PS1

From EIK wiki

V1.21

Tutvustuseks

Enamik neist, kes kordki linuxi operatsioonisüsteemiga kokku puutunud on näinud või kasutanud prompt'i. Prompt on lihtsalt öelduna kohaks, mille taha annab kasutaja käske. Prompt'il võib olla mitmeid eri kujusid, üks lihtsamaid prompt'e:

Prompt1.png

Vaikimisi kuvavad enamik Linux'i peresse kuuluvaid operatsioonisüsteeme masina domeeninime ehk masinat identifitseerivat nime ja jooksvat töökataloogi. Prompt'i kuju määrab keskkonnamuutuja PS1. Prompt'i saab lihtsate vahenditega panna kuvama erinevat informatsiooni nagu kellaaega ning lisada värve. Järgnev juhend on mõeldud igaühele, kes soovib oma elu veidi lihtsamaks teha või miks mitte ka veidi edev olla ning muuta oma vaikimisi prompt vastavalt oma kasutamisharjumustele ning -eelistustele.


Sõnaselgitusi

Mõned sõnaselgitused erinevate tekstis sisalduvate mõistete kohta:

prompt- koht, mille taha sisestab kasutaja oma käske

masina domeeninimi- masinat identifitseeriv tähtede ja/või numbrite kombinatsioon

shell- tõlkes koorik, käsurea liides

bash- üks shell'e

PS1- keskkonnamuutuja, mis määrab prompt'i kuju


Kasutamine

Jooksvate prompt'i seadete kuvamine:

$ echo $PS1

Vaikimisi on väljundiks:

\u@\h:\w\$

kus \u märgib kasutajanime, \h märgib domeeninime, \w märgib jooksvat töökataloogi.


Bash lubab prompt'i muuta sisestades kaldkriipsuga sümboleid, mis lahti selgitatuna märgivad järgnevat:

\a : prompt annab helisignaali

\d : kuupäeva kuvamine formaadis nädalapäev-kuu-kuupäev

\D{formaat} : formaat edastatakse käsule strftime ja tulemus sisestatakse prompt'i, formaadi tühjaks jätmine märgib, et tulemus kuvatakse lokaalses aja esituses

\e : ASCII kooditabeli katkestussümboli sisestamine

\h : domeeninime kuvamine esimese '.'-ni

\H : domeeninime kuvamine

\j : shellis hetkel jooksvate tööde nimekirja kuvamine

\l : shell'i terminalseadme nime kuvamine

\n : uue rea sisestamine

\r : kursori rea algusesse viimine

\s : shell'i nime kuvamine

\t : hetkeaja 24-tunni tund-minut-sekund formaadis kuvamine

\T : hetkeaja 12-tunni tund-minut-sekund formaadis kuvamine

\@ : hetkeaja 12-tunni AM/PM formaadis kuvamine

\A : hetkeaja 24-tunni tund-minut formaadis kuvamine

\u : kasutajanimi kuvamine

\v : bash'i versiooni kuvamine

\V : bash'i versiooni täpsem kuvamine

\w : jooksva töökataloogi kuvamine

\W : jooksva töökataloogi kuvamine

\! : antud käsku ajaloos märkiva jäjekorranumbri kuvamine

\# : antud käsu käsunumbri kuvamine

\$ : juhul kui UID (User IDentification) on 0 kuvatakse #, muul juhul $

\nnn : kuvab sümboli, mis vastab kaheksandik numbrile nnn

\\ : kaldkriipsu kuvamine

\[ : alustab mitte-kuvatavate sümbolite vahemikku

\[ : lõpetab mitte-kuvatavate sümbolite vahemiku


Näiteks muudame prompt'i nii, et see kuvab kuupäeva ja kellaja, hostinime ning jooksva kataloogi:

PS1="[\d \t \u@\h:\w ] $ "

Nüüd näeb prompt välja järgnev:

[Sun May 01 14:42:50 student@server2:~ ] $


Värvide lisamine

Värvi lisamine prompt'ile toimub järgneva käsuga:

'\e[x;ym $PS1 \e[m'

kus \e[ alustab värvi muutmise käsuga, x;y märgivad kasutatavat värvipaari, $PS1 on kasutatava shell'i prompt ja \e[m lõpetab värvi muutmise käsu.


Prompt'i värvi punaseks muutmiseks tuleb sisestada järgnev käsk:

export PS1="\e[0;31m[\u@\h \W]$ \e[mv"

Tulemuseks on:

Punaneprompt.png


Värvide tabel

0;30 : must

0;34 : sinine

0;32 : roheline

0;36 : helesinine

0;31 : punane

0;35 : lilla

0;33 : pruun

0 asendamisel 1-ga saadakse antud värvi heledam varjant


Tput käsklus

Värvide lisamisel võib kasutada ka tput käsku.

Järgnev muudab prompt'i punaseks:

export PS1="\[$(tput setaf 1)\]\]\u@\h:\w $ \[$(tput sgr0)\]"


Tput'i käske:

tput bold : paksus kirjas kuvamine

tput rev : kuvab värvid ümberpööratult, taustavärv ja märkide värv on vahetuses

tput sgr0 : taastab algseisud

tput setaf {CODE} : märkide värvi seadmine

tput setab {CODE} : taustavärvi seadmine


Tput'i värvide tabel:

0 : must

1 : punane

2 : roheline

3 : kollane

4 : sinine

5 : violetne

6 : helesinine

7 : valge


Muudatuste salvestamine

Uued shell'i seaded on ajutised, see tähendab, et väljalogimisel seaded kaovad. Selle vältimiseks piisab seadete lisamisest.bashrc või .bash_profile faili.

Avame .bashrc faili:

sudo nano .bashrc

Lisame lõppu:

export PS1='\[\e[1;32m\][\u@\h \W]\$\[\e[0m\] '

Prompt on nüüd uuel sisselogimisel rohelist värvi.


Võimalik on ka keerukamate konstruktsioonide lisamine:

#If id command returns zero, you’ve root access.
if [ $(id -u) -eq 0 ];
then # you are root, set red colour prompt
  PS1="\\[$(tput setaf 1)\\]\\u@\\h:\\w #\\[$(tput sgr0)\\]"
else # normal
  PS1="[\\u@\\h:\\w] $"
fi

Kasutaja prompt muutub juurkasutaja õigustesse logimisel punaseks.


Kokkuvõtteks

Artiklis sai tutvutud erinevate keskkonnamuutuja PS1 modifitseerimise võimalustega, millega saab muuta prompt'is kuvatavat informatsiooni ning ka prompt'i enda värvi. Kindlasti pole see artikkel Linuxi kasutamise seisukohalt hädavajalik, sest sisestatavad käsud ei olene prompt'i kujust või värvist. Samas on prompt'i modifitseerimisega võimalik parandada kasutajamugavust ning muuta oma ekraanipilti isikupärasemaks.


Lisaks lugemist

Bashish võimaldab teemade lisamist tekstiterminalidele

Aterm võimaldab visuaalsete effektide lisamist


Kasutatud kirjandus

How to: Change / Setup bash custom prompt (PS1)

BASH Shell change the color of my shell prompt under Linux or UNIX

Changing bash prompt

Bashi kasutamine


Koostas Juhan Liiva A21