Qlibrium

From ICO wiki


Meeskond

  • Karl Frank

Projekti ülevaade

Luua 2D mäng kasutades, Visual Studio 2015 ja UNITY

Kasutatav tehnoloogia

Kasutatav tehnoloogia: UNITY, Visual Studio 2015

Analüüs

Rakendus valmib Unity ja Visual Studio abil, kasutades C# keelt. Rakendus, ehk antud juhul 2D mäng, sisaldab mängitavat karakterit ning objekte 2D tasemel. Mängija eesmärgiks on mängu karakter viia läbi takistuste, et karakter jõuaks taseme lõpupunkti. Samuti sisaldab antud rakendus disainitud objekte, mis annavad antud mängule tema silmailu. Rakendus valmib suures osas ise loodud kujundusest. Mängu eesmärk on pakkuda lõppkasutajale ajaviiteks meelelahutust ning samuti anda võimalus end proovile panna, kui oskuspäraselt oleks võimalik mängu läbida. Tavakasutajal on võimalik antud rakendust isiklikult kasutada mängimiseks ning meelelahutuseks.

Problemaatilised osad
Kõige problemaatilisemaks võib kujuneda isiklikult disainitavad tekstuurid ja animatsioonid, mis võiksid ideaalses korras anda suurema silmailu. Disainimine võtab kauem aega, kuna tuleb hoolikalt kujundada vajalikud elemendid, mis paiknevad mängus. Arvan, et lõppmängija ei sooviks mängida mustal taustal ning valgete objektidega ehitsetud maailmas. Korrektsete karakteri liigutuste saavutamine. Karakteri liigutused on mängus alati olnud tähtsad, sest selle abil on võimalik määrata, kui palju peab teatud liigutusi (lõppmängija puhul siis klahvivajutused) sooritama, et tase oleks võimalik lõpetada. Kui karakter teeb ootamatult valede parameetritega liigutuse, võib lõpptarbija näha seda negatiivse olemasoluna mängus. Kuna projekt tuleb realiseerida lühikese ajaga, võib tekkida ajakaotus ning osa asju võib lõppproduktis olla puudu.

"Must Have" Funktsionaalsused
Esmane funktsionaalsus, mis on plaanis kindlalt teostada, on karakteri olemasolu ning selle liigutamise võimalus lõppkasutajal. Keskpärane disain, mis võimaldaks mängu sisust isegi natuke aru saada, et seda oleks huvitav mängida. Mängusisesed objektid, mida mängija peaks vältima ning objektid, mida mängija saaks kasutada oma eesmärgi täitmise nimel. Paus menüü, mis võimaldaks mängu panna ooterežiimile, senikauaks, kuni mängija soovib seda edasi mängida. Üldine menüü, kus mängijal on võimalik mängust väljuda ning mängu alustada. Mängimine toimub Single playerina see tähendab siis seda, et mäng on individuaalne ning ei toimu online keskkonnas. Vähemalt mõni objekt, millega kokkupuutudes midagi juhtuks, antud juhul siis takistused, mis resetiksid mängija algusesse või checkpoint, mis märgiks ära selle, et mängija on jõudnud antud taseme lõppu. Mängijal peaks olema võimalus iga hetk mängust väljuda suurema probleemita.

"Nice to have" Funktsionaalsused
Vastased mängus, kes võiksid idee poolest mängija karakterit rünnata. Eluriba, mis näitaks kui palju elusid on mängijal alles. Mängusisene muusika, mis annaks mängule rohkem endapärast iseloomu. Load/Save funktsionaalsus, mis võimaldaks mängijal pärast väljumist, tulevikus tagasi tulles samast kohast edasi jätkada, ilma, et peaks alustama nullist. Menüüs olevad optionid, mis võimaldaksid valida resolutsiooni, milles mängida. Mängu taseme lõpus aeg, mis kulus taseme sooritamiseks, mis võiks anda huvi speedrunnimisele.

Arendusprotsess

  • 22.10.2015 - Idee moodustamine ja teema läbimõtlemine.
  • 25.10.2015 - Tehnoloogiate valik ja wiki lehe loomine.