Paste

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor

Nimi: Sten Nukki

Rühm: A21

Esitamise aeg: 06.12.2015

Sissejuhatus

Käsklus paste aitab kuvada mitme faili vastavad read vastakuti. paste on Unixi käsurea utiliit, mida kasutatakse horisontaalsete failide andmete liitmiseks. Failidest võetakse andmed üksteise järel ridamisi ja tuuakse kõik esile samas asetuses kui nad algselt olid. Tulemuseks kuvatakse kõik andmed üksteise kõrval, mida eraldab tühik. Töö põhimõte sarnaneb cat käsule, kuid vertikaalselt. Kasulik logi failide moodustamiseks, kuna antud käsklus võimaldab ühendada ühe või mitme reaga faile. Juhul kui käskluse järel puudub fail või faili asemel on "-", siis paste hakkab lugema sisendi sisu. Antud utiili saavad kasutada kõik kasutajaõigused. [1]

Kasutamine

Lihtsam paste süntaks:

paste [options] [file1 ..]

Sisukam paste süntaks:

paste [-s] [-d delim-list] [--serial] [--delimiters=delim-list] [--help] [--version] [file...]

[2]

Valikud

paste käsul on ainult 2 võtit töö hõlbustamiseks ning 2 lisavõtit:

 • -d, --delimiters=LIST - Kasutab tühikute asemel tähemärke "LIST"-ist
 • -s, --serial - Kleebib teatud failist tükk haaval vertikaalselt tulemust
 • --help - Väljastab info käsu kohta
 • --version - Väljastab info versiooni kohta

[3]

Näited

Ühe failiga näited

Näidisfail file1.txt

cat file1.txt
Üks
Kaks
Kolm
Neli
Viis

1. Lihtsalt paste käsklus on sama, mis cat käsklus

paste file1
Üks
Kaks
Kolm
Neli
Viis

2. Kõik read vertikaalselt "-s" võtme abil

paste -s file1
Üks Kaks Kolm Neli Viis 

3. Kõik read vertikaalselt koma eraldajaga

paste -d -s file1
Üks,Kaks,Kolm,Neli,Viis

4. Faili ühendamine andmete kleepimisega kahte veergu

paste - - < file1
Üks  Kaks
Kolm Neli
Viis

5. Faili ühendamine andmete kleepimisega kahte veergu kooloni eraldajaga

paste -d':' - - < file1
Üks:Kaks
Kolm:Neli
Viis:

6. Faili ühendamine andmete keepimisega kolme veergu

paste - - - < file1
Üks  Kaks  Kolm
Neli Viis 

7. Faili ühendamine andmete kleepimisega kolme veergu kahe erineva eraldajaga

paste -d ':,' - - - < file1
Üks:Kaks,Kolm
Neli:Viis,

[4]

Mitme failiga näited

Näidisfail file1 ja file2

paste file2
One
Two
Three
Four
Five

1. Kahe faili andmete kleepimine

paste file1 file2
Üks  One
Kaks Two
Kolm Three
Neli Four
Viis Five

2. Kahe faili andmete kleepimine koma eraldajaga

paste -d, file1 file2
Üks,One
Kaks,Two
Kolm,Three
Neli,Four
Viis,Five

3. Kahte faili panne ühele reale üle ühe

paste -d'\n' file1 file2
Üks
One
Kaks
Two
Kolm
Three
Neli
Four
Viis
Five

[4]

Kokkuvõte

paste on üsnagi asjalik käsklus, mis võib alati abiks tulla teatud situatsioonides. Nagu eelnevalt sai mainitud, siis antud käsklusega on võimalik teha logi failid mugavamalt loetavamaks ja paremini nähtavamaks. Nagu näha, siis tolle käsklusega saavad kõik kasutajad igati erinevaid tabeleid luua erinevate failidega, nii kuidas fantaasiat jagub.

Kasutatud allikad