted on ette antud, siis mkisofs teeb nende sätete põhjal täiendavad failisüsteemi metaandmed. Faili sisu sellisel juhul viitab samadele andmeplokkidele kirjutataval andmekandjal. Kui Jolieti ja HFS-i hübriidseid käsurea sätteid pole ette antud, siis mkisofs genereerib ainult ISO 9660 failisüsteemi. JOLIET-i atribuudid teevad kirjutatava andmekandja Windowsi masinatele paremini kasutatavaks ja HFS Macintoshi masinatele.

[1][2][3][4]

Käsu formaat

mkisofs [ options ] [ -o filename ] pathspec [pathspec ...] 
mkisofs [ options ] [ -o filename ] -find [find expression]
Võtmete kirjeldused

-abstract FILE Määratleb abstraktse failinime.

-A application_id Määratleb tekstistringi, mis kirjutatakse köite päisesse (volume header).

-ldots Võimaldab ISO 9660 failinimedel alata punktiga.

-allow-lowercase See võimaldab väiketähti kasutada ISO-9660 failinimes.

-biblio FILE Määratleb bibliograafilise faili nime primaarses köite kirjelduses.

-cache-inodes Vahemälus hoitakse infosõlme (inode) ja seadme numbreid, et leiaks otselingi failidele.

-no-cache-inodes Infosõlm ja seadme numbreid ei hoita vahemälus. Seda kasutatakse siis, kui failisüsteemil ei ole unikaalseid infosõlme numbreid.

-b eltorito_boot_image Määratleb alglaadimiskujutise tee (path) ja failinime, kui teha "El Torito" alglaaditav CD.

-eltorito-alt-boot Alustab uute "El Torito" alglaadimis parameetritega.

errctl= error control spec Lisab faili nime sisu veakontrolli definitsioonile või lisab veakontrolli spetsifikatsioonid veakontrolli definitsioonidele.

-sparc-boot img_sun4,img_sun4c,img_sun4m,img_sun4d,img_sun4e Määratleb komadega eraldatud alglaadimiskujutiste nimekirja, mida on vaja, et teha alglaadimis CD sprac süsteemile.

-G generic_boot_image Määratleb üldise alglaadimiskujutise tee ja failinime, kui hakatakse tegema üldist (generic) alglaaditavat CD-d.

-hard-disk-boot Määratleb selle, et alglaadimiskujutis, millega luuakse "El Torito" alglaetav CD, võetakse kõvakettalt.

-no-emul-boot Määratleb selle, et "El Torito" alglaetava CD tegemiseks kasutatav kujutis ei oleks imiteeritav (emulation).

-no-boot Määratleb selle, et loodav "El Torito" CD ei oleks alglaetav.

-boot-load-seg segment_address Määratleb laetava segmendi aadressi mitteimiteeritaval "El Torito" alglaetaval CD-l.

-boot-load-size load_sectors Määratleb virtuaalsete baitide sektorid, et laadida mitteimiteeritaval viisil.

-c boot_catalog Määratleb alglaadimiskataloogi tee ja failinime, mida kasutatakse "El Torito" alglaetava CD loomisel.

-check-oldnames Kontrollib kõiki vanast sessioonist imporditud failinimede vastavust ISO 9660 failinimede reeglitele.

-check-session FILE Kontrollib kõikide vanade sessioonide vastavust ISO 9660 failinimede reeglitele.

-copyright FILE Määratleb Copyright faili nime.

-d Jätab vahele ajajälje failidel, millel ei ole ajajärku.

-D Ei kasuta kataloogide sügavpaigutust ja pakib need nii, nagu neid näeme.

-dvd-video Genereerib DVD-Video nõuetele vastava UDF failisüsteemi.

-f Järgneb kõikidele nimelinkidele, kui genereeritakse failisüsteem.

-find See võti toimib eraldajana. Kui seda kasutada, siis kõik teised mkisofs võtmed tuleb kirjutada sellest vasakule. Sellest paremale jääv kirje aktsepteeritakse kui "find" käsu süntaks.

-chgrp gname Failigrupp seatakse gname-le.

-chmod mode Failiõigused seatakse mode-le.

-chown uname Failiomanikuks seatakse uname.

-graft-points Lubab kasutada siiriku punkti failinimedes.

-hide-udf glob Peidab glob-i UDF-i kataloogis.

-input-charset charset Seab üles sisendi kooditabeli, mis defineerivad failinimedes kasutatavad tähemärgid.

-output-charset charset Seab üles väljundi tähemärkide kooditabeli, mis defineerivad Rock Ridge failinimesid.

-iso-level level Seab paika ISO 9660 vastavustasemed (4 taset).

-J Genereerib Joliet kataloogi andmed tavapärastes ISO-9660 faili nimedes.

-joliet-long Võimaldab kasutada Joliet-i failinimedes kuni 103 tähemärki. Ei vasta Joliet-i spetsifikatsioonile, kasutada ettevaatusega.

-l Võimaldab kasutada 31 tähemärgilisi failinimesid.

-log-file log_file Suunab kõik vea-, hoiatus- ja informatiivsed teated log_file-i.

-m glob Välistab glob-i kirjutamise CDROM-ile.

-max-ISO-9660-filenames Võimaldab kasutada 37 tähemärki ISO 9660 failinimedes.

-M path või -M device või -dev device Määratleb olemasoleva ühendatava ISO 9660 kujundi tee.

-N Jätab vahele ISO 9660 versiooni numbri failinimedes.

-nobak või -no-bak Ei võta kaasa ISO 9660 varundusfaile.

-force-rr Ei kasuta automaatselt Rock Ridge atribuute eelmiste sessioonide äratundmiseks. See võimaldab näha vigaseid ISO 9660 laiendi andmeid.

-o filename On kirjutatava faili nimi ISO 9660 failisüsteemis.

-publisher publisher_id Määratleb tekstistringi, mis kirjutatakse köite päisesse.

-quietÜhtegi progressiväljundit ei kuvata.

-relaxed-filenames See võimaldab ISO 9660 failinimedes kasutada kõike peale väiketähtede (nt numbrid, suurtähed jmt).

-s sector type või -sectype sector type Seab paika sektori tüübi, mida kasutatakse ISO 9660 failisüsteemis. Sektori tüüp võib olla kas data, xa1 või raw.

-sort sort file Sorteerib faili asukoha andmekandjal.

-split-output Tükeldab väljundkujundi mitmeks u 1 GB failiks.

-sysid ID Määratleb süsteemi ID.

-UDF Kaasab UDF hübriidi genereeritud failisüsteemi kujundile.

-udf Ratsionaliseeritud ja lihtsustatud õigustega UDF, kus kasutaja ja grupp on seatud 0-ks.

-udf-symlinks Nimelinkide tugi UDF-i failisüsteemis.

-no-udf-symlinks Nimelinkidel pole tuge UDF-i failisüsteemis.

-use-fileversion See võimaldab mkisofs-il kasutada failisüsteemi faili versiooni numbreid.

-U Lubab kasutada tõlkimata failinimesid, mis läheb vastuollu ISO 9660 standardiga.

-no-iso-translate Ei tõlgi tähemärke "#" ja "~", mis on keelatud ISO 9660 failinimedes.

-V volid Määratleb köte ID (köite nimi või märgis), mis kirjutatakse peamisse plokki (master block).

-volset ID Määratleb volset ID.

-volset-size # Seab köite suuruseks #.

-volset-seqno # Seab köite järjekorranumbriks #.

-x path Välistb tee kirjutamise CDROM-ile.

HFS võtmete kirjeldused

-hfs Teeb ISO 9660/HFS hübriid Cd.

-no-hfs Ei tee ISO 9600/HFS hübriidset CD-d, isegi kui ülejäänud seaded võivad olla hübriidi loomiseks sätitud.

-apple Loob ISO 9660 CD Apple laiendustega.

-hfs-type TYPE Seab vaikimisi tüübi kõikidele failidele.

-probe Otsib kõikide teada olevate Apple/Unix failiformaatide sisu.

-mac-name Kasutatakse HFS-i failinime ISO 9660, Joliet ja Rock Ridge-i failinimede alguses.

-boot-hfs-file driver_file Salvestab driver_file-i, mis muudab CD alglaetavaks Macintoshi arvutis.

-part Genereerib HFS-i partitsiooni tabeli.

-hfs-volid hfs_volid Köite nimi HFS-i partitsioonile.

-input-hfs-charset charset Sisend tähemärkide kooditabel defineerib tähemärgid, mida kasutatakse HFS-i failinimedes, kui kasutatakse -mac-name tööriista.

-output-hfs-charset charset Väljund tähemärkide kooditabel, mis defineerib tähemärgid, mida kasutatakse HFS-i failinimedes.

-hfs-unlock Vaikimisi mkisofs loob HFS-i köite, mis on lukus. -hfs-unlock jätab köite lukust lahti, et teised rakendused saaksid köidet modifitseerida.

-hfs-parms PARAMETERS Jätakse tähelepanuta kindlad parameetrid, mide kasutatakse HFS-i failisüsteemi loomisel. Seda ilmselt tavaolukorras ei ole vaja kasutada.

--cap Otsitakse AUFS CAP Macintosh faile.

--netatalk Otsitakse NETATALK Macintosh faile.

--exchange Otsitakse PC Exchange Macintosh faile.

[1][4][5]

Näited

Näide 1
 mkisofs -o cd.iso -R cd_dir
 • CD tehakse Rock Ridge laiendustega kataloogist cd_dir.
Näide 2
 mkisofs -o cd.iso -r cd_dir
 • CD tehakse Rock Ridge laiendustega kataloogist cd_dir ning kõikidel failidel on vähemalt lugemise õigus ning kõik failid on juurkasutaja omad.
Näide 3
 mkisofs -o cd.iso -R -J -hfs cd_dir
 • HFS hübriid CD tehakse Joliet-i ja Rock Ridge laiendustega kataloogist cd_dir.
Näide 4
 mkisofs -o o.iso -find . ( -type d -ls -o false ) -o  ! -type d
 • Reastab kõik kataloogid ja paigutab kõik mittekataloogid kujutisse o.iso.
Näide 5
 mkisofs -r -o creative_name.iso /home/user/directory
 • Luuakse kataloogist /home/user/directory creative_name.iso iso kujutis, millel on lugemise õigus.

[4][6]

Kokkuvõte

Mkisofs on efektiivne tööriist ISO9660/JOLIET/HFS/UDF hübriidse failisüsteemi genereerimiseks andmekandjale. Mkisofs-il on väga palju erinevaid võtmeid, millega saab kirjutada erinevate pikkustega failinimesid, erinevaid alglaadimisandmeid, failiõiguseid seada kirjutatavale andmekandjale, Rock Ridge laiendustega andmekandjaid kirjutada jpm. Oma laia ampluaaga on mkisofs kindlasti hea tööriist kogenud kasutaja käes.

Kasutatud kirjandus

Kogu dokumentatsioon on kirjutatud tuginedes järgnevatele allikatele ja juhenditele:

[1]http://linux.die.net/man/8/mkisofs

[2]http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl8_mkisofs.htm

[3]http://www.tldp.org/HOWTO/CD-Writing-HOWTO-3.html

[4]http://cdrtools.sourceforge.net/private/man/cdrecord/mkisofs.8.html

[5]http://manpages.ubuntu.com/manpages/gutsy/en/man8/mkisofs.8.html

[6] http://wiki.linuxquestions.org/wiki/Mkisofs