OpenSSH: võtmetega autentimine

From EIK wiki

Avaliku võtme ülesseadmine

Alustuseks võib kontrollida, kas OpenSSH on arvutisse installeeritud:

ssh -v localhost

Seejärel tuleb kliendi süsteemi genereerida avalik võti - kas RSA või DSA (DSA on turvalisem, näidetes kasutan DSA'd).

mkdir ~/.ssh
ssh-keygen -q -f ~/.ssh/id_dsa -t dsa
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:

Luuakse avalik võti faili id_dsa.pub ja luuakse salajane võti faili id_dsa. Parooli võib ka panemata jätta - sel juhul pääseb serverisse pärast ainult võtmetega, parooli ei küsita.

chmod 700 ~/.ssh
chmod -R go-rwx ~/.ssh/*

Õigused tasub ära muuta, et kõrvalised isikud ei pääseks ligi võtmetele. OpenSSH võib piiramata õiguste puhul keelduda võtmega autentimisest.

Parooli muutmine

Kui on soov hiljem parooli muuta või parool ära jätta, saab seda teha järgmiselt:

cd .ssh
ssh-keygen -f id_dsa -p
Enter old passphrase:
Enter new passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:

Avaliku võtme installeerimine serverisse

Järgmiseks on avalik võti vaja serverisse kopeerida.

scp ~/.ssh/id_dsa.pub suvaline.server.ee:/home/kasutaja/

Seejärel on vaja avalik võti seadistada serveri poole peal kas otse või siis sisse logides näiteks järgmiselt:

ssh kasutaja@suvaline.server.ee
Password:

Fail id_dsa.pub tuleb lisada faili ~/.ssh/authorized_keys ning ära muuta ka õigused serveris, pärast mida ära kustutada serverisse saadetud fail id_dsa.pub:

Hoiatus: Järgmises koodiplokis kirjeldatu on käivitatud serveri masinas, kuhu soovitakse SSH kaudu ühendada võtmete abil.

mkdir ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
cat ~/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
rm ~/id_dsa.pub

Võtme kopeerimise ning authorized_keys faili lisamise teeb kõik ära järgnev käsk:

ssh-copy-id kasutaja@suvaline.server.ee

Avaliku võtmega sisselogimine

Nüüd peaks klient-serveri vahel autentimine ja ligipääs olema seadistatud.

ssh kasutaja@suvaline.server.ee

Kui parool sai tühjaks jäetud, rohkem midagi ei küsita, muidu on vaja ka see sisestada.

Kasulikke viiteid

  1. keygen'i manual
  2. OpenSSH koduleht
  3. http://sial.org/howto/openssh/publickey-auth/problems/ Probleemide korral

Kasutatud materjalid

  1. http://archive.networknewz.com/networknewz-10-20030707AuthenticatingbyPublicKeyOpenSSH.html
  2. http://sial.org/howto/openssh/publickey-auth/

Autor

Miina Sikk