Screen

From EIK wiki

Screen - vaba konsooli utiliitide multiplekser, mis võimaldab kasutajal juurdepääsu mitmele seansile ühe seansi jooksul. Kasulik mitmete programmide käivitamiseks käsurealt. Kõige sagedasem screen kasutatakse programmide minimserimiseks, mis ise seda ei võimalda ja võimalusega neid tagasi kutsuda. See võiks olla mugav töös programmidega, mis ei ole realiseeritud daemon + klient kujul, vaid ühe tervikuna ja ei tööta ilma interfeisi käivitamisetta. Screen loob eraldi seisav objekt, mis tavaliset nimetatakse screen. Iga screen on eraldi aken, mida saab minimserida ja tagasi kutsuda, kui teha analoogijat graafilise interfeisiga.

Screen algajatel

Uue screeni loomiseks kasutatakse:

screen

Screen new.PNG

Screeni minimisermimiseks kasutatakse klahvide kombinatsioon:

ctrl + a - viib screen komand reziimi
d - komand akna minimisermimiseks

Screeni tagastamiseks kasutatkse võtti r

screen -r 

ScreenList.PNG

Kui avatud rohkem, kui üks screen, siis tuleb ka märgida screen nimi ka

screen -r 11647.pts-0.xxxxx

Kõik käivitatud aknad saab vaadata käsüga:

screen -list või screen -ls 

ListScreen.PNG

Töö lihtsustamiseks screenidele saab anda ka eraldi nimed võtmega S ja käivitada program screeni alustamisel:

screen -S ruby rails -p 3001 &

Screeni kinni panemiseks kasutatakse screeni sees komand:

exit

Need käsud on vajalikud screeni harilikus kasutamises ja neile kes ei ole varem kasutanud screeni.

Head võtmed kasutamiseks

Eralid veel olemas teised võtmed, mida saab kasutada koos nendega, mis juba olid enne arutamisel:

-A - adapterid screeni aknad, sinu akna suurusule.
-c file - kasutada teine konf fail screenie jaoks.
-d/-D - lülitab valja deatach juba olemas olev screen.
-d -r/ -d -R - lülitab välja screen ja avab see uuesti sinu terminalis juhul kui screen oli juba aktiveertid teisel sessionil.
-h - määrab ajaloo suurust.
-L - automaatne logimine.
-x - ühendada juba olemas oleva screeniega, mis juba avatud teisel sessionil.
-X - saada käsk juba olemas olevale screenile.

Abi ja info

Rohkem infot ja abi screeni kohta saab käsuga:

man screen

Allikad

http://xgu.ru/wiki/man:screen
Oma teadmised.

Autor

Autor: Boris Brokan AK21