Talk:Proovitud abielu

From ICO wiki

Retsensioon meeskond Mjrat poolt

XML skeemifail vastab nõuetele, kuid mõistlikum oleks need elemendid, kus andmed ei ole paigutatud CDATA-blokki, panna hoopis kirja atribuutidena, kuna sellest, et nad CDATA sisse kirjutatud ei ole, võib järeldada, et nende puhul mingisuguseid erilisi märke ($,",<,>,jne) ei kasutata. Vastasel juhul on parem kasutada CDATA-t, testandmetes raamatupoodide nimed on OK,kuid kui keegi sooviks enda raamatupoe nimeks panna "<txt>", siis tekiks juba viga. Andmete hoidmine atribuutides võimaldab hoida kokku andmemahu pealt. Atribuutide ja elementide nimed on OK.

BookStore-i juures jääb arusaamatuks, miks atribuudi Id juures on string andmetüüpi kasutatud, kui stringis hoitakse numbreid. Book-i atribuudid pages ja quantity võiksid samuti olla int andmetüübiga. Transformatsioonid on olemas andmete kuvamiseks HTML ja ka XML formaadis. Transformatsioonid sisaldavad natuke enamat kui ainult üks for-each klausel, for-each klausleid on mitu, ning kasutatakse ka teatud tingimuste kontrolli. XML-il on vähemalt 4 loogilist dimensiooni, ning atribuutideks pole ainult Id-d.

Xml valideerus kui võrreldi vastavust XSD-ga.

Retsenseeris Mjart - https://wiki.itcollege.ee/index.php/Mjart


Retsensioon meeskond Kirde sai poolt

XML

XML andmefail on hästi koostatud. Kasutatud on palju atribuute ja piisavalt elemente, et oleks võimalik koostada sisukas töö. Andmefail on põhjalik ja vastab ülesandes ette antud nõuetele sisaldades vähemalt nelja dimensiooni ja kolmel neist on olemas atribuudid. Lisaks sellele kasutatakse CDATA sektsioone pikemates tekstides, et vältida teksti XML-i pähe lugemist.

XSD

XSD andmefail tundub olevat hästi koostatud ja katab kogu XML andmefailis oleva sisu. Kohati võiks kasutada ka mõnda muud andmetüüpi peale stringi, näiteks koguse puhul int.


XSLT HTML

Väga sisukas transformatsioonifail, mis kuvab raamatute nimed, kirjeldused ja muu info tabelina. Lisaks sellele luuakse teine tabel tingimuslauseid kasutades ning selle jaoks erinevaid elemente ja atribuute valides. Sellest failist oleks saanud ka kaks eraldi failid teha, kuid text failis on tabelit üsna keeruline leiutada. Sisu on kahe faili jagu.

Tulem näeb hea välja.

XSLT TXT

Kogu andmefail käiakse üle ja kuvatakse kindla atribuudiga elemendid. Kogu õpitu on kaetud ka XSLT HTML transformatsioonifailis.


Kokkuvõte

Üldiselt on kõik kriteeriumid täidetud ning töö hästi läbi mõeldud.