Pressiteade Vaba Tarkvara Teadmuskeskuse asutamisest

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

04.11.2021 toimunud IT-didaktikakeskuse tehnoloogilise jätkusuutlikkuse seminari tulemusena tekkis idee vaba tarkvaraga seotud kogukonna loomiseks ülikoolis. Kuna juba varasemast on küpsenud ka vastava teadmuskeskuse loomise idee, siis sai ka kogukonnale nimeks Vaba Tarkvara Teadmuskeskus (VTT). VTT on loodud IT Didaktikakeskuse egiidi all, kuna suur roll on ka IT õpetamise toetamisel TalTechi IT-teaduskonnas.

Seminaril tõdeti ühiselt, et UNIXi-laadsete operatsioonisüsteemide, eriti GNU/Linuxi (edaspidi: Linux) taustaga üliõpilased saavad erinevates IT-õppeainetes oluliselt paremini hakkama kui vaid MS Windowsi või macOSi teadmistega. Ka on IT Kolledži lõpetanuid hinnatud just ennekõike erinevate operatsioonisüsteemide, sh Linuxi hea tundmise poolest, mis annab laiema silmaringi ja parema probleemidega toimetulekuoskuse.

Seega kui soovida paremat konkurentsivõimet tööturul, rohkem tehnoloogilisi võimalusi tarkvaras ning oluliselt paremat kaitset küberohtude vastu, siis on vaba tarkvara loogiline valik. Teadmuskeskus on kogukondlik projekt - siit ka üleskutse kõigile, kes vähegi huvi tunneb, on oodatud kogukonnaga liituma. Siseveebis on leht küll olemas, ent eelistame avatust, mistõttu ka keskne teabevahetus toimub käesoleva kategooria kaudu. Kogukonnaga liitumiseks ning lisaressursside nägemiseks palume võtta ühendust kogukonna juhiga.

Tallinna Tehnikaülikoolis on vaba tarkvara ikka kasutatud: arvutiklassid on tihti kaksikkäivitusega (nt IT Kolledžis: MS Windows ja Ubuntu Linux). Ka on nii IT-osakonnas kui õppejõudude hulgas spetsialiste, kes Linuxiga jm vabatarkvaraga hästi toime tulevad. Seega on eeldused vabatarkvara tõhusamaks rakendamiseks ülikoolis juba olemas. Ka erinevad IT-õppeained kasutavad ja õpetavad Linuxit jm vabatarkvara. IT Kolledži wikis on ka vastav artikkel, kust võib leida personali hulgas Linuxit aktiivselt kasutavate kolleegide nimesid. Ehk siis igapäevane tegevus Linuxis on täiesti võimalik ka töölauaarvutis.

Teadmuskeskuse esmasteks ülesanneteks on teavitus- ja rakendustegevus. Seda on kavas teha erinevate tehnoloogiliste vabaduste päevade tähistamise kaudu, mida Digital Freedom Foundation (DFF) ülemaailmselt korraldab, ehk kõige rohkem kõnetab Vaba Tarkvara Päev, mida on IT Kolledžis ka tähistatud (2011, 2014). Vaba tarkvara on oluline ka riigikaitses ja küberturvalisuses. Edaspidised tegevused on teadustegevus (sh eri kõrghariduse astmetel lõputööde juhendamine), õppematerjalide loomine, kasutajatoe pakkumine, tarkvaraarenduse korraldamine. Siin on ülikoolil reaalne võimalus olla teerajajaks ühiskonnas ja saada partneriks ka Eesti riigile. Eesmärk on saada kogu Eestit katvaks tugivõrgustikuks, keskusega igas maakonnas.

Lisateave:
Edmund Laugasson
tel +37258659428
edmund.laugasson@taltech.ee