Mkswap

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Koostas: Jaak Alas A21


Sissejuhatus

Antud artikkel annab lühikese ülevaate linuxis kasutatavast utiliidist mkswap. Välja on toodud käsu olulisemad võtmed ning nende kasutamine. Kasutamaks mkswap käsku, peavad antud artikli lugejal olema baasteadmised linuxi käsurea kasutamisest ja kettajagude haldusest. Alltoodud käskude rakendamiseks peab kasutaja olema root õigustega.

Tutvustus

mkswap käsk loob saaleala seadmele või failile. Reeglina luuakse saaleala ketta partitsioonile (näiteks /dev/sdb6), kuid saalealaks võib olla ka fail. Suuruse parameeter on mittevajalik, kuid kaasatud tagurpidi ühilduvuseks. ( See määrab soovitud saaleala suuruse 1024-baitidena. mkswap kasutab ära terve partitsiooni või faili, kui suuruse parameeter ära jäetakse.) [1]

NB! Kui sisestada käsitsi partitsiooni suurust, siis on ettevaatlikus ülioluline. Üksainus kirjaviga võib andmed kettalt kustutada. [2]

Süntaks

mkswap [võti] seade [suurus]

Kasutatavad võtmed

  • -c, - Kontollib seadet (kui see on „block“ seade) halbade sektorite vastu ennem saaleala loomist.Kui leitakse halbu sektoreid, siis kuvatakse nende arv.
mkswap -c
  • -f, - Võimaldab muuta saaleala suuremaks, kui partitsioon või fail millel ta ise asub. Ilma „force“-ta, mkswap ei kustuta seadme esimest sektorit, kui sellel on partitsioonitabel ja ka kogu ketast (näiteks /dev/sdb).
mkswap -f
  • -L, - Määrab seadmele sildi, kasutamaks seda swapon-iks.
mkswap -L
  • -p, - Määrab lehekülje suuruse (baitides). Pole reeglina vaja, kuna mkswap loeb suuruse kernelist.
mkswap -p
  • -U, - Määrab UUID[3] mida kasutada.
mkswap -U
  • -h, - Kuvab abi.
mkswap -h
  • -V, - Kuvab versiooni.
mkswap -V

Näited

mkswap /dev/sdb1

Valmistab ette partitsiooni /dev/sdb1, kasutamaks seda kui saaleala. Seda partitsiooni saab hiljem aktiveerida kasutades swapon käsku.

dd if=/dev/zero of=/swapfile1 bs=1024 count=524288

Luuakse 512MB suurune (1024 x 512 = 524288) saalefail. Faili kasutamiseks vajalikud mkswap /swapfile1 ja swapon /swapfile1 käsklused.

Seotud käsud

  • fstab[4] - partitsioneerimise utiliit.
  • swapon[5] - võimaldab saaleala kasutamise Linuxis.

Kokkuvõte

mkswap utiliit on suhteliselt kerge kasutada loomaks saaleala või saalefaili, kuid eeldab kindlasti /etc/fstab[6] konfiguratsioonifaili sisse kirjutamise ja muutmise oskust.

Viited