More

From EIK wiki

Autor

Martin Tammai
Rühm: A21

Sissejuhatus

more käsk võimaldab kasutajal kuvada faili sisu ühe ekraanitäie kaupa ja liikuda edasi-tagasi lehekülgede vahel. Samuti on võimalik teostada otsinguid tekstist. [1]

Süntaks

more [-dlfpcsu] [-num lines] [+/pattern] [+linenum] [file ...] [2]
Kandilistes sulgudes olevaid võtmeid võib kasutada ühe või rohkem korraga või mitte ühtegi.

Võtmed

Võti Kirjeldus
-d Kuvatakse vajalik info lehekülgede vahetamiseks ja käsust väljumiseks: „Press space to continue, 'q' to quit“. Samuti tundmatu klahvi vajutamisel soovitatakse vajutada juhiste saamiseks „h“ klahvi. Vaikimisi seda infot ei kuvata.
-l Ei peata käsku kui väljastataval real on ^L sümbolid (form feed).
-f Loendab loogilisi ridu, mitte ekraanile mahtuvaid ridu.
-p Uue lehe kuvamisel tühjendatakse ekraan ja siis kuvatakse uus sisu allakerimise asemel.
-c Uue lehe sisu kuvamist alustatakse terminaliakna ülemisest osast ja eelnev sisu kustutatakse.
-s Mitmed tühjad read kuvatase ühe reana.
-u Keelab allajoonimise.
-number Võimaldab määrata kuvatavate ridade arvu, mis ekraanile mahuvad.
+number Võimaldab määrata mitmendalt realt kuvamist alustatakse.
+/string Enne kuvamist otsitakse etteantud „string“ faili seest.

[3]

Käsu sees olevad funktsioonid

Kui mingisuguse faili sisu on parajasti more käsu abil kuvamisel, siis on võimalik erinevate klahvivajutustega kasutada funktsioone.

Klahv Kirjeldus
Space klahv kuvab järgmise lehekülje.
Enter kuvab ühe uue rea.
b kuvab eelmise lehekülje.
h kuvab juhised kuidas käsku kasutada.
q väljub käsust.

[4]

Kasutatud kirjandus