Mutt

From ICO wiki

Autor

Andres Sasko AK31

Sügis 2015

Sissejuhatus

Mutt on väike, kuid võimas tekstipõhine e-maili klient Unix operatsioonisüsteemile. Esmalt loodud kirjade lugemiseks, kuid hiljem täiendatud muude funktsioonidega. Klient on kergelt kasutatav ja käivitamisel avaneb värviline kasutajaliides. Kasutajaliides ei sisalda rippmenüüd ega vajutatavaid liideseid, seega navigeerimine toimub klaviatuuri klahvide ja nende kombinatsioonidega. Kasutajale on tagatud erinevad vahendid, et võtta vastu, saata, lehitseda, otsida, lugeda, koostada ja hoida mälus e-kirju. Mutt funktsionaalsus on piiratud, ning toimingud nagu redigeerimine või e-kirjade filtreerimine ei ole saadaval. Kuna mutt kliendis ei saa teksti kirjutada, siis saab kirju koostada oma lemmikus tekstiredaktoris.

Mutt toetab MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions), mis võimaldab kirjaga saata ja võtta vastu faile. Kuna tegu on e-posti kliendiga, siis toimimiseks on vaja e-mail serverit, nagu sendmail või postfix. Klient toetab mitmeid standardseid meetodeid, et lugeda ning salvestada e-kirju, nagu mbox, mh, Maildir ja IMAP. E-kirjad võivad olla salvestatud arvutisse erinevates formaatides. Kirjad on loetavad terminalis ja kaugjuhtimisega, kasutades IMAP või NFS protokolli. Kuna e-kirjade saatmine on ebaturvaline, siis on soovitatud mutt kasutada ssl või OpenSSH-ga.

Alla saab laadida Arch Linux mutt pakett, mis lisab kliendile IMAP, POP ja SMTP tuge ja eemaldab vajadust kasutada lisana muid programme.


Mutt-i lisa tunnused:

- Kergesti paigaldatav ja seadistatav

- Saadetud kirjade ja vastuste rühmitus/lõimed(Conversation threading)

- Toetab 20 erinevat keelt

- Toetab saatmise staatuse kuvamist ehk DNS(Delivery Status Notification)

Installatsioon ehk paigaldus

Mutt-i on kerge paigaldada erinevates süsteemides, kasutades järgnevaid käske:

Debian / Ubuntu süsteemis:

apt-get install mutt

Fedora / CentOS või Red Hat Enterprise(RHEL) süsteemis:

yum install mutt

RHEL versioon 4 või vanem:

u2date mutt

FreeBSD süsteemis:

pkg_add -v -r mutt

Valikuliselt saab paigaldada ka toetavad programmid IMAP seadistamiseks isync, OfflineIMAP või msmtp

POP3 seadistamine jaoks: getmail, fetchmail, fdm või procmail

Konfiguratsioon ehk seadistamine

Mutt konfiguratsioonifailid:

- Põhi konfiguratsioonifail: Muutused on globaalsed ja mõjutavad kõiki mutt kasutajaid. Seadistamise fail on /etc/Muttrc

- Kasutaja konfiguratsioonifail: Selleks, et teha muudatusi kindla mutt kasutaja jaoks, tuleb redigeerida ~/.muttrc või ~./mutt/muuttrc Selleks, et mutt ära seadistada, peab olema ~./muttrc fail loodud kasutja kodukataloogi

Seadistamiseks saab kasutada järgmist käsku:

set from = "sinu-kasutaja@domeen.com"
set realname = "Eesnimi Perekonnanimi"
set imap_user = "sinu-kasutaja@domeen.com"
set imap_pass = "sinu-parool"
set folder = "imaps://imap.domeen.com:993"
set spoolfile = "+INBOX"
set postponed = "+[Domeen]/Drafts"
set header_cache =~/.mutt/cache/headers
set message_cachedir =~/.mutt/certificates
set certificate_file =~/.mutt/certificates
set smtp_url = "smtp://sinu-kasutaja@smtp.domeen.com:587/"
set smtp_pass = "sinu-parool"
set move = no
set imap_keepalive = 900

Loo kaust

mkdir -l /.mutt/cache

Peale andmete sisestamist, on seadistamine lõpule viidud ja võib hakata kirju saatma

Navigeerimine ja kasutus

Detailne ülevaade menüüs liikumisest, kasutatavatest klaviatuuriklahvidest ja kombinatsioonidest:

Leiab siit!

Kirja saatmine

Kirja saatmine pealkirjaga "Test" e-postile mingi-kasutaja@domeen.com

mutt -s "Test" mingi-kasutaja@domeen.com

Peale eeltoodud käsu sisestamist, avaneb kasutajaliides, kus tuleb kinnitada saaja aadress ja pealkiri. Samuti saab teha postiaadressi muudatusi.

Klaviatuuri käsud:

- t saaja e-maili muutmine

- c carbon copy ehk teksti koopia saatmine

- a faili lisamine kirjale

- q kasutajaliidese sulgemine

- y kirja saatmine

Peale "y" vajutamist kuvatakse informatsioon saatmise protsessist

Mutt.png

Joonis 1: Mutt saatmine


Kirja saatmine koos failiga

Selleks, et lisada kirjale fail, tuleb käsule lisada "-a":

mutt -s "Pealkiri" saaja@domeen.com -a mingifail < /tmp/mingitekst.txt

Fail kuvatakse Attachments all

Mutt2.png

Joonis 2: Fail lisatud kirjale

Koopia ja pimekoopia lisamine(Carbon-copy and Blind Carbon-copy)

Selleks, et lisada Cc ja Bcc tuleb käsule lisada "-c" ja "-b":

mutt -s "Pealkiri" -c <Cc saaja e-mail> -b <Bcc saaja e-mail> saaja e-mail

Mutt3.png

Joonis 3: Cc ja Bcc

Kirja lugemine

Selleks, et saaks laadida üles postkast ja lugeda sisse logitud kasutaja kirju, tuleb käivitada "mutt" käsuga:

mutt

Mutt4.png

Joonis 4: Kirjade lugemine

muttrc faili kasutamine

Kui me tahame muuta saatja nime ja e-mail, siis tuleb luua fail antud kasutaja kodukataloogi:

cat .muttrc

Faili sisusse tuleb lisada muudatusi

set from = "kasutaja@domeen.com"
set realname = "Kasutaja nimi ja perekonnanimi"

Abi kuvamine

Kasutust ja keskkonna muutujaid, saab kuvada kasutades "-h":

mutt -h

Keskkonnamuutujad

-a Lisa fail

-b Määra ja peida koopia saaja aadressid(blind carbon-copy or BBC)

-c Määra koopia saaja aadress(carbon-copy or Cc)

-e Seadistuse käsk, mida käivitatakse peale käivitusfailide lugemist

-f Vali postkast

-F Määra teine fail, mis loeb käivitamise käske

-h Abi kuvamine

-H Määra päise ja jaluse mustandi fail

-i Faili lisamine sõnumi koosseisu

-m Vaikimisi postkasti tüüp

-n Ära loe süsteemi Muttrc

-p Peatatud sõnumi esiletoomine

-R Postkasti sisu ainult loetav

-s Pealkiri

-v Versioon

-x Simuleeri mailx(1) koostamist

-y Kuva menüü mailbox käsu failidest

-z Välju postkastis koheselt, kui pole kirju

-Z Ava esimene kaust koos uue kirjaga, sulge kui pole uusi kirju

Kokkuvõte

Mutt on kergelt paigaldatav kasulik utiliit e-kirjade lugemiseks, kirjutamiseks ja saatmiseks terminalist. Kuna tegu on kliendiga, siis töötamiseks vajab ta süsteemi paigaldatud e-mail serverit(näiteks: Postfix). Programm kasutab graafilist liidest, milles saab navigeerida kasutades klaviatuuri klahve. Globaalseid muutujaid hoitakse failis /etc/Muttrc ja kasutaja andmed ~/.muttrc või ~./mutt/muuttrc failis. Lühike kirjeldus programmi kasutusest oli artikklis välja toodud, kuid seadistus ja kasutus, võib olla tunduvalt keerulisem funktsioonide rohkuse tõttu. Programm laseb end väga detailselt seadistada.

Kasutatud materjalid

[1] http://www.mutt.org/doc/manual/manual-6.html

[2] http://mutt.postle.net/

[3] http://www.tecmint.com/send-mail-from-command-line-using-mutt-command

[4] https://wiki.archlinux.org/index.php/Mutt#Documentation

[5] http://www.cyberciti.biz/tips/sending-mail-with-attachment.html

[6] https://www.garron.me/en/go2linux/send-mail-gmail-mutt.html