Osadmin eksami lisaküsimused

From ICO wiki


Sissejuhatus

Siin lehel on Operatsioonisüsteemide eksamil küsitavate lisaküsimuste mittetäielik loetelu. Viie saamiseks tuleks osata nendele küsimustele lennult vastata. Lisaks antakse juhiseid, mida rääkida erinevate punktide all.

Eksamil on teil ettevalmistav aeg 10min per küsimus. NB! Slaidide sirvimine ei asenda loengut! Slaididel on kirjas vaid pidepunktid ja nende teadmine tagab miinimumhinde. Eksami suulises osas ei küsita peast käske, vaid põhimõtteid.


Operatsioonisüsteem põhimõisted

 • Mis asi on vahemälu ja mismoodi see toimib?
 • Too vahemälude näiteid. Selgita kas RAM mälus võib olla vahemälu?
 • Mis on operatsioonisüsteemi kernel?
 • Mis on virtuaalmälu?
 • Mis on saaleala?
 • Millega tegeleb operatsioonisüsteemi tuum?
 • Miks on üldse operatsioonisüsteemi vaja?

Kasutajate haldamine

 • Mis on tavalised kasutajate haldamise toimingud?
 • Tihti kasutajaid ei kustutata vaid lukustatakse? Miks?
 • Mis on parooliräsi?
 • Mis võiks olla nõuded paroolile ja miks?
 • Mis vahe on autentimisel ja autoriseerimisel?
 • Mis on kasutaja ID(SID)?
 • Miks on kasutajad gruppides?
 • Mis on parooliräsi ja sool?

Failiõigused

 • Too näiteid erinevatest failisüsteemidest ja failiõigustest
 • Kas alati võiks kasutada õigustega failisüsteemi, näiteks NTFS Windows süsteemi puhul või on ka exfat, fat12, fat32, vfat ja teistel oma koht? Too näiteid.
 • Too näiteid operatsioonisüsteemi failiõiguste piirangutest erinevate süsteemide puhul.
 • Mida failiõigustega tagada ei saa? (mõned turvameetmed on kasutusel lisaks failiõigustele, miks?)
 • Millal kontrollitakse failiõiguseid?

Failisüsteemi hierarhia (Linux näitel)

 • Milleks seda (Failisüsteemi hierarhiat) vaja on?
 • Miks peaks sellest hoolima ja asju õigetesse kohtadesse paigaldama?
 • Kus kaustas paikneb juurkasutaja kodukaust ja kus tavakasutajate oma?
 • Mis on täispikk tee ja suhteline tee?

Ketaste kasutamine, kettad ja partitsioonid (kettajaod)

 • Mis on MBR, GPT, primaarne kettajagu, laiendatud kettajagu, saaleala, saalefail?
 • Mis piirangud on BIOS tüüpi arvutitel (MBR piirangud?)
 • Miks võeti kasutusele laiendatud kettajaod ja loogilised kettajaod?
 • Kas laiendatud kettajaole saab failisüsteemi teha?
 • Mis asi on failisüsteem, too näiteid failisüsteemidest.
 • Mis on sünkroonne ja asünkroonne kirjutamine?
 • Mis asi on ketta vahemälu?
 • Mis asi on ketta puhver? Kas vahemälu ja puhver on samad asjad?

Kasutajakeskkonna seaded

 • Mis on aliased?
 • Mis on keskkonnamuutujad? Too näiteid?
 • Mida hoitakse keskkonnamuutujas PATH?

Protsessid

 • Mis vahe on KILL ja TERM signaalil?
 • Miks ei ole mõistlik mõnda teenust, näiteks andmebaasiteenus sulgeda KILL signaali abil?
 • Mis juhtub protsessiga, mis saab signaali, mida ta ei töötle (signaali handler programmi pole)?

Infrastruktuur

 • Siin punktis antakse teile ülesanne, mille lahendate. Näiteülesanne: Teil on vaja luua väikese IT arendusfirma (mobiiliarendus) IT infrastruktuur. Mis teenused ja miks te paigaldate ja mis järjekorras?

(Kasutajad tahavad sisse logida, faile salvestada, vahest on vaja veebilehte jne...)

Varundamine ja taastamine

 • Mis vahet on varundamisel ja arhiveerimisel?
 • Mis vahe on incremental ja differential varundamisel?
 • Kui tihti tuleb varundada?
 • Mis asi on taasteplaan ja mida ta sisaldab?
 • Mis iseloomustab head taasteplaani?

Tarkvara haldus

 • Mis asi on teek (library)? Too näiteid erinevatest operatsioonisüsteemidest.
 • Mis asjad on tarkvarapakkide vahelised sõltuvused?
 • Mis asi on tarkvarapakk? Too näiteid?
 • Mis kujul tarkvara levitatakse?
 • Mõned tarkvarapakid panevad kõik sõltuvused/teegid paigaldusega kaasa ja teised kasutavad ühiseid, jagatud teeke ja seavad sõltuvusi. Mis on mõlema lähenemisviisi eelised ja puudused?

Võrguühendus

 • Mida tuleb hostis IP seadetest konfigureerida, et host saaks IP tasemel kohtvõrgus suhelda?
 • Mida tuleb konfigureerida, et host saaks suhelda välisvõrguga?
 • Mis asi on ssh ja mis toimub uue hostiga esimesel ühendumisel?

Süsteemi jälgimine

 • Monitoorimine
 • Aktiivne
 • Passiivne
 • SLA
 • OLA
 • Millal on teenus maas?
 • Mis asi on kriitiline funktsionaalsus?

Turvalisus

 • Mis vahe on autentimisel ja autoriseerimisel?
 • Tooge näiteid erinevatest sotsiaalsetest, tarkvaralistest ja füüsilistest rünnetest.
 • Milline on turvaline parool?

Referaadi teema

 • Kui eksamil tuleb pilet: Referaadi teema, siis räägite oma referaadis kajastatud teemast. Seega olge kindel, et saate 100% aru, mida te oma referaati kirjutasite!