Preseed

From ICO wiki


Sissejuhatus

Preseed annab võimaluse panna kirja vastused küsimustele,mida küsitakse programmi paigaldamise käigus, vabastades installeerimise käigus ükshaaval küsimustele vastamisest. See teeb võimalikuks täielikult automatiseerida enamused installeerimised ja pakub mõndasid funktsioone, mis tavalise installerimis protsessi korral võimalikud ei ole. Paljud Debiani-põhised operatsioonisüsteemid toetavad preseed’i. Preeseed'i on kasulik kohandatud installerite tegemiseks(n. kui on vaja paigaldada samade settingutega Ubuntu mitmesse arvutisse). Preseed automatiseerib operatsioonisüsteemi installeerimise aga ei tee tingimata detailset konfiguratsiooni või paigaldust nagu teeb täisautomaatne paigaldus(Fully Automated Installation ). Preseed'i kasutusmeetoteid on kaks faili- ja võrgumeetod.Oluline erinevus nende kahe vahel on erinev eelkonfiguratsiooni faili asukoht.Veel üks erinevus on ,et faili preseed'i korral võetakse eelkonfiguratsiooni fail kasutusele peale CD või CD image faili laadimist ja võrgu preseedi korral siis,kui võrk on seadistatud tööle. Vaatame kuidas kasutada faili preseed meetodit.

Preseed faili kirjutamine

Preseed failis on iga real neli välja:

1. Käsku töötleva programmi nimeväli(n. d-i on Debian Installer)

2. Muutuja nimi,mille väärtust muudetakse

3. Muutuja tüüp

4. Muutuja väärtus


Preseed faili sisu näide:

# Always install the server kernel.
d-i   base-installer/kernel/override-image  string linux-server
# Don't install usplash.
d-i   base-installer/kernel/linux/extra-packages-2.6 string
# Desktop system not installed; don't waste time and disk space copying it.
d-i   archive-copier/desktop-task   string ubuntu-standard
d-i   archive-copier/ship-task    string

Preseed faili loomine

Üks võimalus preseed faili luua,on näidis faili muutes.

Preseed faili näidiseid leiab Ubuntu installeerimis juhenditest(7.04, 8.04, 8.10, 9.04)

Kui näidis preseed failist ei ole abi võib luua preseed faili varem paigalduse käigus tehtud valikute põhjal, kasutades käsklust: debconf-get-selections . Tulemus suunatakse teksti faili, kus kohast on võimalik kopeerida vajalik preeseed faili sisu enda preseed faili.

debconf-get-selections kasutamine:

sudo apt-get install debconf-utils  # Kuulub debconf-utils paki,mis tuleks eelnevalt paigaldada.
debconf-get-selections --installer > somefile.txt
debconf-get-selections >> somefile.txt

Preseed kasutamine

Loome preseed faili nimega "Mypreseed".Paneme loodud faili Preseed folderisse "MyUbuntu" kausta. Ütleme d-i'le(Debian Installer) kus kohast "Mypreseed" faili leida,selleks muudame bootimis faili,mille asukoht on isolinux/isolinux.cfg või isolinux/text.cfg. Teen text.cfg faili sees "Label install" reast koopia,kohe selle alla ja asun seda koopiat muutma.

LABEL install
 menu label ^Install Ubuntu
 kernel /install/vmlinuz
 append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed 
 initrd=/install/initrd.gz ramdisk_size=16384 
 root=/dev/ram rw quiet --
default Myinstall #Myinstalli nupp "My Custom Install Config" selekteeritakse kohe menüü avamisel
LABEL Myinstall
 menu label ^My Custom Install Config #Nupu nimi,mis paistab menüüs
 kernel /install/vmlinuz
 append file=/cdrom/preseed/Mypreseed #Minu preseedi asukoht
 debian-installer/locale=et_EE #Seadistab installiprotsessi keele ja asukohamaa Eesti
 console-setup/layoutcode=et #Seadistab eestikeelse klaviatuuri
 localechooser/translation/warn-light=true 
 localechooser/translation/warn-severe=true #Kui installiprotsess ei ole lõpuni 
 tõlgitud kuvatakse hoiatus,et tõlkimata osad näidatakse inglise keeles.Et seda hoiatust vältida lisan selle rea'
 initrd=/install/initrd.gz ramdisk_size=16384 #käsib installeril kasutada 16MB ram'i
 root=/dev/ram rw quiet --

Teen bootiva installika "MyUbuntu" kaustast,kus asuvad kõik Ubuntu CD-lt kopeeritud failid ja minu poolt muudetud text.cfg fail ning preseed fail. Äsja loodud installikat bootides ilmub ekraanile menüü, kus on minu tehtud nupp "My Custom Install Config",mis viitab minu loodud preseed failile. Sellele vajutades paigaldatakse Ubuntu, preseed faili kirjutatud valikute järgi, installeerimis küsimusi esitamata.

Menüü.jpg

Lingid

http://wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed

http://wapedia.mobi/en/Preseed

http://d-i.alioth.debian.org/manual/en.i386/apb.html

http://www.debian-administration.org/articles/394

http://striimer.ee/UnattendedUbuntu/MainPage/index.html

https://help.ubuntu.com/community/InstallCDCustomization

Autor:

Sander Tuulik