Sertifikaatide haldamine openssl abil

From ICO wiki

Sissejuhatus

Loome enda sertifitseerimiskeskuse (CA - Certificate Authority) ja allkirjastame sellega sertifikaate. Selleks kasutame OpenSSL'i. OpenSSL http://www.openssl.org/ on vaba tarkvaraline SSL ja TLS protokollide implementatsioon ja pakub veel tugevat üldotstarbelist krüptograafiat.

Juhendi kasutamiseks on vajalik openssl ver 0.9.8 või uuem ja opertasioonisüsteemina on kasutatud Ubuntu Server 10.10 keskkonda. Openssl versiooni vaatamine:

openssl version
OpenSSL 0.9.8o 01 Jun 2010

Mis on sertifikaat

Andmekogum mis kinnitab kellegile kolmandale, et esitatud andmed on tõesed ja ajakohased.

Laiendatud kinnitusega sertifikaat (EV)

X.509 avaliku võtme sertifikaat mida kasutatakse veebilehitsejate juures. Täpsemalt: Extended Validation Certificate

EV sertifikaadid on töötavad järgmiste veebilehitsejatega

EV sertifikaadid
EV veebilehitsejas
 • Google Chrome
 • IE 5.01+
 • AOL 5+
 • Netscape 4.7+
 • Opera 7+
 • Safari
 • Mozilla 1+
 • Firefox 1+
 • Konqeror

Sertifikaatide loomine

Sertifitseerimiskeskuse loomine (CA)

Loome enda sertifitseerimiskeskuse, millega hakkame sertifitseerima.

openssl genrsa -aes256 -out root_ca.key 1024

Krüpteerida on võimalik veel des,des3,aes128,aes192,aes256. RSA võtme pikkus võiks olla vähemalt 1024 bitti.

openssl req -new -x509 -days 3650 -key root_ca.key -out root_ca.crt 

Sertifikaadi vaatamine

openssl x509 -noout -text -in root_ca.crt

Järgnevate küsimuste vaikeväärtused ([AU], Internet Widgits Pty Ltd, jne) asuvad /etc/ssl/openssl.cnf. Kui on plaanis luua palju sertifikaate siis tasub neid väärtused ära muuta.

Country Name (2 letter code) [AU]:EE
State or Province Name (full name) [Some-State]:Harjumaa
Locality Name (eg, city) []:Tallinn
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:IT Kolledz Certificate Authority
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:IT Kolledz Certificate Authority
Email Address []:

Serveri sertifikaadi loomine

Serveri privaatvõtme loomine

openssl genrsa -aes256 -out server.key 1024

Serveri privaatvõtme vaatamine

openssl rsa -noout -text -in server.key

Serveri privaatvõtme põhjal loome sertifikaadi taotluse. Taotlus on allkirjastamata sertifikaat.

openssl req -new -key server.key -out server.csr

Serveri sertifikaadi taotluse vaatamine.

openssl req -noout -text -in server.csr

Allkirjastamata sertifikaadi osa:

Certificate Request:
  Data:
    Version: 0 (0x0)
    Subject: C=EE, ST=Harjumaa, L=Tallinn, O=IT Kolledz, CN=wiki.itcollege.ee

Kus Comman Name väljas tuleks kasutada lehe veebiaadressi.

Country Name (2 letter code) [AU]:EE
State or Province Name (full name) [Some-State]:Harjumaa
Locality Name (eg, city) []:Tallinn
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:IT Kolledz
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:wiki.itcollege.ee
Email Address []:

Allkirjastame sertifikaadi taotluse CA privaatvõtmega. Loome serverile sertifikaadi kehtivusega aasta.

openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -CA root_ca.crt -CAkey root_ca.key -set_serial 01 -out server.crt

Allkirjastame sertifikaadi taotluse iseendaga (self-signed). Seda tehes ei ole vaja sertifikaadikeskust. Sellist lahendust võib kasutada ainult testimiseks või hädakorras sisevõrgus.

openssl req -x509 -days 356 -key server.key -in server.csr -out server_ss.crt 

CA poolt allkirjastatud sertifikaadi osa, iseallkirjastatud sertifikaadi korral oleks Issuer sama mis Subject:

openssl x509 -in server.crt -text -noout
Certificate:
  Data:
    Version: 1 (0x0)
    Serial Number: 1 (0x1)
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
    Issuer: C=EE, ST=Harjumaa, L=Tallinn, O=IT Kolledz Certificate Authority, CN=IT Kolledz Certificate Authority
    Validity
      Not Before: May 28 19:50:28 2011 GMT
      Not After : May 27 19:50:28 2012 GMT
    Subject: C=EE, ST=Harjumaa, L=Tallinn, O=IT Kolledz, CN=wiki.itcollege.ee

Serveri võtmest parooli eemaldamine

Kui parooli jätame võtmesse siis apache taaskäivitamine nõuab parooli.

openssl rsa -in server.key -out server.key.insecure
mv server.key server.key.secure
mv server.key.insecure server.key

Sertifikaatide konverteermine teise formaati

.crt faili konventeermine pem formaati

openssl x509 -in server.crt -out server.der -outform DER
openssl x509 -in server.der -inform DER -out server.pem -outform PEM

.pem faili konventeermine der formaati

openssl x509 -in server.pem -out server.der -outform der

.pfx ja .p12 faili loomine

openssl pkcs12 -export -out server.pfx -inkey server.key -in server.crt -certfile root_ca.crt

.pfx ja .p12 faili konventeermine pem formaati

openssl pkcs12 -in server.pfx -out server.pem -nodes

Loodud sertifikaadid

server.crt: Iseallkirjastatud serveri sertifikaat

server.csr: Serveri sertifikaadi allkirja taotlus

server.key: Serveri privaatvõti. (Ei nõua parooli apache käivitamisel)

server.key.secure: Serveri privaatvõti. (Nõuab parooli apache käivitamisel)

root_ca.crt: CA sertifikaat

root_ca.key: Võti millega CA allkirjastab sertifikaadi allkirja taotlusi

Autor

Lauri Liibert AK21 Aprill 2011

Kasutatud materjal