RPM Package Manager

From EIK wiki

RPM Package Manager

Originaal autor:

Red Hat

Stabiilne versioon:

4.9.0

Kuupäev:

02.03.2011

Operatsioonisüsteem:

GNU/Linux

Tüüp:

Paketihaldussüsteem

Litsents:

GNU GPL

Veebileht:

rpm.org/

rpm5.org/

Sissejuhatus

RPM (rekursiivne akroonüüm RPM Package Manager; varem nimega Red Hat Package Manager) määrab kahte üksust: tarkvarapakettide vorming ja programm, mis on loodud selle paketi kontrollimise jaoks. RPM määrab kahte asja: paketi tarkvara vormingut ja tarkvara, mis on tehtud selle paketi juhtimiseks. Programmi abil võib installeerida, kustutada ja uuendada tarkvara.
RPM - see on paketide põhine vorming Linux Standards Base-s. RPM kasutab litsentsina GPLv2.
Failide hoidmiseks RPM vormingus kasutatakse arhiivset konteinerit cpio, kasutades utiliiti gzip. Hilisemates versioonides võib kasutada arhiveerimiseks ka stari ja kokkupakkimiseks bzip2, LZMA või XZ. Alustades versioonist RPM 5.0 on võimalik arhiveerimismeetodi XAR kasutamine.

Eesmärk

 • Artikli eesmärgiks on tutvustada RPM Package Manageri
 • Ülevaade, mida võib teha selle programmi abil
 • Vaadata üle tihti kasutatavad käsud

Sisukord

Artiklis on olemas teoreetiline ja praktiline osa.
Teoreetilises osas uuritakse, mis on RPM ja mille jaoks teda on vaja.
Praktilises osas vaatame, kuidas seda programmi saab kasutada.

Kasutus

Selles artiklis on kirjutatud käsud, mida kõige tihidamini kasutatakse.
Lisaks on olemas spikker.

Nõuded

 • GNU/Linuxi teadmine
 • GNU/Linuxi käsurea teadmine
 • Inglise keele arusaamine ja mõistmine

Struktuur

RPM sisaldab .spec faili, mis annab informatsiooni paketist, tema sõltuvutest (millised paketid oli installeeritud, et see pakett võiks töötada). Fail .spec sisaldab failipaketide manifesti, infot sellest, kuhu need failid peavad olema süsteemis paigaldatud ja millised on nende põhilised õigused. RPM sisaldab veel eelpaigaldatud scripti, mis on kirjutatud paketi töötleja poolt. Lisaks sisaldab RPM kompileeritud binaarset faili ja paigaldatud skripti.

.spec eelpaigaldatud skript binaarne fail binaarne fail ... binaarne fail paigaldatud skript

Andmebaas

RPM andmebaas asub /var/lib/rpm kataloogis. See koosneb ühest andmebaasist (Packages), milles hoiatakse kogu informatsiooni paketidest. Sisaldab ka palju väikeseid andmebaase (__db.001, __db.002 jne), mis indekseerivad ja sisaldavad teateid sellest, millised failid muutusid ja loodud paketide installerimise ja kustutamise protsessis.
Kui andmebaas läheb katki (see võib juhtuda, kui installerimise või kustutamise protsess oli «tapetud» või ketas on täis), siis saab seda taastada käsu abil:

rpm --rebuilddb

Andmebaasi initsialiseerimine:

rpm --initdb

RPMi installerimise protsessi käigus süsteem kontrollib sõltuvusi. Kui sõltuvused puuduvad, siis installerimise protsess lõpetab. Välja arvatud need juhtumid, kui kasutatakse spetsiaalseid suvandeid, mis sunnivad teostada installerimist.

Kui installerimine on tehtud ilma probleemita, käivitatakse eelpaigaldatud skripti. Tavaliselt see loob kasutajaid ja katalooge. Kuid ta võib genereerida dünaamilise konfiguratsiooni erinevaid tüüpe.

Kui eelpaigaldatud skript on täidetud edukalt, binaarsed failid kopeeritakse süsteemi vastavalt paketi manifestiga. Kui kõik failid on juba kopeeritud ja õigused on nendele tehtud, siis käivitatakse paigaldatud skript.

Kui protsess lõpeb, informatsioon paketist lisatakse RPM andmebaasi ja installeerimine lõpeb.

RPM pakettide installeerimise protsessis toimub failide kopeerimine süsteemi ja skriptide käivitamine. Root käivitab RPMi, kõik need tegevused on kättesaadavad ainult root kasutaja jaoks. Sellepärast enne paketi installerimist süstemi, on vaja teada selle paketi päritolu.

Mis on sees

Paar sõna sellest, mis toimub paigaldamise või kustutamise protsessi jooksul. RPM automatiseerib rutiinseid operatsioone. Paketide paigaldamise või kustutamise tegevusi saab skriptida. Standaartne operatsioonide järjekord, mida tehakse rpm paketi paigaldamise jooksul on:

 • Kontrollitatakse sõltuvusi
 • Kontrollitatakse võimalike konflikte (kõige tihedam konfliktide põhjus - süsteemis paigaldatud ühenimeline pakett on paigaldatud enne uuemat versiooni)
 • Töödeldakse konfiguratsiooni faili
 • Kooperitakse binaarfailid vajalikku kataloogi
 • Pärast installerimist käivitatakse skriptid
 • Uuendatakse pakettide andmebaas

Paketide nimetused

Igal RPM paketil on nimetus, mis koosneb mitmest osast:

 • Programmi nimetus
 • Programmi versioon
 • Redaktsiooni number (arv kui palju kordi programm oli uuendatud). Tihti kasutatakse distributsiooni määramise jaoks, mille ajaoks on tehtud pakett
 • Arhitektuur, millele on tehtud pakett (i386, ppc jne)

Paketil on tavaliselt niisugune nimetuse vorming:

<nimetus>-<versioon>-<redaktsioon>.<arhitektuur>.rpm

Näiteks:

nano-2.2.6-1.i386.rpm

RPMi eripärad, eelised ja puudused

RPMi eelised

 • Kustutamise kergus ja programmide uuendamine
 • Populaarsus: väga palju programme on kokku kogutud RPMi, see tähendab, et ei ole vajadust teha programmi lähtekoodis muudatusi
 • "Pole interaktiivne" installerimine: kergesti automatiseeritud installerimise/uuendamise/kustutamise protsess
 • Paketide tervikluse kontroll kontrollsummade abil ja GPG-allkirjadega
 • DeltaRPM - see on apache'i analoog, millega võib uuendada installitud tarkvara minimaalse pingitusega
 • Spec-failide relatiivne kompaktsus makrode kasutamise abil

RPM eripärad

Uuendamine

RPMi abil saate uuendada oma süsteemi individuaalseid komponente ja installimata üle kogu süsteem. RPM tagab intellektuaalse, täis automaatse uuendamise viisi süsteemi ja paketide installeerimiseks. RPM jälgib eraldi konfiguratsioonifaile ja dokumentatsiooni pakette ja annab installerimise/uuendamise võimaluse iga paketi osale eraldi.

Tugev päringute vahend

RPM on loodud tugeva päringute töötluse jaoks. Te võite otsida pakette andmebaasist või mõnest failist. Te võite lihtsasti leida, millisele paketile, milline fail kuulub, ja kust see paket oli võetud. Te võite teha andmebaasi järelepärimise või .rpm faili järelpärimise, sest tema pealkiri sisaldab kõike vajaliku informatsiooni tema sisust.

Süsteemide kontroll

RPM annab võimalusi süsteemi terviklikkuse ja erifailide kontrollimise jaoks. Kui teil tekkis kahtlus, mis on seotud iga paketiga (näiteks te kahtlete, kas te ei kustutanud vajaliku faili) - te võite kontrollida paketi terviklust. RPMis saab teha sõltuvuste kontrolli, failide kontrollsummasid, juurdepääsu õigusi, suurust jne kõikide installitud süsteemis paketide jaoks.

RPMi paketi allikad (.src.rpm) sisaldavad programmi algkoodi, kõik paigad pluss täisinstruktsioon paketi koostamise kohta. Uue tarkvara versiooni ilmumisel, piisab algkoodi vahetamisest. RPM paketi uuendamiseks on võimalik parandada koostamise instruktsioone ja viidates RPMile uuendada antud pakett.

Põhilised puudused

 • Distributsioonide vahelised makropaketid võivad olla üsna erinevad.
 • Erinevate versioonide killustatus ja ühitamatus. Näiteks, on olemas erinevad RPM 4 (rpm.org), RPM5 (rpm5.org) väljatöötamis/arendamisprojektid, ning samas eksisteerib palju RPM pakke distributsioonides. Selline mitmekesisus võib põhjustada:
  • Distributsioonide vaheliste spec-failide ühitamatust (tihti ALT Linux spec-faile ei ole võimalik kokku panna Red Hat ja SUSEle ilma tunduvate muudatusteta)
  • Pakettsõltuvuste nimetuste ühildamatust, juhul kui püütakse instaleerida paketti teiselt distributsioonilt (näiteks, Connectiva kokkupanekuga RPM sõltuvusi luuakse teiste, erinevate Mandrivast, reeglite järgi).

Toetavad Linuxi distributsioonid

Nimekiri mõnede tuntumatest distributsioonidest, mis on asutatud RPM baasil:

(See on mittetäielik nimekiri)

Lisaprogrammid RPMi jaoks

Töö programmiga rpm konsoolis ei ole raske, kuid mõnikord on lihtsam kasutada graafilist liidest. Linux tavaliselt sisaldab lisaprogramme, mis on graafilised. Igal distributsioonil on oma lisaprogrammid ja nad võivad erineda. Seda infot võib leida distrubutsiooni dokumentatsioonis.

Praktiline kasutamine

Kasutusjuhend

Kõikides Linuxi programmides võib vaadata kasutusjuhendit. Selle jaoks kirjutage:

man rpm

Paketi installerimine

Kui te tahate installida paketi RPMi abil, siis kirjutage:

rpm -i <paketi nimi>

Paketi uuendamine

Paketi uuendamise jaoks kasutatakse:

rpm -U <paketi nimi>

Pärast paketti allalaadimist, piisab käivitada rpm käsk ja anda kolm omadust:

-U (upgrade) Miks -U parem, kui -i? Asi on selles, et -i võib ainult installida, aga -U annab uuendusi ja installeerimisi. Sõltumatult sellest, kas te tahate uuendada programmi või paigaldada, see käsk teeb vajalikud tegevused.

-h (installeerimise protsessi kujutamise jaoks)

-v (verbose, väljastus laiemalt informatsiooni täidetavast tegevustest)

rpm -Uhv <paketi nimi>

Paketi kustutamine

Kustutada paketi on väga lihtne:

rpm -e <paketi nimi>

Paigaldatud paketi kontrollimine

Kontrollida, kas paket on paigaldatud:

rpm -qa | grep <paketi nimi>

Info paketist

Kui te tahate uurida informatsiooni paketi kohta, siis kirjutage:

rpm -qi | grep <paketi nimi>

Veel üks võimalus informatsiooni vaatamiseks:

rpm -q --queryformat '%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}\n' <paketi nimi>

Paketi failide nimekiri

Vaadata failide nimekiri, mida sisaldab pakett:

rpm -ql | grep <paketi nimi>

Paketi kirjeldus

Suur kollektsioon võimalusi annab infot režiimi päringude omaduste kohta. Paketist ja tema failidest võib saada praktiliselt kogu informatsiooni. Need võimalusi realiseeritakse enda võti-filtri abil või --queryformat abil. --queryformat näitab ainult tellitud ametlikke välju. Näiteks selline käsk näitab paketi kirjeldust:

rpm -q --queryformat %{DESCRIPTION} <paketi nimi>

Distributsiooni nimetus

Distributsiooni nimetuse saab teada selle käsu abil:

rpm -q --queryformat %{DISTRIBUTION} <paketi nimi>


NB! Märkus
Nagu teised programmid Linuxi jaoks, programm rpm alati areneb. Ja selle tõttu versioonide vahel võib tekkida probleeme ja raskusi pakettide installeerimisega, mis loodi eelmistes versioonides. On vaja kasutada pakette, mis sobivad teie installeeritud versiooniga.

Spikker

See on väike spikker RPMi käsu kohta.
Need käsud on kontrollitud Fedora 14 (Laughlin) distributsioonis.
Nende käskude käivitamiseks on vaja olla root.

Juhtimine
Tuleb kasutada koos käsuga:

rpm -<täht> <paketi nimi>

Käsk Kirjeldus
-e või --erase Paketi kustutamine
-c või --configfiles Konfiguratsioonifailide nimekiri
-h või --hash Räsimine
-i või --install Paketi intalleerimine
-K või --checksig Võimalus kontrollida kõiki ülevaate väljaandeid ja allkirju sisalduvaid PACKAGE_FILE, et tagada terviklust ja päritolu paketist.
-U või --upgrade Paketi uuendamine või installeerimine, kui ta ei olnud varem installitud


Paketi valimise suvandid
Järgmiseid käske kasutatakse koos käsuga:

rpm -q<täht> <paketi nimi>

Käsk Kirjeldus
-a või --all Päring kõikide installeeritud pakettide kohta
-c või --configfiles Konfiguratsiooni failide nimekiri
-d või --docfiles Dokumentatsiooni failide nimekiri
-f või --file FILE Paketi omanikud FILE
-g või --group GROUP Paketi gruppid GROUP
-i või --info Näitab paketi infot, sealhulgas nime, versiooni ja kirjeldust
-l või --list Paketi failide nimekiri
-V või --verify Paketi kontrollimine
-R või --requires Pakettide nimekiri, mis sõltuvad sellest paketist
-s või --state Näitab failide olekut paketis (on olemas kolm olekud: normal, not installed või replaced)


Paketi verifitseerimine
Verifitseerimine on väga kasulik, sest ta võib võrrelda käesoleva oleku installitud failide nende algse olekuga.
Tavaliselt kataloogi /bin käskude nimekirjas tuleb fail, mida võib kontrollida. See võti näitab informatsiooni süsteemi protsessori arhitektuuri. Et saada teada millisest paketist on see fail, on vaja kirjutada järgmise käsu (-f näitab, millisele paketile suhtub selline fail):

rpm -qf /bin/<utiliidi nimi>

Peale seda teeme varukoopia ja lisame failisse sõna "Tere":

cp /bin/<utiliidi nimi> /bin/<utiliidi nimi_back>

echo "Tere" >> /bin/<utiliidi nimi>

Ja peale seda verifitseerimise mehhanism näitab probleeme:

rpm -V <käsu rpm -qf /bin/<utiliidi nimi> tulemus>

S.?....T. /bin/<utiliidi nimi>

Taastame faili ja kontrollime veel kord:

rm /bin/<utiliidi nimi>

mv /bin/<utiliidi nimi_back> /bin/<utiliidi nimi>

Tulemus:

.......T /bin/<utiliidi nimi>

Eraldamise kujutamiseks kasutatakse spetsiaalseid tähistusi. Failide kontrollimise tulemus:

Märgistus Kirjeldus
S Faili suuruse eraldamine (size)
M Oleku eraldamine (Mode) (juurdepääsu õigused ja faili tüüp)
5 MD5 summa eraldamine
D Ei ühita major/minor-numbrid
L Ei ühita readLink(2) tee
U Ei ühita kasutajanimi
G Ei ühita grupp
T Eraldab mTime

See abistab administraatorile selgitada mõned probleemid ja paketid reinstallimise jaoks.

Varundamine

Nagu varem oli mainitud, RPM andmebaas asub /var/lib/rpm. Saate varundada RPM andmebaasi kasutades järgmised käske:

cd /var/lib tar cvf rpmdb.tar ./rpm

tar cvf rpmdb.tar ./rpm

gzip rpmdb.tar

Kokkuvõte

Kõik eeltoodu demonstreerib RPM paketi haldussüsteemi tähtsust ja aktuaalsust. Artiklist võib leida nii teoreetilisi kui ka praktilisi aspekte, mis on seotud RPMiga. On toodud RPMi peamised eeldused ja puudused. Samuti kasutaja peamiseks kasuks on konkreetsed käsud, mida saab rakendada RPMi juhul.

Kasutatud kirjandus

Vaata veel

Autor

 • Vadim Vinogradin A21
 • vvinogra AT itcollege.ee
Versioon Uuendatud Kommentaar
0.1 21.03.2011 Artikli loomine.
0.2 17.04.2011 Artikli kirjutamise algus - struktuuri mõeldamine.
0.3 01.05.2011 Artikkel tehtud.
0.4 13.05.2011 Vigade parandus.
1.0 02.05.2011 Artikli täiendamine. Valmis ülevaatamiseks.

Vvinogra 09:28, 13 May 2011 (EEST)