Shutdown

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search

Autor

Autor: Chris Rätsepso

Rühm: A21

Esitamise kuupäev: 30.11.2015

Sissejuhatus

Shutdown on Unix/Linux operatsioonisüsteemides kasutatav käsklus, mis sulgeb süsteemi turvaliselt. See tähendab seda, et kõikidele süsteemi protsessidele saadetakse SIGTERM signaal, mis võimaldab programmidel kõik sisseviidud muudatused salvestada ning sulgeda ennast turvaliselt enne käsu realiseerumist. Lisaks blokeeritakse kasutajate sisselogimine süsteemi peale käsu aktiveerimist. [2] Shutdown käsklus võimaldab süsteemi koheselt sulgeda või teha seda ajalise viivitusega vastava valitud ajaargumendi abil. Antud käsklust saab kasutada vaid süsteemi juurkasutaja (root). Shutdown käsklus eksisteerib ka Windows-i operatsioonisüsteemides, kuid antud artikkel selgitab käsu toimimist Unix/Linux operatsioonisüsteemides.

Käsuformaat

Shutdown käsuformaat on :

shutdown [OPTION] [TIME] [MESSAGE]

[OPTION]-käsu valikuline parameeter

[TIME]-kellaaja argument, millal süsteem suletakse juhul kui valikuline parameeter kellaaega üldse nõuab

[MESSAGE]-sõnumi argument, millega teavitatakse kasutajaid süsteemi sulgemisest [1]

Käsu valikulised parameetrid

Shutdown käsu valikulised parameetrid on järgmised:

1. Kontrollitakse kasutaja ligipääsu "Shutdown" käsu läbiviimiseks ühest spetsiaalsest süsteemsest failist, milleks on /etc/shutdown.allow.

shutdown -a

2. Süsteemi ei suleta, kuid saadetakse kasutajatele sõnum, nagu see tõepoolest toimuks.

shutdown -k

3. Süsteemile tehakse restart.

shutdown -r

4. Süsteem suletakse ning süsteemi toide jääb sisse või välja.

shutdown -h

5. Süsteem suletakse ning toide jääb sisse

shutdown -H

6. Süsteem suletakse ning süsteemi toide lülitatakse välja.

shutdown -P

7. Jäetakse vahele failisüsteemi kontroll süsteemi taaskäivitamisel. Selle parameetriga luuakse fail /fastboot, mille olemasolu hiljem süsteem tuvastab peale taaskäivitamist ning sellest võib järeldada, et süsteem sulgeti turvaliselt ning seetõttu ei ole vaja failisüsteemi üle kontrollida.

shutdown -f

8. Kontrollitakse failisüsteemi süsteemi taaskäivitamisel.Selle parameetriga luuakse fail /fastboot, mille olemasolu hiljem süsteem tuvastab peale taaskäivitamist ning sellest võib järeldada, et failisüsteemi on vaja kontrollida.

shutdown -F

9. See parameeter ei võimalda init protsessil süsteemi sulgemist läbi viia, vaid seda teeb shutdown ise. Selle parameetri kasutamine ei ole kuigi turvaline, kuna tulemus võib olla ettearvamatu.

shutdown -n

10. Katkestatakse süsteemi sulgemine.

shutdown -p

11. Selle parameetriga öeldakse init protsessile, mitu sekundit on see ajavahe, kui protsessidele saadetakse hoiatussignaal ning seejärel kill signaal. See parameeter nõuab aja argumenti, milleks on sekund.

shutdown -t

[2]

Käsuga seotud failid

Shutdown käsuga on seotud järgmised failid:

/fastboot - see fail tekitatakse käsuga shutdown -f ning selle faili olemasolu viitab sellele, et failisüsteemi pole vaja kontrollida peale süsteemi taaskäivitamist
/etc/inittab - see fail kontrollib, mis juhtub süsteemiga selle käivitumisel.
/etc/init.d/halt - skripti sisaldav fail, mille abil süsteemi sulgetakse.
/etc/init.d/reboot - skripti sisaldav fail, mille abil süsteem tööle pannakse.
/etc/shutdown.allow - selles failis paiknevad kasutajad, kellel on õigus shutdown käsku kasutada.

[2][4][5]

Näited

1. Süsteem suletakse koheselt millele, viitab argument "now" ja sellest teavitatakse kõiki kasutajaid ning seejuures teavitatakse kellelt see sõnum pärineb.

 shutdown -h now

Broadcast message from cratseps@cratseps-laptop
	(/dev/pts/1) at 11:28 ...

The system is going down for halt NOW!

2. Sarnane eelmisele näitele, kuid siin on lisaargumendina defineeritud ka sõnum, mis selgitab sulgemise põhjust.

 shutdown -h now 'System is going down for replacement of primary memory'

Broadcast message from sathiya@sathiya-laptop
	(/dev/pts/1) at 11:28 ...

The system is going down for halt NOW!
System is going down for replacement of primary memory

3. Süsteem suletakse teatud aja pärast, millele viitab kellaaja argument (antud näites 20:00) ning seejärel teavitatakse kasutajad sellest, mitme minuti pärast see toimub ning kellelt see sõnum on.

 shutdown -h 20:00

Broadcast message from sathiya@sathiya-laptop
	(/dev/pts/3) at 10:25 ...

The system is going down for halt in 575 minutes!

[3]

Alternatiivsed käsud

Peale shutdown käsu on Unix/Linux operatsioonisüsteemides ka järgmised sarnase funktsionaalsusega käsud.

Neid järgnevaid käske kasutatakse samuti süsteemi sulgemiseks:

reboot -p
halt
poweroff

[1]

Kokkuvõte

Shutdown käskluse eelis alternatiivsetele süsteemi sulgemise käskudele seisneb selles, et sellele on võimalik ajaliste parameetritega määrata, millal süsteemi sulgemine toimub ning lisaks sellele on võimalik süsteemi kasutajaid teavitada, miks süsteem suletakse.


Kasutatud allikad

[1] http://www.binarytides.com/linux-command-shutdown-reboot-restart-system/
[2] http://www.computerhope.com/unix/ushutdow.htm
[3] http://linux.101hacks.com/unix/shutdown/
[4] http://www.itworld.com/article/2693438/unix-how-to-the-linux-etc-inittab-file.html
[5] http://www.ghacks.net/2009/04/04/get-to-know-linux-the-etcinitd-directory/