Retsensioonid

From EIK wiki

Siia palun lisada analüüsi kohta käivad retsensioonid

Meeskonna DigiRiiul koostatud retsensioon

Analüüsidokumendi versioonile [1] vaadatud 8. november 15:51

Meeskond “CRM WPF tehnoloogial” projekti sisuks on kliendihaldussüsteemi loomine väikeettevõttele WPF tehnoloogial.
Analüüsidokumendis on selgelt välja toodud must have ja nice to have funktsionaalsus. Üsna põhjalikult on kirjeldatud ka erinevad kasutajatele avanevaid vaateid. Retsensiooni koostajatele jäi siiski segaseks:

  • Funktsionaalsusena on välja toodud pakkumise koostamine, funktsionaalsuse kirjeldusest aga tuleb välja, et pakkumise fail koostatakse rakenduse väliselt tekstiredaktoris.
  • Kas töölehel kuvatakse klientide nimekirja lehtedena või kõik koos? Viimasel juhul võib klientide arvu kasvades muutuda nimekiri liiga pikaks ja rakendus raskesti kasutatavaks.
  • Millist rolli mängib pakkumise desaktiveerimine ning kuidas on see seotud pakkumise staatusega? Kas desaktiveerimine = pakkumise kustutamine rakendusest?
  • Kas iga kasutaja saab e-maili serveri parameetreid muuta?

Retsensiooni autorid soovitavad:

  • Rakendus võimaldab nime järgi sorteerida, kui klientide arvu kasvades muutub konkreetse kliendi üles leidmine keerulisemaks. Seetõttu oleks mõistlik ka realiseerida klientide nimekirja filtreerimise funktsionaalsus (nt e-maili, nime, pakkumise numbri vms järgi)
  • Kui nice to have funktsionaalsuse all koostatakse template-ide abil e-maile, siis võiks sama põhimõtet kasutades koostada ka pakkumiste PDF-id rakenduse sees.
  • Realiseerida must have funktsionaalsusena parooli muutmise võimalus.

Dokumendis on mainitud, et kasutatakse WPF tehnoloogiat ning mysql andmebaasi, kuid täpsemaid tehnilise teostuse detaile pole välja toodud. Eriti oleks soovinud näha andmebaasi graafi, mis annaks selgema pildi rakenduses hallatavast informatsioonist. Samuti võiks .NET aine raames kasutada MS SQL Serverit, mitte mysql-i.

Analüüsidokumendist ei selgunud, milline on konkreetsete meeskonnaliikmete roll projektis.