Rsync

From ICO wiki

Sissejuhatus

Rsync on vaba tarkvara unixi laadsetele süsteemidele mis sünkroniseerib faile ja kaustu ühest asukohast teise. [1] Rsync töötab sarnaselt käsuga rcp, aga tal on rohkem võtmeid ning ta kasutab rsynci kaugvärskendamise protokolli, mis toob kohale vaid erinevused kahe komplekti failide vahel - seega kiirendab see märkimisväärselt üle võrgu toimuvat sünkroniseerimist. [2]

Tarkvara ametlik koduleht asub aadressil http://rsync.samba.org/

Paigldamine

Rsync peaks kõigi kaasaegsete distributsioonide "standardvarustuses" olema. Kahtluste tekkimisel tasuks pakihalduri abiga kontrollida, kas rsync, xinetd ja ssh ikka paigaldatud on. [3]

Ubuntu korral võiks see toimuda näiteks nii

apt-get install rsync xinetd ssh

Kasutamine

Lihtsaim moodus üle võrgu varukoopia tegemiseks on kasutada rsync 'i üle SSH (-e ssh võti). Alternatiiviks oleks rsync daemon 'i kasutamine (nõuab küll rohkem häälestamist ja konfigureerimist aga omab ka mõningaid eeliseid) Kohaliku varukoopia tegemine nõuab ainult rsync'i olemasolu ja lugemise/kirjutamise õiguseid sünkroniseeritavates kataloogides. [3]

Iseseisvana

Lihtsaim viis, lokaalse masina piires kahe kataloogi sünkroniseerimiseks, oleks selline:

rsync -a <lähtekataloog> <sihtkataloog>

-a või --archive võtme kasutamine kindlustab kuupäevade, õiguste, omanike ja linkide säilumise

Üle võrgu sünkroniseerimine toimub saranaselt:

rsync -a -e ssh <lähtekataloog> <kasutaja>@<serveri nimi või aadress>:<sihtkataloog>

-e ssh võti käsib rsync 'il kasutada SSH shell 'i.

Koos serveriga (rsyncd)

Varundusserverit luues oleks mõistlik seal kasutada rsync daemon 'it mis võimaldab parooliga ligipääsu lugemiseks/kirjutamiseks teatud kaustadele. [1]

xinetd häälestamine

[3] Ava fail /etc/default/rsync ja muuda seal RSYNC_ENABLE parameetri väärtus:

RSYNC_ENABLE=inetd

Järgmiseks loo fail /etc/xinetd.d/rsync mille sisu võiks olla selline:

service rsync
{
  disable = no
  socket_type = stream
  wait = no
  user = root
  server = /usr/bin/rsync
  server_args = --daemon
  log_on_failure += USERID
}

Seadmistamine

Seadistusfailiks on /etc/rsyncd.conf

Näidis:

max connections = 10
log file = /var/log/rsync.log
timeout = 300

[share1]
  comment = <kausta või faile kirjeldav kommentaar või märkus>
  path = <failide asukoht>
  read only = no
  auth users = <kasutajanimi1>, <kasutajanimi2> 
  secrets file = /etc/rsyncd.secrets

[share2]
  path = <failide asukoht>
  comment = <kausta või faile kirjeldav kommentaar või märkus>
  dont compress = *
  hosts allow = *.acme.com
  hosts deny = * 
 • dont compress lülitab määratud failitüüpide jaoks pakkimise välja (näiteks pilte ja videoid, mis on juba pakitud, pole mõtet hakata uuesti pakkima). Vaikimisi ei pakita *.gz *.tgz *.zip *.z *.rpm *.deb *.iso *.bz2 *.tbz faile. [1]
 • secrets file näitab ära kasutajate ja paroolifailide asukoha.
 • read only abil saame muuta selle kataloogi ainult loetavaks. Vaikeväärtus on yes.
 • auth users kaudu saame piirata ligipääsu ainult teatud kasutajatele.
 • hosts allow ja hosts deny abil saame reguleerida erinevate hostide ligipääsu sellele kataloogile.

Kasutajate- ja paroolifaili loomiseks võid kasutada omale meelepärast tekstiredatorit. Faili sisu peab vastama reeglile:

<kasutajanimi>:<parool>

Kuna selles failis hoitakse kasutajanime ja parooli plain textina, siis tuleks ligipääs sellele võimalikult kinni keerata.

chmod 600 /etc/rsyncd.secrets

Teenuse käivitamine

Kui kõik eelnevad seadistured on tehtud, siis on järgi jäänud vaid rsync daemon 'i esmane käivitamine

/etc/init.d/xinetd restart

Kasutamine

Lihtsaim viis, kataloogi sünkroniseerimiseks rsync daemon serveriga, oleks selline:

rsync -a <lähtekataloog> <kasutaja>@<serveri nimi või aadress>::<jagatud kataloogi nimi>

Olulisemad võtmed

Järgnevalt tooks ära mõned olulisemad võtmed, mida võib rsync 'i kasutamisel vaja minna. Täpsema ülevaate saab, kui vaadata rsync 'i man lehekülge. [1]

 • -a või --archive võtme kasutamine kindlustab kuupäevade, õiguste, omanike ja linkide säilumise
 • -v või --verbose annabb kogu sünkroniseerimisprotsessi kohta põhjalikumat infot (nt. failide nimed, vms...)
 • --progress näitab infot ülekande progressi kohta
 • --stats näitab ülevaatlikumat statistikat kulunud ajast ja failide hulgast
 • -z või --compress käsib rsync 'il kasutada zlib pakkimist
 • -d või --delete kasutamisel kustutatakse mitte eksisteerivad failid eelnevast backupist
 • --exclude "<faili kirjeldus>" abil saab vältida mingile kindla mustriga klappivate failide varundamise. Faili kirjeldamiseks võib kasutada nii laiendit kui ka mingit osa faili nimest
 • -n nö. "eelvaate" režiim, kus rsync lihtsalt ütleb mida ta teeks ilma reaalselt faile üle kandmata
 • -c käseb genereerida kõigi failide kontrollsummad. Tavajuhul rsync lihtsalt võrdleb faili loomise ja muutmise aegu, et selgitada välja kas see on muutunud või ei. Kuna selle võtme kasutamine võib rsync 'i muuta üsnagi aeglaseks, siis tasuks seda kasutada vaid tõsise vajaduse korral, näiteks kui on kahtlus, et failide sisu on kuidagi rikutud.

Varundamisel mõnele sellisele andmekandjale, mille failisüsteem ei toeta õiguseid (näiteks FAT failisüsteemiga vormindatud USB mälupulk), tuleks -a asemel kasutada võtmekomplekti -rlt [5]

 • -r kaasab ka alamkataloogid
 • -l kopeerib ka symlink 'id
 • -t säilitab failide kuupäevainfo

Näited

Varundame kasutajate kodukataloogid serveris 192.168.1.10 asuvasse kausta "/var/backup". Varundusserveri ruumi säästmiseks pakime failid kokku ja kustutame eelnevast backupist nüüdseks mitte eksisteerivad failid ära. Kasutajate muusikavaramu ja lemmikloomade videod jätame ka kõrvale.

rsync -az --delete -e ssh --exclude "*.mp3" --exclude "*.avi" --exclude "*.mpg" /home remoteuser@remotehost.remotedomain:/var/backup

Paremaks ja mugavamaks teatud failide ja kataloogide kõrvale jätmiseks on mugav kasutada nö exclude faili. Tekita oma lemmik tekstiredaktoriga fail, mille sisuks oleks erinevate kataloogide ja/või failide nimed ja/või asukohad mida sa ei soovi varundada.

*.mp3
*.avi
*.mpg

Eelmine näide exclude faili abil oleks selline

rsync -az --delete -e ssh --exclude-from <exclude faili nimi> /home remoteuser@remotehost.remotedomain:/var/backup

Varundame kausta /etc serveris 192.168.1.10 asuvasse kausta "backup"

rsync -a /etc kasutaja@192.168.1.10::backup

Kasutatud kirjandus

Autor

Martin Lehari
A22