NetworkManager

From EIK wiki

Sissejuhatus

NetworkManager graafiline liides. Allikas: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Network_Manager_0.9.5.png

NetworkManager on kõigil unixi laadsetel operatsioonisüsteemidel töötav programm, mis on mõeldud erinevate võrguühenduste haldamise ja ühendamise kergendamiseks. Seda võib kasutada nii traadiga kui ka traadita võrkude jaoks. NetworkManager toetab lisaks erinevatele modemi ühendustele ka VPN ühendust.

NetworkManager eelistab traadiga võrke (näiteks ethernet) traadita võrkudele(näiteks wifi) ning samuti parema leviga / kiiremaid traadita võrke aeglasemate ees. Selle tulemusena proovib programm alati kasutajale valida kiiremat ja kvaliteetsemat saadaolevat võrguühendust.

Programm on välja arendatud Red Hati poolt ja hetkel haldab seda GNOME projekt.

Viide: Kasutatud materjal NR: 2

Paigaldamine

Antud programmi paigaldades peaksid olema baasteadmised linuxi keskkonnas pakkide paigaldamisest ning töötav unixi laadne operatsioonisüsteem töölaua versioon. NetoworkManager ei ole (veel) mõeldud kasutamiseks serveri versioonidel.

NetworkManager on saadaval avalikus repositooriumis ning seda on võimalik paigalda ainult juurkasutaja õigustes järgneva käsuga


apt-get install networkmanager

NetworkManager koosneb kahest osast:

  1. a Deemon, mis seadistab ühendusi ja raporteerib võrgu muudatuste kohta
  2. a Graafiline kasutajaliides töölaual, mille kaudu saab kasutaja võrguseadistusi muuta. nmcli pakub samu võimalusi käsurealt.

Kergeks seadistamiseks ja juurdepääsuks NetworkManagerile soovivad kindlasti suuremosa kasutajatest graafilist kasutajaliidest. Neid on mitmed erinevaid olenevalt töölaua tüübist ning siin on mõned võimalused välja toodud. Käsurea liides on juba paki paigaldamisel kaasas.

Viide: Kasutatud materjal NR: 1

GNOME

GNOME's network-manager-applet on piisavalt pisike ja nõub väheseid resursse, et töötada erinevates keskkondades.

Paigaldada saab seda käsuga

apt-get install network-manager-applet

Viide: Kasutatud materjal NR: 4

KDE

Plasma-nm kasutajaliides on saadaval ametlikes repositooriumites pakina kdeplasma-applets-plasma-nm.

Paigaldada saab seda käsuga

apt-get install kdeplasma-applets-plasma-nm

Viide: Kasutatud materjal NR: 4

Sõltuvused

NetworkManager sõltub (vajab töötamiseks) järgnevaid pakke

dbus-glib
dhcp-client (dhcpcd, dhclient)
iproute2
libnl
libsoup
modemmanager
nss
polkit
systemd
udev (systemd)
wpa_supplicant
bluez (optional) - Bluetooth tugi
dhclient (optional) - DHCPv6 tugi
dnsmasq (optional) - Ühenduse jagamine
openresolv (optional) - resolvconf tugi
ppp (optional) - Dialup ühenduste tugi
dhclient (make)
dhcpcd (make)
git (make)
gobject-introspection (make)
gtk-doc (make)
intltool (make)
iptables (make)

Viide: Kasutatud materjal NR: 4

Seadistamine

Enne NetworkManageri kasutusele võtmist vajab see enne natuke seadistamist. Tee kindlaks, kas /etc/hosts asuv fail on korrektne enne jätkamist. Korrektne fail peaks välja nägema selline:

127.0.0.1 localhost
::1       localhost

Kindlasti peab veenduma ka selles, et ei oleks kasutusel teisi programme, mis seadistavad võrguühendusi, sest vastasel juhul läheksid need NetworkManageriga konflikti.

Viide: Kasutatud materjal NR: 4

Käivitamine

Kohe kui NetworkManageri deemon on käivitatud, ühendab see ennast kõikidesse "süsteemi ühendustesse" mis on juba eelnevalt seadistatud. NetworkManageri saab käima panna süsteemi käivitamisel käsuga

systemctl enable NetworkManager

NetworkManageri deemoni saab koheselt käivitada käsuga

systemctl start NetworkManager

Viide: Kasutatud materjal NR: 4

Veateadete peitmine

NetworkManager võib väljastada erinevaid mitte-olulisi veateateid kui ei ole käivitatud NetworkManager-dispatcher.service ja ModemManager.service Neid saab käivitada, isegi kui Teie süsteemil neid vaja ei ole, järgnevate käskudega

systemctl enable NetworkManager-dispatcher.service && systemctl enable ModemManager.service
systemctl start NetworkManager-dispatcher.service && systemctl start ModemManager.service

Viide: Kasutatud materjal NR: 4

Kokkuvõte

NetworkManager on hea programm millega hallata võrguühendusi. Kasutaja jaoks on suureks plussiks alati automaatselt kiireima saadaval oleva ühenduse valimine. Lihtne paigaldus ning saadavus avalikes repositooriumites teeb paigaldamise lihtsaks ning erinevad kasutajaliidesed kasutamise mugavaks. Lisaks on ka mitmeid erinevaid seadistusvõimalusi, näiteks VPNi kasutamine.

Referaadi eesmärk oli anda ülevaade programmi NetworkManager paigaldamisest, seadistamisest ja kasutusvõimalustest.

Kasulikke viiteid


Kasutatud kirjandus

1. Autorite koduleht RedHatis

2. NetworkManageri koduleht

3. NetworkManageri käsurea käsud

4. Archlinux kasutusjuhend

Autor

Karl-Martin Karlson A21

29.11.2013