Proovitud abielu

From ICO wiki

Kodutöö aines "Võrgurakendused II: hajussüsteemide ehitamine"

Meeskond "Proovitud abielu"

 • Berit Põldoja
 • Elina Kuldkepp

Veebiteenus HP

HP Kirjeldus

Projekti eesmärgiks on luua toimiv rakendus, mis kuvaks ratsaspordivõistluseid. Kasutajad saavad jälgida võistluste tulemuste seisu - kes sõidab, kuidas tal läheb ning hiljem mitmendaks ta jäi. Rakenduses on võimalik kellaajaliselt näha, millal keegi starti läheb.

Tööjaotus

 • Berit - all by myself. ( Proovisime seda abielu ja ei tulnud välja )

Üldine spetsifikatsioon

 • Võistluste stardijärjekordade ja tulemuste kuvamine
 • Kasutaja loomine
 • Kasutaja saab jälgida temal ära märgitud (“favorite”) ratsutaja või hobuse võistlustulemusi
 • Käimasoleva võistluse kuvamine, timer
 • Müügihobuste eraldi märgistamine

Must have

 • Admin vaade - andmesisestus
 • Kasutaja loomine
 • Võistluste stardijärjekordade ja tulemuste kuvamine
 • Kasutajal “favourite’’ listi ratsanike ja hobuste lisamine
 • Kasutajal “favourite’’ listist ratsanike ja hobuste kustutamine

XML/XSD/XSLT

XML

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bookstores>
 <Bookstore id="1" country="Spain">
  <Name>Señorita</Name>
  <Book category="Crime" quantity="50" language="english" pages="250">
   <Title><![CDATA[The Case of the Counterfeit Eye]]></Title>
   <Description><![CDATA[After wealthy businessman Hartley Bassetts apparent suicide, Perry Mason discovers too many suspects who may have wanted him dead to believe the obvious evidence of a suicide note and three guns near the body.]]></Description>
   <Author gender="Male">
    <FirstName>Erle Stanley</FirstName>
    <LastName>Gardner</LastName>
    <BirthYear>1889</BirthYear>
    <Country>USA</Country>
   </Author>
   <ReleaseDate>
    <Day>20</Day>
    <Month>March</Month>
    <Year>1928</Year>
   </ReleaseDate>
   <Price>30.50</Price>
   <Location>Madrid</Location>
  </Book>
  <Book category="Drama" quantity="20" language="english" pages="150">
   <Title><![CDATA[Beating hearts.]]></Title>
   <Description><![CDATA[Beating Hearts maintains that sentence or ability to have subjective experiences.]]></Description>
   <Author gender="Female">
    <FirstName>Hannah</FirstName>
    <LastName>Cole</LastName>
    <BirthYear>1985</BirthYear>
    <Country>USA</Country>
   </Author>
   <ReleaseDate>
    <Day>14</Day>
    <Month>May</Month>
    <Year>2005</Year>
   </ReleaseDate>
   <Price>20</Price>
   <Location>Sevilla</Location>
  </Book>
 </Bookstore>
 <Bookstore id="2" country="France">
  <Name>Mademoiselle</Name>
  <Book category="Romance" quantity="43" language="english" pages="400">
   <Title><![CDATA[The Case of the Counterfeit Eye]]></Title>
   <Description><![CDATA[After wealthy businessman Hartley Bassetts apparent suicide, Perry Mason discovers too many suspects who may have wanted him dead to believe the obvious evidence of a suicide note and three guns near the body.]]></Description>
   <Author gender="Woman">
    <FirstName>Charlotte</FirstName>
    <LastName> Brontë</LastName>
    <BirthYear>1816</BirthYear>
    <Country>England</Country>
   </Author>
   <ReleaseDate>
    <Day>16</Day>
    <Month>October</Month>
    <Year>1847</Year>
   </ReleaseDate>
   <Price>20.99</Price>
   <Location>Paris</Location>
  </Book>
  <Book category="Crime" quantity="50" language="english" pages="250">
   <Title><![CDATA[The Case of the Counterfeit Eye]]></Title>
   <Description><![CDATA[When a murdered man is found in the home of shady insurance adjustor Walter Prescott, a simple divorce case turns into a courtroom puzzler, as Perry Mason follows the clues to catch a killer. Reissue.]]></Description>
   <Author gender="Male">
    <FirstName>Erle Stanley</FirstName>
    <LastName>Gardner</LastName>
    <BirthYear>1889</BirthYear>
    <Country>USA</Country>
   </Author>
   <ReleaseDate>
    <Day>21</Day>
    <Month>September</Month>
    <Year>1920</Year>
   </ReleaseDate>
   <Price>25</Price>
   <Location>Paris</Location>
  </Book>
  <Book category="Sci-fi" quantity="50" language="france" pages="450">
   <Title><![CDATA[Something suspicious]]></Title>
   <Description><![CDATA[Something happened]]></Description>
   <Author gender="Male">
    <FirstName>Erle Stanley</FirstName>
    <LastName>Gardner</LastName>
    <BirthYear>1889</BirthYear>
    <Country>USA</Country>
   </Author>
   <ReleaseDate>
    <Day>12</Day>
    <Month>August</Month>
    <Year>1905</Year>
   </ReleaseDate>
   <Price>27.99</Price>
   <Location>Nice</Location>
  </Book>
 </Bookstore>
 <Bookstore id="3" country="Great Britain">
  <Name>Fraŭlino</Name>
  <Book category="Comedy" quantity="25" language="english" pages="150">
   <Title><![CDATA[This was fun.]]></Title>
   <Description><![CDATA[So much fun stuff happens. Must read.]]></Description>
   <Author gender="Woman">
    <FirstName>Berit</FirstName>
    <LastName>Põldoja</LastName>
    <BirthYear>1996</BirthYear>
    <Country>Estonia</Country>
   </Author>
   <ReleaseDate>
    <Day>17</Day>
    <Month>May</Month>
    <Year>2019</Year>
   </ReleaseDate>
   <Price>35.99</Price>
   <Location>London</Location>
  </Book>
  <Book category="Drama" quantity="15" language="english" pages="450">
   <Title><![CDATA[Sad Woman.]]></Title>
   <Description><![CDATA[Woman is very sad.]]></Description>
   <Author gender="Woman">
    <FirstName>Elina</FirstName>
    <LastName>Kuldkepp</LastName>
    <BirthYear>1994</BirthYear>
    <Country>Estonia</Country>
   </Author>
   <ReleaseDate>
    <Day>30</Day>
    <Month>October</Month>
    <Year>2020</Year>
   </ReleaseDate>
   <Price>20</Price>
   <Location>Oxford</Location>
  </Book>
 </Bookstore>
</Bookstores>

XSD

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://tempuri.org/XMLSchema1.xsd" xmlns:mstns="http://tempuri.org/XMLSchema1.xsd" 
id="XMLSchema1" targetNamespace="http://tempuri.org/XMLSchema1.xsd" elementFormDefault="qualified">
 <xs:element name="Bookstores">
  <xs:complexType>
   <xs:element name="Bookstore" type="xs:string">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Name" type="xs:string" />
      <xs:element name="Book">
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="Title" type="xs:string" />
         <xs:element name="Description" type="xs:string" />
         <xs:element name="Author" type="xs:string">
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element name="FirstName" type="xs:string" />
            <xs:element name="LastName" type="xs:string" />
            <xs:element name="BirthYear" type="xs:string" />
            <xs:element name="Country" type="xs:string" />
           </xs:sequence>
           <xs:attribute name="gender" type="xs:string" use="required" />
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="ReleaseDate" type="xs:string">
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element name="Day" type="xs:datetime" />
            <xs:element name="Month" type="xs:datetime" />
            <xs:element name="Year" type="xs:datetime" />
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Price" type="xs:decimal" />
         <xs:element name="Location" type="xs:string" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="category" type="xs:string" use="required" />
        <xs:attribute name="quantity" type="xs:string" use="required" />
        <xs:attribute name="language" type="xs:string" use="required" />
        <xs:attribute name="pages" type="xs:int" use="required" />
       </xs:complexType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
     <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
     <xs:attribute name="country" type="xs:string" use="required" />
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

XSLT HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" version="1.0" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:output method="html" indent="yes" />
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title>Raamatupoed</title>
   </head>
   <body>
    <h1>Raamatupoed</h1>
   </body>
   <table border="1">
    <tr bgcolor="#9acd32">
     <th>Raamatupood ja raamatud</th>
     <th>Kirjeldus</th>
     <th>Info</th>
    </tr>
    <xsl:for-each select="Bookstores/Bookstore">
     <tr>
      <td bgcolor="#9acd32">
       <xsl:value-of select="Name" />
      </td>
      <xsl:for-each select="Book">
       <tr>
        <td>
         <xsl:value-of select="Title" />
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="Description" />
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="Author" />
        </td>
       </tr>
      </xsl:for-each>
     </tr>
    </xsl:for-each>
   </table>
   <table border="1">
    <tr bgcolor="#9acd32">
     <th>Sugu</th>
     <th>Eesnimi</th>
     <th>Perekonnanimi</th>
     <th>Riik</th>
     <th>Sünniaasta</th>
    </tr>
    <xsl:for-each select="Bookstores/Bookstore/Book/Author">
     <tr>
      <xsl:if test="@gender='Woman'">
       <xsl:if test="Country='Estonia'">
        <td>
         <xsl:value-of select="@gender" />
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="FirstName" />
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="LastName" />
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="Country" />
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="BirthYear" />
        </td>
       </xsl:if>
      </xsl:if>
     </tr>
    </xsl:for-each>
   </table>
  </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XSLT TXT

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" version="1.0" exclude-result-prefixes="msxsl">
 <xsl:output method="text" indent="yes" />
 <xsl:template match="/">
  <xsl:text>Raamatupoe raamatud</xsl:text>
  <xsl:for-each select="Bookstores/Bookstore/Book">
   <xsl:if test="@category='Crime'">
    <xsl:text />
    <xsl:value-of select="." />
   </xsl:if>
  </xsl:for-each>
  <xsl:text>---------------------------------</xsl:text>
  <xsl:for-each select="Bookstores/Bookstore">
   <xsl:if test="@country='Spain'">
    <xsl:text />
    <xsl:value-of select="." />
   </xsl:if>
  </xsl:for-each>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Output

XML output of given XML
XSLT XML output
XML output of given XML
XSLT XML output